VVP-poll: adviessector én overheid moeten zorgen voor jaarlijkse financiële APK voor alle Nederlanders

Stelling van de week megafoon 2019

“Zowel de AFM als DNB roepen op tot samenwerking binnen de sector en de overheid en stimuleren de introductie van een persoonlijk financieel onderhoud om handelingsperspectief voor financiële gezondheid voor alle Nederlanders te realiseren. Onafhankelijke adviseurs hebben daarbij een belangrijke rol en hebben toegevoegde waarde voor klanten, zeker bij complexe situaties of (het ervaren van) drempels."

Dit staat in Trendzicht 2023 van de AFM. Bureau DFO verwees hiernaar en riep advieskantoren, serviceproviders en softwarebedrijven op om beter samen te werken om alle uitdagingen voor de komende jaren aan te kunnen (groeiende adviesbehoefte en verbreding adviesvak).

Naar aanleiding van de oproep van de AFM vraagt de VVP-redactie zich af of de financiële sector, met steun van de overheid, het wenselijk vindt om bij te dragen aan een persoonlijk financieel onderhoud voor alle Nederlanders. Vandaar de stelling van deze week:

'Adviessector én overheid moeten zorgen voor jaarlijkse financiële APK voor alle Nederlanders'.

Stemmen kan hier.

De respondenten waren eensgezind over de stelling van vorige week: 'Invoering actieve provisietransparantie binnen half jaar is geen probleem'. Maar liefst 87 procent gaf aan dit wél een probleem te vinden. Werk aan de winkel dus voor een groot deel van de adviseurs!

Reactie toevoegen

 

Reacties

Michiel Franken - Franken Financieel Advies 13 november 2023

Verplicht de geldverstrekkers jaarlijks, bijvoorbeeld op dag van de arbeid (1 mei), 0,1% op jaarbasis over te maken over het uitstaand portefeuille bedrag dat de TP voor de betreffende geldverstrekker in beheer heeft. Als de klant te weinig aandacht krijgt van zijn TP dan kan de klant zelf overstappen naar een andere TP waar hij/zij wel meer aandacht van krijgt. De geldverstrekker verdient (te) veel op de rentemarge zonder daar al te veel voor te hoeven doen. Bankkantoren zijn in de loop van de tijd verdwenen en het advies en onderhoud zou wel opgepakt worden door de TP's. Echter wie betaalt deze rekening? Lijkt mij een goed idee dat de geldverstrekker gaat meebetalen aan het advies en onderhoud dat gegeven wordt door zijn TP aan hun klanten.

Bestuur CFD - Brancheorganisatie CFD 13 november 2023

Een gezonde bedrijfsvoering betekent dat je ook voldoende winst moet KUNNEN maken. Daarin hoort ook een opslag voor risicoaansprakelijkheid. Het uurtarief voor een professionele adviseur zou feitelijk 150 euro moeten zijn om dat in balans te brengen. Als daar ook jaarlijks beheer bij komt, moet ook dat betaald worden. Het is voor het merendeel van de financieel advieskantoren geen kwestie van niet willen. De wetgeving heeft onze sector zo hard aangepakt, dat het niet meer kan. CFD heeft hier in 2013 al voor gewaarschuwd en in ons boek Provisie 2.0. Wat je nu ziet is een enorme consolidatie, veel te weinig adviseurs en dus grijpt men naar AI-modellen. De eerste scheurtjes beginnen ook daar zichtbaar te worden. Uiteindelijk zal ook hier weer blijken: Goed Financieel Advies = Persoonlijk Advies.

Celine - Triki Beheer Verzekeringen BV 13 november 2023

Wie gaat dat betalen? Wij als tussenpersoon zijn behoorlijk uitgekleed. Men verwacht echter nog steeds dat je 24/7 "aan" staat en bereikbaar bent. Betalen voor advies, "ho maar"! En diegene die het zo hard nodig hebben, kunnen niet betalen, want hebben het financieel al zwaar. Het wordt tijd dat de adviseur fatsoenlijk beloond word voor alle uren die hij/zij aan haar klant besteed. Maak advies voor IEDEREEN toegankelijk en breng een vorm van (vaste) provisie terug. Wanneer elke adviseur hetzelfde verdient, zal de klant kiezen voor het beste advies en degene waarbij hij/zij het beste gevoel heeft. Op 35 jarige leeftijd, 15 jaar ervaring. Altijd gedroomd het familiebedrijf over te nemen. Twijfel ik nu of ik überhaupt wel in deze branche wil blijven.

Paul Schoo - Platter-Schoo 13 november 2023

16 jaar lang hebben ze de adviseur deskundig de nek omgedraaid. En nu mag het restantje de puinhoop opruimen.

Meer over
VVP-poll: bedenktijd bij aankoop woning verlengen naar veertien dagen

VVP-poll: bedenktijd bij aankoop woning verlengen naar veertien dagen

Het is weer tijd voor een nieuwe VVP-poll. De NVHP wijst er op dat iemand die online een koelkast koopt veertien dagen bedenktijd heeft tegen drie dagen bij de aankoop...

VVP poll: omdat een persoonlijk pensioenplan cruciaal wordt onder de Wtp ga ik mijn klanten proactief benaderen.

VVP poll: omdat een persoonlijk pensioenplan cruciaal wordt onder de Wtp ga ik mijn klanten proactief benaderen.

De stelling van komende week luidt: 'Omdat een persoonlijk pensioenplan cruciaal wordt onder de Wtp ga ik mijn klanten proactief benaderen'. Deze stelling is ingegeven...

VVP-poll: adviseur aansprakelijk voor fout in adviessoftware

VVP-poll: adviseur aansprakelijk voor fout in adviessoftware

Een ruime meerderheid (68 procent) was het eens met de VVP-stelling ‘Actieve provisietransparantie gaat adviseur omzet kosten’. Met 374 stemmers mag...

VVP-poll: actieve provisietransparantie gaat adviseur provisie-omzet kosten

VVP-poll: actieve provisietransparantie gaat adviseur provisie-omzet kosten

Een ruime meerderheid (82 procent) was het eens met de VVP-stelling 'Personalised pricing draagt nu al bij aan onverzekerbaarheid van consumenten met een hoger risico'....

VVP-poll: personalised pricing draagt nu al bij aan onverzekerbaarheid van consumenten met een hoger risico.

VVP-poll: personalised pricing draagt nu al bij aan onverzekerbaarheid van consumenten met een hoger risico.

Maar liefst 93 procent van de 200 respondenten was het eens met de stelling van afgelopen week: 'Regeldruk advieskantoren schaadt het klantbelang'. Duidelijk dat...

VVP-poll: regeldruk advieskantoren schaadt het klantbelang.

VVP-poll: regeldruk advieskantoren schaadt het klantbelang.

"Als ik vandaag met leden spreek dan is de meest gehoorde klacht de enorme tijd die verloren gaat aan het voldoen aan regels en aan administratieve verplichtingen....

VVP-poll: adviseurs onderschatten hun rol in de nieuwe Pensioenwet.

VVP-poll: adviseurs onderschatten hun rol in de nieuwe Pensioenwet.

De Wet toekomst pensioenen is sinds 1 juli 2023 van kracht. Er verandert heel veel voor pensioenfondsen (die nog tot 1 januari 2028 de tijd hebben om over te gaan...

VVP-poll: 2024 belooft een goed adviesjaar te worden

VVP-poll: 2024 belooft een goed adviesjaar te worden

Onzekerheid, hectiek, chaos, polarisatie. Het zijn en blijven onzekere en ondefinieerbare tijden. Juist in dergelijke tijden wordt de rol van de adviseur alleen...

VVP-poll: 'Consolidatie financieel adviseurs gaat in 2024 onverminderd door'

VVP-poll: 'Consolidatie financieel adviseurs gaat in 2024 onverminderd door'

Tweederde (67 procent) was het oneens met de afgelopen VVP-stelling 'Financieel dienstverleners onderschatten risico klimaatverandering'. Dan is de volgende vraag:...

VVP-poll: financieel dienstverleners onderschatten risico klimaatverandering

VVP-poll: financieel dienstverleners onderschatten risico klimaatverandering

Het Nederlandse bedrijfsleven beschouwt cybercriminaliteit als de grootste risico van deze tijd, gevolgd door bedrijfsstilstand, het tekort aan arbeidskrachten en...