BND: Nederlanders willen meer pensioen in verkiezingscampagnes

Joost Tieland 2023

Bijna twee op de drie  Nederlanders vindt dat pensioen nu te weinig aandacht krijgt in de verkiezingscampagne, zo blijkt uit onderzoek van Dynata in opdracht van Brand New Day onder 1.230 mensen.

In de verkiezingscampagne komt het onderwerp pensioenen nog te weinig aan bod, vindt een ruime meerderheid van de Nederlanders, aldus Brand New Day.  "Driekwart van de mensen zegt de standpunten die politieke partijen over dit onderwerp hebben, mee te wegen bij hun stemkeuze op 22 november. De geringe aandacht in de campagne heeft ook tot gevolg dat slechts een miniem deel van de mensen aangeeft volledig op de hoogte te zijn van de standpunten van politieke partijen over pensioen. Met name bij jongeren blijkt pensioen van belang: hoe jonger de ondervraagde, des te groter de waarde die wordt gehecht aan informatie over pensioen."

Drie op de vier Nederlanders zegt dat de standpunten van partijen over pensioenen een rol spelen in de keuze die zij in het stemhokje gaan maken. Voor een kwart van de jongeren tussen 20-29 jaar is pensioen van grote invloed voor hun keuze. Negen op de tien Gen-Z'ers zegt dat de pensioenstandpunten van een partij van invloed zijn op hun stemkeuze. Onder de oudere generaties is dit minder van belang.

Joost Tieland, directeur bij Brand New Day: “Wij zien in onze eigen onderzoeken al langer dat pensioen een onderwerp is dat leeft als nooit tevoren. Dit heeft voor een groot deel te maken met de grote veranderingen die eraan komen door de nieuwe Pensioenwet en de hoeveelheid publiciteit die dat heeft gegenereerd. De politiek kan op het gebied van pensioenen écht het verschil maken en bepaalt welke kant we ermee opgaan, het is dus niet gek dat mensen de huidige standpunten en de keuzes uit het verleden van partijen belangrijk vinden bij het bepalen van hun stem. Voor partijen met goed uitgewerkte standpunten over pensioenen zou het dus voordelig kunnen zijn om deze meer voor het voetlicht te brengen in de campagne en voor partijen die deze standpunten nog niet of minder uitgebreid hebben uitgewerkt, kan het ze helpen om dit alsnog te doen.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Impact nabestaandenpensioen onder Wtp toegelicht op Vakevent Pensioen & Vermogen

Impact nabestaandenpensioen onder Wtp toegelicht op Vakevent Pensioen & Vermogen

Hanneke Kroonenberg (Hoofd Kenniscentrum Van Lanschot Kempen en bestuurslid FFP) gaat tijdens de kennissessie van Evi van Lanschot op het VVP Event Pensioen &...

Brand New Day: zo wordt u ‘adviseur van de toekomst’!

Brand New Day: zo wordt u ‘adviseur van de toekomst’!

Hoe verandert de dienstverlening voor adviseurs tussen nu en 2035? Die vraag beantwoordt Mark Schipper, oprichter en eigenaar van Freshmark, in de kennissessie van...

Praktische tips duurzaam beleggen op VVP Event Pensioen & Inkomen

Praktische tips duurzaam beleggen op VVP Event Pensioen & Inkomen

"Adviseurs die kennis en vaardigheden bezitten over duurzaam pensioen en vermogensvorming hebben een streepje voor op hun collega’s. En dat is niet alleen omdat...

Praktische pensioenhandvaten voor adviseurs op VVP Event Pensioen & Vermogen

Praktische pensioenhandvaten voor adviseurs op VVP Event Pensioen & Vermogen

"De Wet Toekomst Pensioenen is bedoeld om iedereen (meer) invloed te geven op de eigen financiële planning. Kennis van en een praktische kijk op zowel...

Nieuw bij Brand New Day: spaardeposito’s (branded content)

Nieuw bij Brand New Day: spaardeposito’s (branded content)

Zo hard als de rente steeg, zo hard groeide het afgelopen jaar de vraag naar spaardeposito’s bij Brand New Day. Omdat de grootste aanbieder van aanvullende...

Eerder stoppen met werken? Durf te vragen!

Eerder stoppen met werken? Durf te vragen!

(Blog door Brand New Day, kennispartner van het VVP Event Pensioen & Vermogen op 19 maart. Auteur: Joost Tieland, commercieel directeur). Vermogensadvies krijgt...

Brand New Day op weg naar 10 miljard euro beheerd vermogen

Brand New Day op weg naar 10 miljard euro beheerd vermogen

Brand New Day zag in 2023 het totale klantvermogen met 33 procent groeien naar 6,4 miljard euro (2022: 4,8 miljard euro). Eind 2025 moet dan 10 miljard euro gaan...

Nederlander zet in 2024 meer geld opzij

Nederlander zet in 2024 meer geld opzij

In het afgelopen jaar zorgden actuele ontwikkelingen ervoor dat zes op de tien mensen minder geld opzij zetten, aldus onderzoek door Brand New Day. Inflatie en stijgende...

VFBO: "Pensioenadvies toegankelijker en betaalbaarder maken"

VFBO: "Pensioenadvies toegankelijker en betaalbaarder maken"

Het Verbond Financiële BeroepsOrganisaties (VFBO) roept de politiek op om met werkgevers een politiek actief beleid te ontwikkelen om financieel advies in het...

Verlaging van de toetredingsleeftijd pensioenregelingen

Verlaging van de toetredingsleeftijd pensioenregelingen

Als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen (Wtp) wordt de wettelijke toetredingsleeftijd voor pensioenregelingen per 1 januari 2024 verlaagd...