Werkgevers onderschatten impact nieuwe pensioenwet

Achmea event

"De impact van de Wtp wordt nog door veel werkgevers onderschat. Nieuwe regelingen en het nemen van beslissingen moeten binnen een beperkte tijd worden gerealiseerd. Daar is vaak extern advies voor nodig. Er moeten belangrijke keuzes worden gemaakt en dat wil je niet tot het allerlaatste moment uitstellen", aldus Lieke Werner, actuaris bij Achmea, tijdens de Achmea-inspiratiesessie 'Modern werkgeverschap en pensioen' die plaatsvond tijdens de landelijke Pensioen3daagse.

Rode draad tijdens de sessie was: nu de Wet toekomst pensioenen van kracht is, vormt dit een natuurlijk moment voor werkgevers en HR om (duurzame) arbeidsvoorwaarden tegen het licht te houden, keuzes te maken en stappen te zetten.

Onder leiding van Roland Koopman (RTL) ontspon zich een debat met de zaal en met de panelleden Raymond Puts (algemeen directeur AWVN), Jurgen Wasser (executive board Capgemini Nederland), Annelie Bijpost (voorzitter Multi Nationale Ondernemingsradenoverleg) en Nadine Beister (HR-directeur Achmea).

Betoogd werd onder meer dat keuzevrijheid rond het pensioen en arbeidsvoorwaarden belangrijk zijn: werknemers zouden meer vrijheid moeten krijgen over de manier waarop zij hun pensioenvoorziening kunnen inrichten.  Kennisontwikkeling en –deling zijn daarbij onmisbaar. Van belang is ook dat werkgevers op een integrale manier naar pensioen, arbeidsvoorwaarden en duurzame inzetbaarheid kijken. "Dat is je rol als werkgever. Stel je als werkgever ook proactief op richting medezeggenschap en vakbonden en faciliteer bijvoorbeeld trainingen rond de nieuwe pensioenwet. Ga met elkaar in gesprek en wees nieuwsgierig naar elkaars input. Je doet het per slot van rekening met elkaar." 

Een van de aanbevelingen: "Werknemers zijn divers, dus kies voor een gedifferentieerde aanpak. Afwachten is geen optie en het is goed om ervaringen met elkaar te delen."

Reactie toevoegen

 
Meer over
Dekkingsgraden pensioenfondsen verder gestegen

Dekkingsgraden pensioenfondsen verder gestegen

De indicatieve gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen steeg in februari naar 118 procent.  De indicatieve beleidsdekkingsgraad, gebaseerd...

Achmea sluit definitieve overeenkomst woekerpolissen

Achmea sluit definitieve overeenkomst woekerpolissen

Achmea heeft een akkoord bereikt met de belangenorganisaties Consumentenclaim, Woekerpolis.nl, Woekerpolisproces, Wakkerpolis en de Consumentenbond over een finale...

Verkenning opties voor portefeuilles Achmea Pensioen & Levensverzekeringen

Verkenning opties voor portefeuilles Achmea Pensioen & Levensverzekeringen

Achmea bevestigt berichtgeving dat de opties voor Achmea Leven & Pensioen, waaronder verkoop, worden onderzocht. Achmea: "De afgelopen jaren hebben wij op gezette...

Slachterofferhulp en Achmea ontwikkelen 'Letselschadeproces in kaart'

Slachterofferhulp en Achmea ontwikkelen 'Letselschadeproces in kaart'

Slachtofferhulp Nederland en Achmea hebben Letselschadeproces in kaart ontwikkeld, dat slachtoffers na een ongeval meer inzicht biedt in het proces: van het ongeluk...

Nieuwe cao voor medewerkers Achmea

Nieuwe cao voor medewerkers Achmea

Een grote meerderheid van de leden van FNV Finance, CNV Vakmensen én van alle Achmea-medewerkers heeft ingestemd met een nieuwe cao. De cao geldt voor circa...

VFBO: "Pensioenadvies toegankelijker en betaalbaarder maken"

VFBO: "Pensioenadvies toegankelijker en betaalbaarder maken"

Het Verbond Financiële BeroepsOrganisaties (VFBO) roept de politiek op om met werkgevers een politiek actief beleid te ontwikkelen om financieel advies in het...

Woontest: meerderheid ouderen willen kleinere woning

Woontest: meerderheid ouderen willen kleinere woning

Zes op de tien 55-plussers wil in de toekomst kleiner gaan wonen. Dit blijkt uit de Woontest van Achmea waaraan ruim 15.000 55-plussers deelnamen. Op dit moment...

Henny te Beest stopt als commissaris bij Achmea Bank

Henny te Beest stopt als commissaris bij Achmea Bank

Henny te Beest treedt per 18 november terug als lid van de Raad van Commissarissen van Achmea Bank. Hij was commissaris vanaf 2015 gedurende twee termijnen van vier...

Verlaging van de toetredingsleeftijd pensioenregelingen

Verlaging van de toetredingsleeftijd pensioenregelingen

Als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen (Wtp) wordt de wettelijke toetredingsleeftijd voor pensioenregelingen per 1 januari 2024 verlaagd...

BND: Nederlanders willen meer pensioen in verkiezingscampagnes

BND: Nederlanders willen meer pensioen in verkiezingscampagnes

Bijna twee op de drie  Nederlanders vindt dat pensioen nu te weinig aandacht krijgt in de verkiezingscampagne, zo blijkt uit onderzoek van Dynata in opdracht...