Aan de slag met provisietransparantie

Transparantie glazen pui via Pixabay 2018

(Adfiz in Ken je vak! VVP 6-2023) Adfiz biedt uitgebreide ondersteuning bij de implementatie van actieve provisietransparantie.

Na jaren van discussie met de minister, de Tweede Kamer en de diverse stakeholders over de vormgeving van provisietransparantie is de verwachting (op het moment van schrijven van dit artikel) dat het besluit met de regels voor actieve provisietransparantie binnen afzienbare tijd wordt gepubliceerd en daarmee bekend is. De verwachting is dat de markt een termijn van een half jaar krijgt voor invoering en voorbereiding.

Om ervoor te zorgen dat de gehele adviesmarkt op een goede, werkbare en efficiënte manier aan de nieuwe regelgeving kan voldoen, ontwikkelt Adfiz een uitgebreid pakket aan tools en andere hulpmiddelen om adviseurs optimaal te ondersteunen bij de implementatie van actieve provisietransparantie. Daarvoor heeft de branchevereniging onderzocht hoe de wens en doelstelling van de minister goed in overeenstemming gebracht kunnen worden met de dagelijkse praktijk van adviseurs en het contact met klanten. Daarbij is ook gekeken naar adviseurs die dit nu al succesvol doen. De inzichten dit oplevert worden gebruikt bij de ontwikkeling van de ondersteuning.

Ondersteuning

Hoe ben je transparant over de dienstverlening? Daarvoor wordt een gespreksfasering opgesteld waarin dit stapsgewijs en visueel is uitgewerkt. Dit kan je helpen de klant laagdrempelig mee te nemen door een verhaal over de waarde van advies, de inhoud van je dienstverlening en uiteindelijk de wijze van betaling en de hoogte van de kosten. Deze kun je doorlopen met de klant. Omdat het document uit twee ‘lagen’ bestaat kun je een deel ook gebruiken voor meer algemene communicatie, bijvoorbeeld op je website, en een ander deel als dienstverleningsovereenkomst.

‘Hoe ben je transparant over de provisie?’

Hoe ben je transparant over de provisie? Er zal een rekenbox worden ontwikkeld waarmee adviseurs het fijnmazige gemiddelde kunnen bepalen op grond van een minimaal aantal variabelen, zodat deze informatie al in een vroeg stadium kan worden gedeeld met de klant. De rekenbox biedt de mogelijkheid om criteria om dit fijnmazige gemiddelde te berekenen op kan toorniveau te bepalen. Zo kunnen bijvoorbeeld afwijkende provisiepercentages gehanteerd worden. De rekenbox kan worden gekoppeld aan alle systemen. Voor adviseurs die stand alone willen werken komt er een speciale website waarop de rekenbox te raadplegen is.

Hoe ga ik hiermee aan de slag? Begin 2024 organiseert Adfiz fysieke bijeenkomsten voor de gehele adviesmarkt waarin het gebruik van de verschillende hulpmiddelen wordt uitgelegd en toegelicht. Daarnaast zal er een e-learning beschikbaar worden gesteld waarin nader wordt ingegaan op hoe de dienstverlening en de beloning succesvol te bespreken met klanten. De elearning behandelt uiteraard ook de werking en het gebruik van de rekenbox.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Kees Bergman - Kees Bergman verzekeringen hypotheken pensioenen 12 januari 2024

Beetje laat maar nog niet al te laat. Allereerst ieder de beste wensen voor een goed en gezond 2024 met veel wijsheid en respect voor elkaar Met hopelijk geen kosten- provisietransparentie . Naar mijn idee wordt er op het ogenblik gewerkt aan de vorming van een nieuwe regering overeenkomstig de verkiezingsuitslag. Ieder land krijgt de leider en de regering die het verdient. Hieruit zal ook een nieuwe minister van financiën naar voren komen. Hij / zij zal dan wanneer kosten- provisie transparantie aan de beurt is kijken wat hij/zij het beste vindt. Lijkt mij niet dat een ambtenaar dit zonder de minister door kan voeren. Moet dit dan ook nog niet ff tjes door de Tweede Kamer of heb ik wat gemist? Lijkt mij niet dat dit één van de eerste topissues is die door de nieuwe minister van financiën behandeld moeten worden. Kan iemand mij vertellen terwijl de adfiz en alle belangenorganisaties bij de minister/ ministerie niet voor elkaar gekregen hebben dat de gehele branche provisie- kosten transparant moet worden waarom alle tussenpersonen hand in hand met de Adfiz luid toeterend en halleluja roepend in 2024 voor de muziek uit het transparante provisie- kostenevangelie moeten gaan verkondigen terwijl er nog geen officieel besluit gevallen is?!!

ChatGPT versus Enno Wiertsema

ChatGPT versus Enno Wiertsema

(Uit VVP 2-2024) Nieuw in VVP in 2024: de redactie legt een vraag voor aan ChatGPT en laat vervolgens een deskundige van vlees en bloed op het antwoord reageren....

Modelbrief

Modelbrief

(Adfiz in Ken je vak! VVP 2-2024) Samen met het Verbond van Verzekeraars heeft Adfiz stappen gezet om het traject collectieve waardeoverdracht te standaardiseren...

Adfiz: convenant ouderen doortrekken naar andere groepen

Adfiz: convenant ouderen doortrekken naar andere groepen

In zijn maandcolumn roept Adfiz-directeur Enno Wiertsema op tot het doortrekken van het onlangs gesloten convenant 'Ouderen en toekomstbestendig wonen' naar andere...

Advies kan duurzaam gedrag verbeteren

Advies kan duurzaam gedrag verbeteren

(Joerie van Looij, Adfiz, in VVP-special Duurzaam Advies 2024) Duurzame ontwikkeling is één van de grote uitdagingen waar we voor staan. Succes hierin...

Roadshow Adfiz actieve provisietransparantie

Roadshow Adfiz actieve provisietransparantie

Adfiz trekt het land in om leden én niet-leden te ondersteunen bij actieve provisietransparantie, verplicht bij particuliere schadeverzekeringen vanaf 1 juli....

Adfiz wil ruimere variabele beloning

Adfiz wil ruimere variabele beloning

"Dat we vooroplopen qua regels en het toezicht daarop streng is", schrijft Adfiz-directeur Enno Wiertsema in zijn maandcolumn, "is niet erg. Maar het moet wel binnen...

Ken je vak! Adfiz: investeren in preventie en klimaatadaptatie

Ken je vak! Adfiz: investeren in preventie en klimaatadaptatie

(Adfiz in Ken je vak! in VVP 1-2024) De noodzaak om te investeren in preventie en klimaatadaptatie neemt toe. Adviseurs kunnen hier een essentiële rol in spelen. Klimaatrisico’s...

Adfiz: keuze voor verkort hypotheekadvies goed onderbouwen

Adfiz: keuze voor verkort hypotheekadvies goed onderbouwen

"Verkort hypotheekadvies bij verduurzaming was al mogelijk, maar met dit onderzoek is in ieder geval meer duidelijkheid gekomen over wat er onder verkort hypotheek...

Investeren in preventie en klimaatadaptatie

Investeren in preventie en klimaatadaptatie

(Adfiz in Ken je vak! in VVP 1-2024) De noodzaak om te investeren in preventie en klimaatadaptatie neemt toe. Adviseurs kunnen hier een essentiële rol in...

Adfiz: "Verlaag drempels financieel advies verduurzaming"

Adfiz: "Verlaag drempels financieel advies verduurzaming"

Adfiz roept op tot het verlagen van adviesdrempels om consumenten en mkb te activeren en te helpen bij verduurzaming. Adfiz in haar reactie op de (inmiddels gesloten)...