Vrijwillige verlenging loondoorbetaling zorgmedewerkers gemaximeerd op twaalf maanden

Virus 2 via Pixabay

Binnen enkele dagen wordt de subsidieregeling gepubliceerd waarmee werkgevers langdurig zieke zorgmedewerkers minimaal zes en maximaal twaalf maanden langer in dienst kunnen houden. De subsidieregeling richt zich op het behoud voor de zorg van die medewerkers voor wie er perspectief is dat zij zodanig herstellen van langdurige post-COVID-klachten dat zij weer kunnen werken.

Pas na publicatie kunnen werkgevers een aanvraag indienen om van de subsidie gebruik te maken. De regeling richt zich op de zorgmedewerkers die in de periode maart tot en met december 2020 langdurig ziek zijn geworden. Minister Helder: “Voor velen van hen ligt het einde van het tweede ziektejaar nog voor hen en zal de afweging over een vrijwillige verlenging nog plaatsvinden. De subsidie zal overigens ook met terugwerkende kracht kunnen worden aangevraagd voor vrijwillige verlengingen van de loondoorbetaling die zijn goedgekeurd voor zorgmedewerkers die in de periode vanaf 1 maart jongstleden twee jaar ziek zijn."

Rapport meldpunt aangeboden aan Tweede Kamer

De FNV heeft dinsdag een rapport met de resultaten van het meldpunt ‘Long COVID onder zorgprofessionals’ aan de Tweede Kamer aangeboden. 4.800 mensen hebben zich bij de FNV gemeld, waarvan ruim 4.200 uit de zorg.  Duizend mensen zijn inmiddels hun baan al kwijtgeraakt of dreigen binnenkort hun baan kwijt te raken doordat zij nu twee jaar ziek zijn. De FNV eist als eerste stap een fonds om de slachtoffers met Long COVID  tegemoet te komen voor hun inkomensderving en extra zorgkosten. Dat fonds zou 150 miljoen euro moeten bedragen.

Een op de drie melders heeft zelf kosten voor revalidatie moeten maken -de kosten worden lang niet altijd door de verzekering vergoed. Door de combinatie terugval in loon na eerste ziektejaar en hoge kosten, stoppen veel mensen volgens de FNV dan ook met hun revalidatietraject omdat het te duur voor ze wordt. “Ook is duidelijk, dat een kwart uren heeft moeten inleveren omdat ze niet meer hun oude aantal uren kunnen werken.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Internetconsultatie wijziging van de re-integratieverplichtingen in het tweede ziektejaar

Internetconsultatie wijziging van de re-integratieverplichtingen in het tweede ziektejaar

Minister Van Gennip van SZW is de internetconsultatie gestart van het wetsvoorstel wijziging van de re-integratieverplichtingen in het tweede ziektejaar. Het concept-wetsvoorstel...

Dure rekening

Dure rekening

(Angelo Wiegmans van Bedrijf Plus in VVP 4, 2023) Wijs als adviseur werkgevers op het belang om nieuwe werknemers te vragen naar een eventuele no-riskstatus. Doen,...

Vernieuwing niet de pas afsnijden

Vernieuwing niet de pas afsnijden

(Cosmas Blaauw van SharePeople in VVP 4, 2023) “Met SharePeople willen we in de eerste plaats bereiken dat de ondernemer goed voor zichzelf zorgt. Zodat...

Inzetbaarheid van klanten staat bij ons op de eerste plaats

Inzetbaarheid van klanten staat bij ons op de eerste plaats

(Partner in Kennis a.s.r. in VVP 4, 2023) Zestig jaar geleden werd de eerste arbeidsongeschiktheidsverzekering geïntroduceerd door het wit-blauwe kruis, een...

Verplichte AOV? Verplicht advies!

Verplichte AOV? Verplicht advies!

(Annemieke Postema van AOVDdokter in VVP 4, 2023) Wel of geen verplichte AOV voor zelfstandigen? Of er in dit dossier een volgend hoofdstuk komt, is aan het nieuwe...

Nieuwe en tijdelijke vermogenstoetsuitzonderingen

Nieuwe en tijdelijke vermogenstoetsuitzonderingen

Bij ministeriële regeling wordt geregeld dat de volgende tegemoetkomingen kunnen worden uitgezonderd van de vermogenstoets voor toeslagen vanaf 2024: de tegemoetkomingen...

Minimumloon omhoog en invoering uniform uurloon per 1 januari 2024

Minimumloon omhoog en invoering uniform uurloon per 1 januari 2024

Op 1 januari 2024 gaat het wettelijk minimumloon omhoog met 3,75 procent. Het wettelijk bruto minimumuurloon voor werknemers van 21 jaar en ouder bedraagt dan 13,27...

Evolutie in plaats van revolutie

Evolutie in plaats van revolutie

(Verslag VVP Event Inkomen in VVP 4) De sociale zekerheid ontwikkelt zich op details, maar werkelijke verandering – voorzover nodig – laat op zich...

Extra maatregel om achterstanden bij sociaal-medische beoordelingen aan te pakken

Extra maatregel om achterstanden bij sociaal-medische beoordelingen aan te pakken

SZW neemt een extra tijdelijke maatregel om de UWV-achterstanden bij sociaal-medische beoordelingen terug te dringen. Deze maatregel houdt in dat voor mensen die...

Internetconsultatie Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden

Internetconsultatie Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden

De regels voor het werken met werknemers en zelfstandigen worden verduidelijkt. Hierdoor weten werkenden en werkgevenden sneller of een klus door een zelfstandige...