VFBO: "Pensioenadvies toegankelijker en betaalbaarder maken"

Senioren 2 via Pixabay

Het Verbond Financiële BeroepsOrganisaties (VFBO) roept de politiek op om met werkgevers een politiek actief beleid te ontwikkelen om financieel advies in het kader van de Wet toekomst pensioenen toegankelijker en betaalbaarder te maken. Juist bij zo’n complex en impactvol onderwerp als pensioen volgens de Wtp is de deelnemer volgens het verbond gebaat bij een integraal advies dat rekening houdt met de totale financiële situatie.

Het VFBO: "Integraal financieel advies is waardevol, maar kost ook geld. De nadruk ligt nu vooral op de kosten van financieel advies en minder op de waarde van wat het advies de deelnemer, de pensioenuitvoerder en de maatschappij kan opleveren. Gezien het maatschappelijke belang dat deelnemers financieel advies ook daadwerkelijk gaan inwinnen, is het belangrijk om de betaalbaarheid te vergroten, vooral voor de mensen die financieel kwetsbaar zijn.

"Kosten van advies mogen geen belemmering zijn voor deelnemers om niet de juiste keuzes te kunnen maken. De sector kan zelf investeren in technologische mogelijkheden om het adviesproces efficiënter te maken, bijvoorbeeld door het toegankelijker maken van data. Maar ook de overheid en de pensioensector hebben hierin een rol. Tijdens het onderzoek zijn hiervoor verschillende mogelijkheden voorgesteld, zoals het aftrekbaar maken van integraal financieel advies, het BTW-vrij maken van financieel advies en het uitbreiden van de werkkostenregeling. Maar financieel advies kan bijvoorbeeld ook betaald worden vanuit de pensioenpremie, de pensioenpot of straks uit het bedrag ineens."

Onderzoek

In oktober en november 2023 is, in opdracht van het VFBO door dr. Fred de Jong, een verkennend onderzoek uitgevoerd naar het belang van financieel advies bij keuzebegeleiding in kader van de Wet toekomst pensioenen (Wtp). In het onderzoek wordt aangetoond dat er een brede consensus is over dat goed financieel advies bij keuzebegeleiding het maatschappelijk belang dient. Ook zijn er wel zorgen dat de pensioenuitvoerders zich bij het maken van die keuzes beperken tot wat zij wettelijk minimaal verplicht zijn, namelijk het faciliteren van deelnemers tot het kunnen maken van een passende keuze alleen binnen de eigen pensioenovereenkomst.

VFBO voorzitter Conny Weber: "Neem als voorbeeld het negatieve effect van de korting op toeslagen bij het opnemen van een bedrag ineens op de financiële situatie van nabestaanden, vanaf 2025. In het belang van de deelnemers moet bij keuzebegeleiding niet alleen naar de pensioenregeling worden gekeken, maar ook naar andere inkomensvoorzieningen, zoals bijvoorbeeld de woonlasten of zorgkosten.

"Vooral financieel kwetsbare deelnemers zijn gebaat bij goede financiële hulp van een adviseur, zodat ze minder financieel kwetsbaar worden en daardoor minder een beroep hoeven te doen op hulp van de overheid en zelfs een grotere bijdrage kunnen leveren aan de brede welvaart”.

Verschillende mogelijkheden

Om integraal financieel advies bij keuzebegeleiding toegankelijk te maken zijn er volgens het verbond "verschillende mogelijkheden. Pensioenfondsen kunnen zich beperken tot digitalisering, maar ze kunnen zelf ook adviseurs in dienst nemen voor financieel advies. Daarnaast kunnen ze deelnemers verwijzen naar financieel adviseurs. Actief communiceren over de mogelijkheden en toegevoegde waarde van het inwinnen van advies door de pensioenfondsen is hierbij van groot belang. Vanuit goed werkgeverschap heeft de werkgever ook een grote verantwoordelijkheid naar de werknemers om dit financieel advies te faciliteren. Onderzoek toont immers aan dat werknemers met minder financiële zorgen productiever én minder vaak ziek zijn".

Naast een literatuurstudie zijn er door De Jong diepte-interviews afgenomen met experts van de AFM, pensioensector, consumentenbond, Nibud en de wetenschap. Het verkennende onderzoek wijst uit dat de te maken keuzes afhankelijk zijn van en invloed hebben op de persoonlijke financiële situatie van de consument nu en in de toekomst. Daarnaast geeft het een goed beeld van het grote maatschappelijk belang van goed financieel advies bij keuzebegeleiding en biedt het handvatten voor de toegankelijkheid en betaalbaarheid op dit thema.

 

 


Reactie toevoegen

 

Reacties

Paul Schoo - Platter-Schoo FD 19 december 2023

Wat een verbluffende inzichten sinds 01-01-2013.

Meer over
VFBO: maak financiële wetgeving eenvoudiger

VFBO: maak financiële wetgeving eenvoudiger

Het Verbond Financiële BeroepsOrganisaties (VFBO) heeft eind maart een brief gestuurd naar de fractievoorzitters die momenteel aan de formatietafel zitten,...

Aon: "Lastig dat bij pensioentransitie nog zaken ter discussie staan"

Aon: "Lastig dat bij pensioentransitie nog zaken ter discussie staan"

“De deadlines naderen met rasse schreden en de sector moet door met de voorbereidingen.” Aldus Frank Driessen, Director Wealth Solutions bij Aon Nederland,...

VVP poll: omdat een persoonlijk pensioenplan cruciaal wordt onder de Wtp ga ik mijn klanten proactief benaderen.

VVP poll: omdat een persoonlijk pensioenplan cruciaal wordt onder de Wtp ga ik mijn klanten proactief benaderen.

De stelling van komende week luidt: 'Omdat een persoonlijk pensioenplan cruciaal wordt onder de Wtp ga ik mijn klanten proactief benaderen'. Deze stelling is ingegeven...

Praktijktips Pensioen & Vermogen Theo Gommer: maak een pensioenplan

Praktijktips Pensioen & Vermogen Theo Gommer: maak een pensioenplan

Een pensioenplan wordt cruciaal in de nieuwe pensioensituatie. Als adviseur kun je klanten daar in begeleiden. Aldus Theo Gommer (Gommer Advocaten), een van de keynote...

Dekkingsgraden pensioenfondsen verder gestegen

Dekkingsgraden pensioenfondsen verder gestegen

De indicatieve gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen steeg in februari naar 118 procent.  De indicatieve beleidsdekkingsgraad, gebaseerd...

Dennis van der Putten (Cardano) verzorgt kennissessie Scildon op VVP Event Pensioen & Vermogen

Dennis van der Putten (Cardano) verzorgt kennissessie Scildon op VVP Event Pensioen & Vermogen

In de kennissessie ‘Stop met duurzaam beleggen!’ van Scildon op het VVP Event Pensioen & Vermogen op 19 maart vertelt Dennis van der Putten, Chief...

Verbond: "Keuzebegeleiding verzekeraars leidt niet tot persoonlijke aanbevelingen of adviezen"

Verbond: "Keuzebegeleiding verzekeraars leidt niet tot persoonlijke aanbevelingen of adviezen"

"Wij hebben de ambitie toonaangevend te zijn in keuzebegeleiding, juist vanwege onze ervaring" Aldus het Verbond van Verzekeraars in zijn visie op keuzebegeleiding....

Verlaging van de toetredingsleeftijd pensioenregelingen

Verlaging van de toetredingsleeftijd pensioenregelingen

Als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen (Wtp) wordt de wettelijke toetredingsleeftijd voor pensioenregelingen per 1 januari 2024 verlaagd...

BND: Nederlanders willen meer pensioen in verkiezingscampagnes

BND: Nederlanders willen meer pensioen in verkiezingscampagnes

Bijna twee op de drie  Nederlanders vindt dat pensioen nu te weinig aandacht krijgt in de verkiezingscampagne, zo blijkt uit onderzoek van Dynata in opdracht...

Werkgevers onderschatten impact nieuwe pensioenwet

Werkgevers onderschatten impact nieuwe pensioenwet

"De impact van de Wtp wordt nog door veel werkgevers onderschat. Nieuwe regelingen en het nemen van beslissingen moeten binnen een beperkte tijd worden gerealiseerd....