Alleen procedurele regels Gedragscode Behandeling Letselschade wettelijk verankerd

letselschade rolstoel via Pixabay

Schadeverzekeraars worden wettelijk verplicht om te beschikken over adequate procedures en maatregelen ter voorkoming van overschrijding van termijnen bij de behandeling van letselschade. Dit via het Wijzigingsbesluit financiële markten 2024, waarvan de internetconsultatie is gestart.

Vanuit de Tweede Kamer is aangedrongen op wettelijke verankering van de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL). De minister: “Ter uitvoering van voornoemde motie van het lid Van Nispen c.s. is in kaart gebracht welke regels in de GBL, inclusief aanscherping ervan, zoals bedoeld in de motie, wettelijk kunnen worden verankerd en bestuursrechtelijk gesanctioneerd. Dit betreft de meer procedurele regels uit de GBL en - voor wat betreft de reactietermijn voor correspondentie - bredere zelfregulering. Dit zijn regels met termijnen, die niet aan een inhoudelijke beoordeling van de zaak zijn gekoppeld. Dergelijke regels lenen zich naar hun aard voor wettelijke verankering en bestuursrechtelijke sanctionering. Deze meer procedurele regels richten zich vrijwel allemaal tot de verzekeraar. Met dit besluit wordt daarom voorzien in verankering van de betreffende regels in het BGfo.”

Civielrechtelijke aspecten

Naast de meer procedurele regels bevat de GBL regels die een beoordeling vergen van een individuele zaak. Hierbij kan gedacht worden aan de vraag of in een specifieke zaak sprake is van een medische eindtoestand of een passende oplossing. De minister: “Een dergelijke beoordeling van civielrechtelijke aspecten is aan de rechter of de buitengerechtelijke geschillenbeslechter. Het past niet bij de rol van de bestuursrechtelijke toezichthouder om dit te beoordelen. Deze regels zijn daarom geen onderdeel van de verankering, zoals voorgesteld in dit besluit. Dit zou er immers toe kunnen leiden dat de toezichthouder geschillenbeslechter wordt en zich moet buigen over civielrechtelijke of medische vraagstukken, waarvoor ze niet geëquipeerd is, zoals de beoordeling van causaliteit, vaststelling van schade en de medische toestand. Voor een oplossing in individuele zaken wordt separaat ingezet op (bevordering van) buitengerechtelijke geschillenbeslechting. Hierbij wordt verwezen naar de Kamer voor Langlopende Letselschadezaken en de inzet door DLR op meer mediation en herstelbemiddeling.”

 

Reactie toevoegen

 
NN start online portaal voor slachtoffers letselschade

NN start online portaal voor slachtoffers letselschade

NN heeft het Letselschadeportaal geopend. In dit portaal kunnen slachtoffers eenvoudig de afwikkeling van hun letselschade volgen, documenten uploaden en communiceren...

Gemeente Baarn mocht bijstand terug vorderen na letselschade-uitkering

Gemeente Baarn mocht bijstand terug vorderen na letselschade-uitkering

(Rechtspraak) Eiseres heeft voorafgaand aan de bijstandsuitkering een ongeval met de fiets gehad. De afwikkeling van de schadeclaim bij de verzekeraar heeft een...

"Bescherm letselschadeslachtoffers tegen malafide praktijken"

"Bescherm letselschadeslachtoffers tegen malafide praktijken"

Letselschadeslachtoffers moeten beschermd worden tegen malafide praktijken en belangenbehartigers met onvoldoende kennis van zaken. Alleen gereguleerde organisaties...

Verbond voor verplichten Nationaal Keurmerk Letselschadebehandeling

Verbond voor verplichten Nationaal Keurmerk Letselschadebehandeling

Er moet een verplicht Nationaal Keurmerk Letselschadebehandeling (NKL) komen dat slachtoffers beschermt tegen cowboypraktijken. Dat stelt het Verbond van Verzekeraars...

Letselschade door kop warm water niet voor rekening stageverlener

Letselschade door kop warm water niet voor rekening stageverlener

(Rechtspraak) Naar het oordeel van de kantonrechter rustte op de stageverlener geen verplichting om de stagiaire te instrueren over de manier waarop zij op een veilige...

Slachterofferhulp en Achmea ontwikkelen 'Letselschadeproces in kaart'

Slachterofferhulp en Achmea ontwikkelen 'Letselschadeproces in kaart'

Slachtofferhulp Nederland en Achmea hebben Letselschadeproces in kaart ontwikkeld, dat slachtoffers na een ongeval meer inzicht biedt in het proces: van het ongeluk...

Geef mensen weer de regie over hun eigen leven

Geef mensen weer de regie over hun eigen leven

(Uit VVP 5-2023) “Pak je verantwoordelijkheid, wees integer en heb vertrouwen. Dat heb ik van huis uit meegekregen, dat is waar ik als letselschadeadvocaat...

"Schaf verschil binnen- en buitendienst af"

"Schaf verschil binnen- en buitendienst af"

"Aan schaderegelaars die geringschattend doen over whiplash-slachtoffers vraag ik wel eens: ‘Heb je wel eens last van hoofdpijn? Als ze dat bevestigen, vervolg...

"Wettelijke verankering Gedragscode Behandeling Letselschade onnodig"

"Wettelijke verankering Gedragscode Behandeling Letselschade onnodig"

Het Verbond van Verzekeraars is kritisch op wettelijke verankering van de Gedragscode Behandeling Letselschade. Het Verbond: "Het wettelijk verankeren van alleen...

Verzekeraars komen met snelle route voor licht letsel

Verzekeraars komen met snelle route voor licht letsel

Verzekeraars komen met een vereenvoudigde afhandeling van schades met licht letsel. Voor het berekenen van de schade wordt een tool ontwikkeld, waarmee veel sneller...