Waar staat de stichting PAWW voor?

Eurobiljetten 2018

Lindenhaeghe legt in de rubriek Permanent Actueel in het katern Ken je vak! in VVP 3 uit waar de stichting PAWW voor staat.

Stichting PAWW is alweer een tijd geleden opgericht, toch weet nog niet iedereen waar deze stichting voor staat. PAWW is een afkorting voor Private Aanvulling WW en loongerelateerde WGA. Binnen de stichting is een fonds gevormd, waaruit werknemers een uitkering kunnen ontvangen na afloop van de wettelijke WW of WGA-loongerelateerde uitkering.

Om recht te hebben op een aanvulling vanuit het fonds, is het noodzakelijk dat in de CAO van de werknemer is opgenomen dat de PAWW van toepassing is en dat men hierbij is aangesloten. Vanuit de PAWW vindt een uitkering plaats na afloop van de wettelijke WW of WGA-loongerelateerde uitkering, mits aan de voorwaarden is voldaan. Zo moet de werknemer op de laatste dag van de wettelijke uitkering nog geen of nog niet volledig betaald werk hebben gevonden. Hiervan is sprake als de werknemer minder verdient dan 87,5 procent van het oude inkomen, zoals dit ook in de Werkloosheidswet is opgenomen. Het aantal deelnemers stijgt gestaag, meldt Stichting PAWW. In november 2018 waren ruim 19.500 werkgevers aangesloten en 660.000 werknemers. Een paar maanden eerder, in september 2018, waren dit nog 19.000 werkgevers en 640.000 werknemers.

Wijzigingen

In de loop van 2018 en per 1 januari 2019 heeft een aantal wijzingen plaatsgevonden binnen de regeling. Zo zijn de hoogte en de duur van de uitkering aangepast. De hoogte van de uitkering is in beginsel gelijk aan de wettelijke uitkering. Daarnaast wordt de duur van de uitkering bepaald door te kijken naar het oude stelsel van WW en WGA en dit af te zetten tegen het nieuwe stelsel.

Ook wat betreft de premiebetaling is er een wijziging doorgevoerd. Werkgevers wilden niet opdraaien voor de kosten van de aanvullende voorziening. De premies worden dan ook betaald door werknemers. De PAWW wordt gefinancierd via het omslagstelsel. Dit houdt in dat de deelnemende werknemers de bijdragen betalen voor uitkeringen die op dat moment plaatsvinden. De bijdrage vindt plaats door een inhouding op het brutoloon. De werkgever moet zorgdragen voor de inhouding en afdracht van de bijdrages. De hoogte van de bijdrage wordt jaarlijks in oktober vastgesteld. De Stichting heeft besloten dat de premie per 1 januari 2019 0,30 procent (was 0,20 procent in 2018) is.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Tips om millennials te binden als klant

Tips om millennials te binden als klant

"Wat kun je als financieel adviseur voor millennials doen, behalve een latte macchiato met havermelk op kantoor serveren?", zo vroeg Lindenhaeghe zich af in een...

Boetes gebrekkige RI&E fors verhoogd

Boetes gebrekkige RI&E fors verhoogd

De boetes voor een gebrekkige of het volledig ontbreken van een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) zijn in juli aanzienlijk verhoogd, aldus Lindenhaeghe...

700 mensen vinden weg naar e-learning NHG

700 mensen vinden weg naar e-learning NHG

Tot nu toe hebben zo'n 700 mensen gebruik gemaakt van de bijna een jaar geleden door NHG gelanceerde e-learning variant van de trainingen woningbehoud en acceptatie...

Personenschade door asbest

Personenschade door asbest

Werknemers die ziek zijn geworden door het werken met asbest kunnen hun (voormalige) werkgever aansprakelijk stellen voor schadevergoeding. Veel problemen bij het...

Slagingspercentages Hypothecaire krediet vallen tegen

Slagingspercentages Hypothecaire krediet vallen tegen

De slagingspercentages rond de module Hypothecair krediet zijn er niet op vooruitgegaan, aldus Lindenhaeghe die de slagingspercentages PE en Wft uit de periode april...

Klantgerichtheid kan nóg beter

Klantgerichtheid kan nóg beter

Klantgerichtheid wordt meer en meer het onderscheidend vermogen van financieel adviseurs. Dat werd duidelijk op de vijfde VVP Dag van het Topadvies. Ook duidelijk...