Wilma de Bruijn beëindigt carrière in financiële sector: “Geef nooit op”

Wilma de Bruijn topfoto uitsnede

Wilma de Bruijn legt op 1 januari 2024 haar functie van General Manager bij Eurapco. Dit maakte zij bekend tijdens het Eurapco Board Symposium van 5 en 6 oktober in Amsterdam. Wilma trad in 1997 in dienst bij Achmea als directeur Marketing & Sales van Fairgo. Later was zij onder andere commercieel directeur bij Avéro en directeur van de Eureko Academy. In 2013 volgde haar benoeming tot General Manager van Eurapco, een strategische alliantie van acht coöperatieve verzekeraars in Europa, waaronder Achmea. Een aantal vragen aan een markante persoonlijkheid die zich altijd met passie en tomeloze energie inzette voor een betere (financiële) wereld. Haar motto: geef nooit op!

Je bent tien jaar als topvrouw van Eurapco actief geweest. Wat waren de doelstellingen indertijd en wat heb je concreet weten te bereiken?

Toen ik tien jaar geleden begon, was Eurapco klaar voor verandering. Het was tijd om een nieuwe koers te gaan varen. Met de discipline en volhardendheid van een topsporter en het vermogen out of the box te denken en te durven, hebben we met elkaar een nieuwe en uitdagende koers uitgezet en veel bereikt.

We zijn als ondernemers samen gaan werken met alle partners. We deelden best practices, versterkten elkaars kracht en zorgden voor de juiste persoon op de juiste plek met de vrijheid om te handelen.

Eurapco heeft in de afgelopen tien jaar een aantal keren haar strategie bijgesteld om direct in te kunnen spelen op grote maatschappelijke vraagstukken. Wij zijn goed in wenden, in aan- passen om vervolgens in te spelen op thema’s als klimaatverandering, energietransitie, geopolitieke issues, sociale ongelijkheid, vergrijzing, AI, cyber crime of migratie. De uitdagingen van vandaag zijn enorm en complex.

Het was fantastisch om dit samen met een klein team te mogen realiseren. Tien jaar Eurapco, is tien jaar kennis, inzichten en leermomenten. Het Eurapco van vandaag bestaat uit een bruisend team met talenten die letterlijk en figuurlijk over grenzen kijken, generaties weten te verbinden en multidisciplinair denken en handelen.

Waar ligt de grootste uitdaging voor je opvolger Frauke Fees van de Duitse verzekeraar Gothaer?

Niet zenden maar luisteren. Luisteren om tot de kern van vragen, problemen, zorgen én kansen te komen. Dat betekent mensen echt de ruimte geven om te praten. Zij zijn het die problemen zien, benoemen en ervaren.

Om vervolgens samen met hen oplossingen en veranderingen te bewerkstelligen waar zij beter van worden. Nieuwe tijden vragen om nieuwe vaardigheden, de 21st century skills.

Mijn tips aan mijn opvolger zijn:

 • Wees betrokken bij onze samenleving. Ken en volg de laatste trends. En blijf altijd nieuwsgierig;
 • Werk als echte ondernemers met maar 1 leitmotiv: onze 48 miljoen klanten;
 • Deel met elkaar kennis en kunde. Ook de geheimen die zorgen voor succes;
 • Geloof in de jonge generatie en talenten. En durf hen fouten te laten maken;
 • Deel visie, scenario’s en strategie. Zo leer je van elkaar en maak je elkaar beter.

Innovatie is één van jouw passies. Noem eens twee of drie voorbeelden van innovaties waar je je binnen Eurapco hard voor hebt gemaakt en waar de samenleving voordelen van heeft?

Binnen de alliantie hebben we een flink aantal innovatieprojecten gedaan. De meest in het oog springende projecten voor mij zijn:

 • Het Eurapco Smart Home project, een van de eerste gezamenlijke projecten die we hebben uitgevoerd in samenwerking met het iHome Lab van de universiteit Luzern. Het project heeft onze partners veel inzichten gebracht ten aanzien van IoT toepassingen in en rond het huis en of dit zou moeten behoren tot het doemien van verzekeraars (het antwoord was nee). Als zodanig stond dit project aan de wieg van ons huidige Eurapco Lab.
 • Een ander project was het OneHand project, dat is begonnen naar aanleiding van een groep jonge managers binnen Eurapco tijdens het Eurapco Academy ‘Eurekans’ programma die een oplossing wilden verzinnen voor de toenemende problemen rond mantelzorg voor kinderen. OneHand leverde een online platform op voor mantelzorgers om de zorg van hun ouders beter te kunnen regelen binnen en buiten de familie met professionele zorgverleners.
 • Daarnaast ben ik trots op ons Unity project, de eerste wereldwijde operationele oplossing voor de blockchain-infrastructuur, die de overdracht van facultatieve risico’s binnen een netwerk van verzekeraars mogelijk maakt.

Daarnaast hebben we ons enorm ingespannen om meer concrete business samen te doen. De afgelopen tien jaar is de gezamenlijke portfeuille binnen Eurapco in Marine, Property en Renewable Energie business méér dan verviervoudigd, iets waar we heel trots op zijn!

Wat was het meest zinvol van je baan als General Manager van Eurapco?

Het feit dat onze coöperatieve roots ervoor zorgen dat we in turbulente tijden het schip kunnen manoeuvreren en met oplossingen kunnen komen, die ons daadwerkelijk dichter bij onze klanten brengen.

Waar ben je het meest trots op als je terugkijkt op je hele carrière?

Dat ik de wereld een beetje mooier heb kunnen maken en onze klanten maximaal heb kunnen bedienen. Ik heb ruimte gecreëerd om het ‘blauwe denken’ niet altijd te laten prevaleren in de branche. Ik heb zoveel mogelijk ruimte willen geven aan andere invalshoeken, dit vraagt geduld maar het is soms gelukt.

Wat is de belangrijkste les die je in je carrière hebt geleerd?

GEEF NOOIT OP!

Wat zou je de financiële sector mee willen geven?

Durf met scenario’s de toekomst te verkennen en anders naar de toekomst te kijken, gebaseerd op data die inzicht geven in de onderstroom en bovenstroom van onze samenleving en klanten. Ga zo voorbij aan de geijkte paden en durf buiten de lijntjes te kleuren!

De huidige maatschappelijke vraagstukken vragen een nieuwe mindset van onze businessleaders. Principes die we daarbij zouden kunnen hanteren zijn:

 • Denk niet in hokjes, plaats mensen niet in hokjes;
 • Geef talenten de ruimte om anders te denken, om dwars te denken;
 • Geef ruimte om multidisciplinair producten en diensten te ontwikkelen;
 • Geef speelruimte om creatief te zijn en om fouten te mogen maken.

Een onderscheidende verzekeraar blijft doorgaan, specialiseert, en maakt het persoonlijke tot iets universeels. Dan raakt het mensen, burgers én consumenten. 

En net als in de afgelopen tien jaar wil Eurapco hierbij ook in het komende decennium, uit overtuiging en vol vertrouwen, hét centrum van kennis en kunde zijn, zodat we in de komende tijd als start-up aanjager opereren en het middelpunt zijn van (jonge) verzekeringstalenten die letterlijk en figuurlijk over verzekeringsgrenzen heen durven te kijken.

De historie van Eurapco heeft laten zien wat je samen kan bereiken en daar wordt de voortdurend veranderende  samenleving beter van.

Onze klanten worden er beter van, onze mensen blijven bloeien en wij als verzekeraars ook.

Wat ga je nu doen? Stilzitten is immers nooit een optie voor je geweest?

Ik ga eerst eens een paar maanden HELEMAAL niets doen (haha) en me toewijden aan mijn lieve echtgenoot en zoon. De afgelopen jaren zijn nogal hectisch geweest voor zowel mijzelf als mijn gezin en ik wil echt eens tot mijzelf komen en een betere balans vinden tussen werk en privé.

Daarna wil ik me graag gaan toeleggen op andere rollen om mensen en organisaties verder te helpen.

In 2019 verscheen in de wintereditie van het New Financial Magazine een uitgebreid interview met Wilma de Bruijn, geschreven door Ivo Valkenburg, die in 2022 overleed. Wilma en Ivo waren goede vrienden en gaven jarenlang samen trainingen, onder meer voor Interamerican Greece. Zie: www.newfinancialforum.nl/magazine/winter-2019/18

 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Roel Veldwijk - Oud-hoofdredacteur VVP en oud-adjunct-hoofdredacteur Het Verzekeringsblad. 7 oktober 2023

"Een markante persoonlijkheid verlaat de financiële sector", iets anders kan ik voor Wilma niet verzinnen. Van jongs af aan heeft zij de drang anderen te stimuleren en dat is in de jaren tachtig bij Equity & Law, aangestuurd door Gijs Swalef en verder gestimuleerd onder het commercieel leiderschap van Bert Lieuwma, doorontwikkeld. Die periode en leerschool heeft meer "power-vrouwen" voortgebracht, zoals Jolanda van Mil en Joke Bijleveld. Vanuit mijn journalistieke perspectief bewaar ik daar, zeker ook aan Wilma de Bruijn, de allerbeste herinneringen aan. Het ga je goed, Wilma, met man en zoon!

Achmea sluit definitieve overeenkomst woekerpolissen

Achmea sluit definitieve overeenkomst woekerpolissen

Achmea heeft een akkoord bereikt met de belangenorganisaties Consumentenclaim, Woekerpolis.nl, Woekerpolisproces, Wakkerpolis en de Consumentenbond over een finale...

Verkenning opties voor portefeuilles Achmea Pensioen & Levensverzekeringen

Verkenning opties voor portefeuilles Achmea Pensioen & Levensverzekeringen

Achmea bevestigt berichtgeving dat de opties voor Achmea Leven & Pensioen, waaronder verkoop, worden onderzocht. Achmea: "De afgelopen jaren hebben wij op gezette...

Slachterofferhulp en Achmea ontwikkelen 'Letselschadeproces in kaart'

Slachterofferhulp en Achmea ontwikkelen 'Letselschadeproces in kaart'

Slachtofferhulp Nederland en Achmea hebben Letselschadeproces in kaart ontwikkeld, dat slachtoffers na een ongeval meer inzicht biedt in het proces: van het ongeluk...

Nieuwe cao voor medewerkers Achmea

Nieuwe cao voor medewerkers Achmea

Een grote meerderheid van de leden van FNV Finance, CNV Vakmensen én van alle Achmea-medewerkers heeft ingestemd met een nieuwe cao. De cao geldt voor circa...

Woontest: meerderheid ouderen willen kleinere woning

Woontest: meerderheid ouderen willen kleinere woning

Zes op de tien 55-plussers wil in de toekomst kleiner gaan wonen. Dit blijkt uit de Woontest van Achmea waaraan ruim 15.000 55-plussers deelnamen. Op dit moment...

Henny te Beest stopt als commissaris bij Achmea Bank

Henny te Beest stopt als commissaris bij Achmea Bank

Henny te Beest treedt per 18 november terug als lid van de Raad van Commissarissen van Achmea Bank. Hij was commissaris vanaf 2015 gedurende twee termijnen van vier...

Werkgevers onderschatten impact nieuwe pensioenwet

Werkgevers onderschatten impact nieuwe pensioenwet

"De impact van de Wtp wordt nog door veel werkgevers onderschat. Nieuwe regelingen en het nemen van beslissingen moeten binnen een beperkte tijd worden gerealiseerd....

Vroegtijdig helpen ondernemers levert impact op van 36 miljoen euro

Vroegtijdig helpen ondernemers levert impact op van 36 miljoen euro

In 2022 bedroeg de macro-economische impact van het vroegtijdig helpen van ondernemers maar liefst 36 miljoen, waarbij vooral de impact van de ondernemersadviseur...

Maureen Schlejen directievoorzitter Achmea Investment Management

Maureen Schlejen directievoorzitter Achmea Investment Management

Maureen Schlejen is benoemd tot directievoorzitter van Achmea Investment Management. Zij volgt Jacob de Wit op. Schlejen was tot voor kort Chief Commercial Officer...

Achmea: stevige stijging van de kosten

Achmea: stevige stijging van de kosten

Achmea zag de kosten in het eerste halfjaar 2023 stijgen met elf procent. Bianca Tetteroo, voorzitter Raad van Bestuur: “Er is sprake van een stevige stijging...