"Wettelijke verankering Gedragscode Behandeling Letselschade onnodig"

letselschade rolstoel via Pixabay

Het Verbond van Verzekeraars is kritisch op wettelijke verankering van de Gedragscode Behandeling Letselschade. Het Verbond: "Het wettelijk verankeren van alleen bepaalde onderdelen van de Gedragscode, zonder de samenhang hierin te bewaken, en deze alleen voor één van de partijen die gebonden is aan de nakoming van de GBL wettelijk te verankeren, kan contraproductief werken, en dat is niet in het belang van het slachtoffer.

"In 2006 is de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) van kracht geworden. In 2010 en 2012 is deze code onder coördinatie van De Letselschaderaad herzien en geactualiseerd. De GBL gaat uit van het harmoniemodel: partijen werken samen vanuit het uitgangspunt dat het belang van het slachtoffer centraal staat. Deze regels zijn niet opgesteld om vast te leggen in wet- of regelgeving, maar vormen richtlijnen voor de praktijk. Met instemming van de betrokken partijen wordt de GBL periodiek herzien en aangepast aan nieuwe inzichten of een veranderende praktijk. Daarmee blijft de GBL actueel en relevant.

"Het Nationaal Keurmerk Letselschade geeft een overzicht van alle partijen in de branche die kwaliteit leveren. Deze partijen worden geaudit op het nakomen van de codes en richtlijnen van DLR, waaronder de Gedragscode Behandeling Letselschade. Wij zijn van mening dat er daarmee reeds sprake is van een goed werkende auditstructuur, waar alle verzekeraars met een zetel in Nederland in staan. Dit biedt een betere borging van de nakoming van de GBL dan via het (concept) besluit: niet alleen gelden de GBL normen dan voor verzekeraars én de bij het NKL aangesloten belangenbehartigers. Ook blijft daarmee het dynamische karakter van de GBL en het primaat van de betrokken partijen, waaronder slachtofferorganisaties, om zelfregulering te ontwikkelen, in stand. Dit geeft meer ruimte om op basis van (veranderende) behoeftes van slachtoffers de letselschadebehandeling te verbeteren."

 

Reactie toevoegen

 
Letselschade door kop warm water niet voor rekening stageverlener

Letselschade door kop warm water niet voor rekening stageverlener

(Rechtspraak) Naar het oordeel van de kantonrechter rustte op de stageverlener geen verplichting om de stagiaire te instrueren over de manier waarop zij op een veilige...

Slachterofferhulp en Achmea ontwikkelen 'Letselschadeproces in kaart'

Slachterofferhulp en Achmea ontwikkelen 'Letselschadeproces in kaart'

Slachtofferhulp Nederland en Achmea hebben Letselschadeproces in kaart ontwikkeld, dat slachtoffers na een ongeval meer inzicht biedt in het proces: van het ongeluk...

Geef mensen weer de regie over hun eigen leven

Geef mensen weer de regie over hun eigen leven

(Uit VVP 5-2023) “Pak je verantwoordelijkheid, wees integer en heb vertrouwen. Dat heb ik van huis uit meegekregen, dat is waar ik als letselschadeadvocaat...

"Schaf verschil binnen- en buitendienst af"

"Schaf verschil binnen- en buitendienst af"

"Aan schaderegelaars die geringschattend doen over whiplash-slachtoffers vraag ik wel eens: ‘Heb je wel eens last van hoofdpijn? Als ze dat bevestigen, vervolg...

Verzekeraars komen met snelle route voor licht letsel

Verzekeraars komen met snelle route voor licht letsel

Verzekeraars komen met een vereenvoudigde afhandeling van schades met licht letsel. Voor het berekenen van de schade wordt een tool ontwikkeld, waarmee veel sneller...

Alleen procedurele regels Gedragscode Behandeling Letselschade wettelijk verankerd

Alleen procedurele regels Gedragscode Behandeling Letselschade wettelijk verankerd

Schadeverzekeraars worden wettelijk verplicht om te beschikken over adequate procedures en maatregelen ter voorkoming van overschrijding van termijnen bij de behandeling...

Stv gaat audits uitvoeren voor NKL

Stv gaat audits uitvoeren voor NKL

De Letselschade Raad en Stv hebben op 5 juni een overeenkomst getekend, zodat Stv nu ook audits kan uitvoeren voor organisaties die het Nationaal Keurmerk Letselschade...

Kaag: niks veranderd bij verzekering truckruns

Kaag: niks veranderd bij verzekering truckruns

“Ik heb geen aanwijzingen dat het verzekeren van evenementen die worden georganiseerd door vrijwilligers in brede zin steeds vaker een probleem is.”...

Sneller duidelijkheid voor letselschadeslachtoffers?

Sneller duidelijkheid voor letselschadeslachtoffers?

Zes aanbevelingen om de gehanteerde systematiek bij het bepalen van de rekenrente bij letselschade te verbeteren. Die doet hoogleraar economie prof. dr. Lex Hoogduin...

Meer regie en duidelijkheid voor slachtoffers verkeersongeval

Meer regie en duidelijkheid voor slachtoffers verkeersongeval

Slachtofferhulp Nederland en Achmea helpen mensen met licht letsel na een verkeersongeval aan betere informatie en online hulp. Het eerste hulpmiddel is nu live:...