Zwammen niet verzekerd...

Kifid 2017 (deel logo)

Schade door zwammen ontstaat geleidelijk en is daardoor niet gedekt op de woonverzekering. Dat stelt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) in Uitspraak 2017-794.

De consument schakelde een bouwbedrijf in wegens een verzakte hoek in de woonkamer. De aannemer constateerde zwamvorming onder de vloer. 

Aegon reageerde op de claim van de consument: "U geeft aan dat er schade is ontstaan aan uw woonhuis door een zwam. Dit is een schade die geleidelijk is ontstaan. Daardoor valt uw schade niet onder de dekking van de verzekering."

De commissie volgt Aegon: "Anders dan Consument meent, maakt een mogelijke andere (mede)reden van het ontstaan van de zwamvorming, zoals een verstopte afvoerbuis, niet dat de schade die door de zwamvorming is ontstaan, gedekt is. Voor de in artikel 2.9 van de verzekeringsvoorwaarden opgenomen uitsluiting van geleidelijk ontstane schade is niet relevant door welke oorzaak of invloeden, bijvoorbeeld zwamvorming, de schade is ontstaan. Doorslaggevend is de geleidelijkheid van het ontstaan van de schade.

"Consument voert aan dat van hem niet kan worden verlangd dat hij regelmatig onder de vloer inspecteert. Dit argument kan echter niet tot de conclusie leiden dat Verzekeraar redelijkerwijs geen beroep kan doen op de uitsluiting van geleidelijk ontstane schade in de verzekeringsvoorwaarden nu het een verzekeraar in beginsel vrijstaat de grenzen te omschrijven waarbinnen hij bereid is dekking te verlenen. Zie Hoge Raad 9 juni 2006, NJ 2006, 326. Verder is onderhavige bepaling naar het oordeel van de Commissie niet voor meerdere uitleg vatbaar."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reactie toevoegen

 
Kifid verwelkomt nieuwe commissieleden

Kifid verwelkomt nieuwe commissieleden

Het bestuur van Kifid heeft per 1 juni prof. mr. dr. Ruth de Bock benoemd tot lid van de Commissie van Beroep en per 1 juli 2021 mr. Annemieke Boer, mr. dr. ing....

Het gevaar van execution only

Het gevaar van execution only

Uitspraak 2019-128 van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) illustreert het gevaar van execution only. De klant ging in zee met de adviseur...

Te laat geklaagd (maar klacht was sowieso ongegrond)

Te laat geklaagd (maar klacht was sowieso ongegrond)

Consumenten vorderden 75.944,25 euro van de adviseur omdat deze in 2010 geen passend advies zou hebben verstrekt. De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening...

Termijn van ’30 dagen’ in herinneringsbrief voldoet niet

Termijn van ’30 dagen’ in herinneringsbrief voldoet niet

Met het noemen van een termijn van ’30 dagen’ (in plaats van ‘een maand’) in de herinneringsbrief wegens betalingsachterstand heeft Nationale-Nederlanden...

Uitgesnoept...

Uitgesnoept...

Cadeaus, kleding, drank, snoep en culturele uitjes. Dat hoeft de reisverzekeraar volgens de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) niet te vergoeden.  Consument...

Adviseur heeft recht op overeengekomen honorarium

Adviseur heeft recht op overeengekomen honorarium

Ook al waren zij niet tevreden over de dienstverlening van hun adviseur, laat de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) consumenten toch de...

Adviseur moet bijna 40 mille vergoeden wegens schending zorgplicht

Adviseur moet bijna 40 mille vergoeden wegens schending zorgplicht

Raspoort Assurantie- en Financieringsbedrijf uit Haarlem moet wegens schending van de zorgplicht bijna 40.000 euro vergoeden aan een VvE. Dat oordeelt de Geschillencommissie...

Adviseur moet aanbod documenteren

Adviseur moet aanbod documenteren

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN HYPOTHEKEN - Consument sluit een hypotheek. Op dat moment heeft de geldverstrekker de optie van boetevrij bij verkoop of een (beperkte)...

Advieskosten hoeven niet in opdrachtbevestiging

Advieskosten hoeven niet in opdrachtbevestiging

Dat in de opdrachtbevestiging en de toepasselijke voorwaarden geen afspraken waren opgenomen over de door de adviseur bij consument in rekening te brengen advies-...

Bank hoeft fout in berekening boeterente niet voort te zetten

Bank hoeft fout in berekening boeterente niet voort te zetten

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening is van oordeel dat de bank niet gehouden kan worden een gemaakte (en ontdekte) fout in haar berekening van...