Vertrouwen in financiële sector omhoog, maar nog niet op pre-crisisniveau

Overleg klant document via Pixabay

Nederlandse consumenten tonen een redelijke mate van vertrouwen in banken, verzekeraars en pensioenfondsen in het algemeen. Wel liggen de vertrouwensgraadmeters structureel lager dan vóór de financiële crisis. Ter illustratie: in 2019 gaf 67 procent van de meer dan 2.500 ondervraagde consumenten aan overwegend of volledig vertrouwen te hebben in de bankensector. In 2006 was dit 89 procent.

DNB heeft verdiepend onderzoek gedaan naar de achterliggende factoren voor vertrouwen. Mensen met meer financiële kennis tonen een grotere mate van vertrouwen, zo blijkt uit onderzoek op basis van enquêteresultaten over de periode 2006-2019. Financiële geletterdheid blijkt relevant voor diverse vormen van vertrouwen. Daarbij gaat het niet alleen over het vertrouwen in de mate waarin de eigen bank, levensverzekeraar en pensioenfonds gemaakte beloftes aan de ondervraagden kunnen nakomen. Financiële kennis blijkt ook relevant voor het vertrouwen in de banken-, verzekerings- en pensioensector in het algemeen. En financiële kennis is zelfs bepalend voor het vertrouwen in de deskundigheid en integriteit van bestuurders in de financiële sector.

Uit het onderzoek naar achterliggende factoren voor vertrouwen blijkt ook dat de samenhang met persoonskenmerken afhangt van welk vertrouwen precies wordt gemeten. Ter illustratie, mannen scoren hoger dan vrouwen als het gaat over het vertrouwen dat instellingen hun beloftes nakomen en aan hun financiële verplichtingen voldoen. Daarentegen zijn mannen ten opzichte van vrouwen juist minder geneigd te vertrouwen in de deskundigheid en integriteit van managers in de financiële sector. Opvallend is verder dat leeftijd het vertrouwen in de pensioensector positief beïnvloedt. Oftewel: naarmate de leeftijd stijgt, neemt het vertrouwen van Nederlanders in pensioenfondsen in het algemeen toe. Deze positieve koppeling tussen leeftijd en vertrouwen doet zich niet voor bij banken en verzekeraars, daar is juist het omgekeerde het geval. Oudere mensen tonen minder vertrouwen dan jonge mensen in banken en verzekeraars.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Dnb: hypotheekrente stabiliseert

Dnb: hypotheekrente stabiliseert

Sinds oktober 2016 is de hypotheekrente op nieuw afgesloten contracten redelijk stabiel of zelfs licht toegenomen. DNB: "De laatste maanden is aan de daling...

Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen op 101,9%

Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen op 101,9%

De gemiddelde beleidsdekkingsgraad van Nederlandse pensioenfondsen is in het tweede kwartaal van 2017 gestegen met 2,1 procentpunt en kwam eind juni uit op 101,9...

Online bank bunq fors in het rood

Online bank bunq fors in het rood

Ali Niknam, oprichter van online bank Bunq, heeft 9,2 miljoen euro bijgestort om de tekorten van de bank aan te zuiveren. Bunq boekte in 2016 een verlies van 5,3...

Else Bos in directie DNB

Else Bos in directie DNB

Else Bos treedt per 1 mei 2018 voor een termijn van zeven jaar toe als directielid tot DNB. Bos (1959), afgestudeerd econometrist, is sinds 2013 CEO van pensioen-uitvoeringsorganisatie...

Dnb en afm: geen behoefte aan tipgeldregeling

Dnb en afm: geen behoefte aan tipgeldregeling

DNB en AFM zijn niet van plan tipgeld te betalen aan melders van misstanden in de financiële sector. Uit internationaal vergelijkend onderzoek blijkt volgens...

Dnb onderzoekt agressieve belastingplanning

Dnb onderzoekt agressieve belastingplanning

DNB is een onderzoek gestart naar agressieve belastingplanning en klantanonimiteit bij een selectie van banken, trustkantoren en verzekeraars. Na de zomer verwacht...

Coulanceregeling failliete banken nadert einde

Coulanceregeling failliete banken nadert einde

Uiterlijk tot 22 juni hebben 11.000 zogenaamde deposanten de tijd om een aanvraag in te dienen voor een vergoeding als rekening-houder van een failiete bank. DNB...

Beheerd vermogen ppi's doorbreekt 5 miljard

Beheerd vermogen ppi's doorbreekt 5 miljard

Het pensioenvermogen bij premiepensioeninstellingen (PPI’s) bedroeg aan het eind van het eerste kwartaal van 2017 5,2 miljard euro. Daarmee is dit beheerde...

Aanhoudend lage rente risico voor sector

Aanhoudend lage rente risico voor sector

Een aanhoudend lage rente vormt één van de belangrijkste risico’s voor de Nederlandse financiële sector. Dit blijkt uit het Overzicht Financiële...

Dnb neemt ook middelgrote pensioenfonden onder de loep

Dnb neemt ook middelgrote pensioenfonden onder de loep

DNB voert in 2017 bij middelgrote pensioenfondsen onderzoeken uit naar de visie en strategie en naar de houdbaarheid van het bedrijfsmodel. In navolging van het...