Waar staat de stichting PAWW voor?

Eurobiljetten 2018

Lindenhaeghe legt in de rubriek Permanent Actueel in het katern Ken je vak! in VVP 3 uit waar de stichting PAWW voor staat.

Stichting PAWW is alweer een tijd geleden opgericht, toch weet nog niet iedereen waar deze stichting voor staat. PAWW is een afkorting voor Private Aanvulling WW en loongerelateerde WGA. Binnen de stichting is een fonds gevormd, waaruit werknemers een uitkering kunnen ontvangen na afloop van de wettelijke WW of WGA-loongerelateerde uitkering.

Om recht te hebben op een aanvulling vanuit het fonds, is het noodzakelijk dat in de CAO van de werknemer is opgenomen dat de PAWW van toepassing is en dat men hierbij is aangesloten. Vanuit de PAWW vindt een uitkering plaats na afloop van de wettelijke WW of WGA-loongerelateerde uitkering, mits aan de voorwaarden is voldaan. Zo moet de werknemer op de laatste dag van de wettelijke uitkering nog geen of nog niet volledig betaald werk hebben gevonden. Hiervan is sprake als de werknemer minder verdient dan 87,5 procent van het oude inkomen, zoals dit ook in de Werkloosheidswet is opgenomen. Het aantal deelnemers stijgt gestaag, meldt Stichting PAWW. In november 2018 waren ruim 19.500 werkgevers aangesloten en 660.000 werknemers. Een paar maanden eerder, in september 2018, waren dit nog 19.000 werkgevers en 640.000 werknemers.

Wijzigingen

In de loop van 2018 en per 1 januari 2019 heeft een aantal wijzingen plaatsgevonden binnen de regeling. Zo zijn de hoogte en de duur van de uitkering aangepast. De hoogte van de uitkering is in beginsel gelijk aan de wettelijke uitkering. Daarnaast wordt de duur van de uitkering bepaald door te kijken naar het oude stelsel van WW en WGA en dit af te zetten tegen het nieuwe stelsel.

Ook wat betreft de premiebetaling is er een wijziging doorgevoerd. Werkgevers wilden niet opdraaien voor de kosten van de aanvullende voorziening. De premies worden dan ook betaald door werknemers. De PAWW wordt gefinancierd via het omslagstelsel. Dit houdt in dat de deelnemende werknemers de bijdragen betalen voor uitkeringen die op dat moment plaatsvinden. De bijdrage vindt plaats door een inhouding op het brutoloon. De werkgever moet zorgdragen voor de inhouding en afdracht van de bijdrages. De hoogte van de bijdrage wordt jaarlijks in oktober vastgesteld. De Stichting heeft besloten dat de premie per 1 januari 2019 0,30 procent (was 0,20 procent in 2018) is.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Dag van het Topadvies: "Ik heb geen klanten"

Dag van het Topadvies: "Ik heb geen klanten"

Welkom en afscheid bepalen veel en veel meer gastvrijheid dan het product. Dat was een van de eye openers die Esther Reinders meegaf in de kennissessie die zij namens...

Robbe, Dominass en Kuiper finalisten Advies Award 2019

Robbe, Dominass en Kuiper finalisten Advies Award 2019

Paul Robbe van Adviesbureau Robbe uit Oosterhout, Hans van Klaarbergen van Dominass Assurantiën uit Ochten en Jacco Kuiper van Kuiper Verzekeringen uit Heerenveen...

Workshop over hospitality op vijfde Dag van het Topadvies

Workshop over hospitality op vijfde Dag van het Topadvies

Het programma van de vijfde editie van de Dag van het Topadvies is met de sessie 'Be my guest!' compleet. Deze vijfde sessie over het rendement van gastvrijheid...

Maureen du Toit presenteert Advies Award 2019

Maureen du Toit presenteert Advies Award 2019

Presentatrice Maureen du Toit, presentatrice, duizendpoot en verbonden als locatiecoördinator aan Lindenhaege, presenteert op de vijfde Dag van het Topadvies...

Een oneerlijke belasting?

Een oneerlijke belasting?

(Permanent Actueel door Lindenhaeghe) De erfbelasting staat weer eens ter discussie. De overledene heeft toch al op meerdere manieren afgerekend met de Belastingdienst?...

Stichting PAWW

Stichting PAWW

(Permanent Actueel door Lindenhaeghe) Stichting PAWW is alweer een tijd geleden opgericht, toch weet nog niet iedereen waar deze stichting voor staat. PAWW is...