VVP Event Inkomen: stilte voor storm in sociale zekerheid?

VVP Event Inkomen 2023 groep TB

De sociale zekerheid ontwikkelt zich op details, maar werkelijke verandering  - voorzover nodig – laat op zich wachten. Dat werd duidelijk op het vijfde VVP Event Inkomen. De plenaire sprekers Mathijs Bouman (econoom en publicist) en Janthony Wielink (Enkwest) waardeerden de prestaties van demissionair minister Van Gennip van SZW met respectievelijk een zes min en een vijf plus. Wielink. “Ze gebruikte veel, heel veel woorden.” En schoof vrijwel alle dossiers door. Waaronder dat van een verplichte AOV voor zelfstandigen. De voorbereidingen voor die AOV lopen door, ook omdat het kabinet er een financieel belang bij heeft van 4,3 miljard euro Europese subsidie (maar dan moet wel een bepaald tijdpad worden gehaald). In de meeste (concept)verkiezingsprogramma’s wordt een verzekering voor zelfstandigen ook nog genoemd, al lijken enkele partijen inmiddels opgeschoven naar een oplossing voor álle werkende.

Veel nieuws met betrekking tot de verplichte AOV was er niet te melden, al heeft Van Gennip er inmiddels wel iets meer contouren aan gegeven. Zoals een opt-out regeling die wordt onderzocht. “Opt-out wil eigenlijk niks anders zeggen dan dat je eigenrisicodrager bent”, aldus Wielink.

Wielink zei benieuwd te zijn naar de uitkomsten van de Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (OCTAS). Hij voorziet echter geen grote systeemveranderingen. Wel ziet hij dat er in het Aof-fonds onnodig veel vermogen wordt opgebouwd. “Is dat om het oude stelsel af te kunnen financieren en naar iets nieuws te gaan?”

Voorlopig blijft het bij (soms tijdelijke) veranderingen, meer op details dan op hoofdlijnen. Zoals de vereenvoudigde aanpak WIA-beoordeling 60-plussers. Deze aanpak is er gekomen omdat UWV met achterstanden kampt bij de sociaal-medische boordelingen. Wielink vroeg zich af of hier niet eigenlijk een afvloeiingsregeling voor zestig-plussers is ontstaan. Misschien ook weer bewust gedaan om een nieuw stelsel te kunnen invoeren?

Kunstmatige intelligentie

Mathijs Bouman schetste op uitnodiging van kennispartner a.s.r. de economische ontwikkeling van Nederland. Die valt volgens hem tegen, na het optimisme eind vorig jaar, begin dit jaar. Ondanks positieve ontwikkelingen als een extreem lage werkloosheid, dalen van de inflatie en een reële koopkrachtgroei als gevolg van de forse loonsverhogingen. Het laatste, aldus Bouman, “is gelijk ook de reden om niet te verwachten dat de rente snel naar beneden zal gaan”.

Bouman stond stil bij de invloed van technologie op de arbeidsproductiviteit die volgens hem omhoog moet (niet in de laatste plaats in de zakelijke en dus ook financiële dienstverlening). Bouman kreeg de lachers op zijn hand met de plaatjes die hij met behulp van kunstmatige intelligentie had gemaakt bij zijn presentatie. Die lieten zien dat AI ook zo zijn beperkingen kent. Bouman: “Ik houd van het technologie-optimisme, maar in de praktijk valt het altijd tegen.”

Eigenlijk zouden er in Nederland banen vernietigd moeten worden, zodat de arbeidsproductiviteit omhoog gaat. Maar AI gaat daar niet voor zorgen, meent Bouman. “Banen verdwijnen niet, maar worden anders.”

Bouman benadrukte dat Nederland ondanks alle ‘problemen’ “een superbraaf, veilig landje” in is om in te wonen en dat we dat met z’n allen vooral niet moeten vergeten.

Inzetten op inzetbaarheid

Na het plenaire gedeelte waren er kennissessies van de kennispartners van de middag: apc holland, a.s.r. en RADI AOV.

Joost Keizer, specialist Vitaliteit & Duurzame Inzetbaarheid bij a.s.r., betoogde dat de arbeidsmarkt dé grootste uitdaging is voor werkgevers de komende jaren. Niet alleen zijn er nauwelijks medewerkers meer te vinden, tevens loopt het verzuim op omdat steeds minder mensen hetzelfde werk moeten doen. Missie van a.s.r. is om werkgevers te helpen met het vinden van medewerkers, het behouden van medewerkers en het vitaal en productief houden van medewerkers. "Met alleen een zak geld vind en bind je medewerkers niet meer. Toch zetten veruit de meeste bedrijven hier nog altijd op in."

Uit onderzoek onder adviseurs blijkt dat ze dit vaak niet meenemen in hun advies. Ze zoeken naar oplossingen om de advisering interessanter te maken voor werkgevers. De eerste stap is het bewuster maken van werkgevers voor de impact van duurzame inzetbaarheid.  a.s.r. heeft verschillende tools hiervoor, zoals de MKB Quickscan, het Verzuimrapport en Verzuimmanagement. "Mensen gaan niet gezonder leven door te zeggen dat ze met roken moeten stoppen. Gedrag verander je door beloning en dat werkt, zoals we zien bij a.s.r. Vitality."

Om werkgevers - en adviseurs - echt te helpen, gaat a.s.r. de Dienstenwinkel beschikbaar stellen. Hier worden bestaande en ook nieuwe diensten aangeboden in een overzichtelijk schap. "Je moet denken aan opleidingen, preventieve diensten en re-integratiediensten. Momenteel rollen we dit uit onder de casemanagers en later dit jaar onder adviseurs. Wij denken dat het goed is als adviseurs nog dichter opschuiven naar hun klanten om ze in deze bijzonder lastige arbeidsmarkt nog beter van dienst te zijn."

Jong talent vinden en boeien

apc holland ging in samenwerking met Team for Talent in op de vraag hoe als werkgever de nieuwe generaties Y en Z te binden en te boeien. Tijdens de kennissessie werden vijf tips gegeven: creëer een stimulerende werkomgeving, train leidinggevenden zodat ze mensgericht, inspirerend en dienend zijn, versterk je cultuur, bied de tools die de generatie Y gewend is, ontdek jouw en ieders unieke drijfveren. “Zijn ze happy, dan blijven jonge mensen langer bij je en hebben ze minder stress”, aldus Paul Röthengatter van apc holland en Dave van Velzen van Team for Talent.

apc holland toonde ook haar online offerteprogramma, dat zich onder meer kenmerkt door de mogelijkheid personeelsleden met een loonsom tot 7.500 euro per jaar uit te sluiten.

Inzetten op Inzetbaarheid, was de titel van de praktijksessie van a.s.r.. Joost Keizer, Specialist Vitaliteit & Duurzame Inzetbaarheid, liet zien hoe werkgevers zich kunnen onderscheiden op de krappe arbeidsmarkt en hoe er voor te zorgen dat nieuw talent zo lang mogelijk gezond en gelukkig bij je blijft werken.

Grote rol voor de adviseur

Annemieke Postema van RADI AOV besprak een groot aantal aandachtspunten voor de financieel adviseur bij de AOV. Postema kan bogen op een langjarige ervaring als financieel adviseur en is ook ervaringsdeskundige (ze raakte op enig moment zelf arbeidsongeschikt). Inmiddels is ze actief met AOVdokter.nl. AOVdokter helpt advieskantoren bij onder meer het opstellen van procedures/werkinstructies en het ontwikkelen van hulpmiddelen bij de advisering.

Postema wees onder meer op het belang van regelmatig contact met de klant en periodiek onderhoud zodat het actuele inkomen en de actuele werkzaamheden en uren bij de verzekeraar bekend zijn. Ze benadrukte het belang van tijdige melding (ook binnen de eigenrisicoperiode). Verder is het cruciaal om het proces en de financiële aspecten goed uit te leggen (inhoudingen, loonheffingskortingen, eerste uitkeringsmoment, premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid (check andere verzekeringen), eventueel maximale uitkeringsduur). Geef ook aandacht aan gezinsleden en zakelijke partners.

Postema gaf de adviseurs mee goed te kijken naar de voorwaarden die verzekeraars hanteren en waar relevante verschillen tussen zitten. Adviseren over inkomensverzekeringen andere voorzieningen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid, het is – zo werd duidelijk – echt een vak apart en bepaald niet vrijblijvend.

De middag werd afgesloten met een netwerkborrel, mogelijk gemaakt door Klaverblad Verzekeringen.

Het vijfde VVP Event Inkomen vond plaats in De Utrechtse Stadsvrijheid (DUS), een inspirerende omgeving aan het Amsterdam Rijnkanaal.

Foto: Sprekers en kennispartners van het vijfde VVP Event Inkomen: van links naar rechts Dave van Velzen (Team for Talent), Mathijs Bouman, Janthony Wielink (Enkwest), Joost Keizer (a.s.r.), Annemieke Postema (RADI AOV), Paul Röthengatter (apc holland), John Meijvogel (Klaverblad), Marcel Mensonides (Klaverblad), Marco Rapmund (Klaverblad) en Liselore Hunfeld (a.s.r.).

Reactie toevoegen

 
Meer over
Het spel en de knikkers

Het spel en de knikkers

(Annemieke Postema, AOVdokter, in Ken je vak! in VVP 1-2024) Bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering draait het niet alleen om het spel, maar ook om de knikkers....

Knelpunten in ons arbeidsongeschiktheidsstelsel

Knelpunten in ons arbeidsongeschiktheidsstelsel

(Marjol Nikkels, CS Opleidingen, in Ken je Vak! in VVP 1-2024) De Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (OCTAS) heeft een tussenrapport...

Kabinet houdt vast aan opt-out bij verplichte AOV zelfstandigen

Kabinet houdt vast aan opt-out bij verplichte AOV zelfstandigen

Het (demissionaire) kabinet houdt vast aan een publiek stelsel met private opt-out-mogelijkheid bij de voorgenomen verplichte aov voor zelfstandigen. Minister Van...

OCTAS-rapport toegelicht op RSC-Jaarcongres

OCTAS-rapport toegelicht op RSC-Jaarcongres

Pierre Koning, lid van OCTAS, geeft op het jaarcongres op 27 maart in Apeldoorn van het Register Specialistisch Casemanagement (RSC) een toelichting op het rapport...

Professioneel Statuut Arbeidsdeskundigen ondertekend

Professioneel Statuut Arbeidsdeskundigen ondertekend

UWV, de Nederlandse Vereniging voor Arbeidsdeskundigen (NVvA) en Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA) hebben het Professioneel Statuut Arbeidsdeskundigen...

Arbeidspotentieel onder gepensioneerden grotendeels onbenut

Arbeidspotentieel onder gepensioneerden grotendeels onbenut

Hoewel steeds meer pensioengerechtigden in alle economische sectoren blijven doorwerken, blijft een groot deel van het arbeidspotentieel onder gepensioneerden onbenut....

De Goudse: gratis e-book fitte en gezonde medewerkers

De Goudse: gratis e-book fitte en gezonde medewerkers

De Goudse heeft een gratis e-book fitte en gezonde medewerkers gepubliceerd. De Goudse: "Het e-book is een goed startpunt voor iedere werkgever die de volgende stappen...

Ministerraad stemt in met verlengen uitkering oudere werklozen

Ministerraad stemt in met verlengen uitkering oudere werklozen

Het kabinet wil de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) met vier jaar verlengen. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Van Gennip...

a.s.r. verkoopt Knab aan Oostenrijks BAWAG Group

a.s.r. verkoopt Knab aan Oostenrijks BAWAG Group

ASR Nederland (a.s.r.) heeft overeenstemming bereikt over de verkoop van Knab aan BAWAG Group AG voor een bedrag van 510 miljoen euro. a.s.r. liet al eerder weten...

Verbond over arbeidsongeschiktheidsstelsel: liever onderhoud dan afbraak

Verbond over arbeidsongeschiktheidsstelsel: liever onderhoud dan afbraak

Verbondsdirecteur Harold Herbert stelt dat het beter is om te komen tot snelle verbeteringen binnen het arbeidsongeschiktheidsstelsel, dan om jarenlang te discussiëren...