Adviesalerts! duurzaam advies

Katern duurzaam advies Adviesalerts!

(Toon Berendsen in katern Duurzaam Advies in VVP 06-2022) De aandacht voor duurzaam advies is terecht groot. Ook in dit katern weer een aantal adviesalerts! Zo wil het Nibud dat energiezuinigheid een plek krijgt de leennormen. Hoe zou dat er dan uit komen te zien?

Duurzaam advies, wat is dat eigenlijk? Helaas ontbreekt het, ondanks -tig richtlijnen, principes en doelstellingen (zoals de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties) aan een duidelijke definitie. People, planet, profit of beter nog prosperity (voorspoed) is volgens ons een hele goede samenvatting van wat duurzaam advies zou moeten zijn. Duurzaam advies is in de eerste plaats dienend aan mens en aarde. Het zou mooi zijn als er langs die lijn principes voor duurzaam advies worden ontwikkeld. Wie pakt de handschoen op? Een principe zou bijvoorbeeld kunnen zijn: duurzaam advies is eerlijk.

Handvatten zijn te vinden in het onlangs gepubliceerde onderzoek ‘Het belang van duurzaam advies’ van Fred de Jong (associate lector Sustainable Finance & Tax HAN). Het rapport leest: “Het thema duurzaamheid heeft directe verbanden met onderwerpen als circulaire economie, brede welvaart en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met name de eerste twee begrippen zijn nog relatief onbekend bij adviseurs. Terwijl de overheid daarvoor wel concrete ambities heeft geformuleerd. Voor financieel en fiscaal adviseurs is het van belang om het thema duurzaamheid in perspectief te kunnen plaatsen met de maatschappelijke tendens naar een circulaire economie en het sturen op brede welvaart. Daarbij kunnen brancheorganisaties een centrale rol spelen door te infomeren, te stimuleren en door op te leiden.”

Groen dashboard ontbreekt

Moet duurzaam advies bijdragen aan werkelijke (gedrags)verandering? Dat is een vraag die zich steeds meer zal gaan opdringen, vooropgesteld dat de klimaatverandering doorzet. We laten de vraag nu even liggen. Maar er kan een moment komen dat de financiële sector zich moet afvragen of het nog wel wenselijk is dat zij vervuilende of anderszins omstreden risico’s financiert en verzekert. Feitelijk is dat moment er al als het gaat om beleggingen. Steeds meer financiële instellingen investeren niet meer in vervuilende industrie bijvoorbeeld. En ze worden er publiekelijk op afgerekend als ze dit wel blijven doen (onder meer via de Eerlijke Verzekeringswijzer). Overigens zou er wat ons betreft ook best zo’n dashboard mogen komen waarop te zien is hoe groen de producten van banken en verzekeraars werkelijk zijn. Vergroening van met name verzekeringen staat nog in de kinderschoenen, een beetje publieke druk kan geen kwaad.

Energielabel steeds belangrijker

Verduurzaming is momenteel een hot item bij woningen, zeker ook vanwege de ontplofte prijs van energie. Wij gaan alle financieringsmogelijkheden hier niet nog eens herhalen. Belangrijker is om de mogelijkheden ook echt proactief aan te kaarten tijdens het adviesgesprek. Uiteindelijk zullen adviseurs dat ook wel moeten. Het energielabel – vernieuwd – heeft al een grotere invloed gekregen op de waarde van de woning. De NVM in november: “De woningwaarde van een duurzame woning ten opzichte van een minder duurzame woning is hoger en het verschil neemt alleen maar verder toe. Een woning met label C brengt (op dit moment verkocht) gemiddeld 11,6 procent meer op dan een vergelijkbare woning met een label G. Met de huidige gemiddelde woningprijs kan het dan gaan om bijna 50.000 euro.”

Als het aan het Nibud ligt gaat het energielabel vanaf 2024 ook een rol spelen in de leennormen die het instituut jaarlijks opstelt (en door de minister doorgaans zo worden overgenomen). Dat zou betekenen dat energiezuinigheid mede de hoogte van de maandlasten gaat bepalen. Dan wordt verduurzaming ineens nog veel interessanter dan nu al het geval.

Het Nibud oppert clusters van energielabels (AB, CD, EFG, A++) en een nader te bepalen extra dimensie (woningtypes/oppervlakteklassen). Het instituut verder: “Er liggen drie manieren voor de hand om de extra ruimte voor energiezuinigheid een plek te geven: als hoger percentage in de financieringslasttabel; als extra bedrag aan hypotheek; als lagere maandlasten. Wij adviseren die derde mogelijkheid verder te verkennen.”

‘Waar blijven principes voor duurzaam advies?’

Voor 2023 worden de bedragen voor energiezuinige maatregelen gehandhaafd op hetzelfde niveau als nu genoemd in de Tijdelijke Regeling.

Enkele andere recente ontwikkelingen bij de verduurzaming van woningen: huishoudens met een verzamelinkomen tot 45.014 euro per jaar betalen sinds 1 november geen rente als ze een nieuwe Energiebespaarlening aanvragen bij het Nationaal Warmtefonds. De nul procent rente geldt bij goedgekeurde aanvragen dan voor de volledige leenperiode. Het Rijk heeft de intentie de regeling voor twee jaar in stand te houden, daarna wordt geëvalueerd of de maatregel langer nodig is.

Ook sinds 1 november kan via de VvE een gezamenlijke verduurzamingslening bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten worden aangevraagd met een garantie van NHG. De VvE kan zelf de hoogte van de lening bepalen met een maximum van 25.000 euro per appartement en heeft ook keuze in de looptijd van de lening (tien, vijftien of 20 jaar). De aflossing en rente worden betaald door de VvE en via een verhoging van de VvE-bijdrage in rekening gebracht bij de leden. De aanvraag loopt via de gemeente.

Kennisportaal klimaatrisico’s

Adfiz lanceerde in 2022 het kennisportaal Klimaatrisico’s. Adfiz: “De Klimaatschademonitor van het Verbond van Verzekeraars laat onder andere zien dat de schadepieken, als gevolg van de toename van extreem weer, steeds hoger worden. Nederland staat daarmee voor de enorme opgave om het land klimaatbestendig te maken.” Adfiz roept adviseurs op klimaatrisico’s onder de aandacht van hun klanten te brengen en advies te geven over hoe om te gaan met het toegenomen risico op klimaatschade.

Het kennisportaal bundelt beschikbare inzichten, kennis en tools die ingaan op de verzekerbaarheid van en preventieve maatregelen tegen verschillende soorten weer- en klimaatschade (zoals overstroming, droogte, sneeuw, hagel, regen, storm en bliksem). Het belangrijkste onderdeel van het kennisdossier klimaatrisico’s is de vergelijking van polisvoorwaarden. De vergelijkingstool is in opdracht van Adfiz gemaakt door Poliskraker.

Reactie toevoegen

 
Te druk voor duurzaamheid?

Te druk voor duurzaamheid?

(Björn Jalving van Turien & Co. in katern Ken je vak! in VVP 1, 2023) Hoe krijg ik meer gedaan op het gebied van duurzaamheid? Helaas heb ik de achtste...

Lage bereidheid om te lenen voor verduurzaming

Lage bereidheid om te lenen voor verduurzaming

Naar schatting door DNB kan minstens 86 procent van de woningeigenaren het eigen huis vergaand verduurzamen met spaargeld of een lening binnen de eigen hypotheek....

Meer structurele investeringen nodig om woningen te verduurzamen

Meer structurele investeringen nodig om woningen te verduurzamen

Om uit de energiecrisis te komen, zijn volgens DNB meer structurele investeringen nodig om woningen te verduurzamen. DNB doet drie aanbevelingen aan de overheid:...

Pokket uitgebreid met duurzaamheidsmodule

Pokket uitgebreid met duurzaamheidsmodule

Pokket is uitgebreid met een duurzaamheidsmodule. Dit in samenwerking met Positief Wonen. Doelstelling is om het onderwerp verduurzamen vast onderdeel te laten zijn...

Workshop INSVER: minder CO2-uitstoot begint bij jezelf

Workshop INSVER: minder CO2-uitstoot begint bij jezelf

Reduceren van je CO2-uitstoot is belangrijker dan compenseren. Meten is weten. De meeste winst is te behalen door kritisch te zijn bij je inkoop als kantoor. Betrek...

INSVERdaad!

INSVERdaad!

(Paul Burger, Ansvar/Ideële Verzekeringen, in Ken je vak! VVP 06-2022) In mijn column van september, ‘Groene handjes en voetjes’, gaf ik wat voorbeelden...

Duurzaamheidskorting Obvion nu vanaf energielabel A

Duurzaamheidskorting Obvion nu vanaf energielabel A

Obvion breidt de duurzaamheidskorting uit. Voor aanvragen kunnen klanten met een woning met energielabel A of hoger duurzaamheidskorting op hun hypotheek ontvangen....

Doneer een boom voor Achmea bossen

Doneer een boom voor Achmea bossen

Samen met Stichting Buitenfonds en Staatsbosbeheer introduceert Achmea de dienst ‘Doneer een boom voor Achmea bossen’. Achmea wil hiermee duizenden bomen...

Waar blijft de doorstroomhypotheek?

Waar blijft de doorstroomhypotheek?

(Partner in kennis Scildon in VVP 06-2022) Henk Jansen, oprichter van het in expats gespecialiseerde financieel adviesbureau Expat Mortgages, is helder: “Er...

Extra financiële ruimte om te verduurzamen

Extra financiële ruimte om te verduurzamen

(Partner in kennis Financieel Zeker in katern Duurzaam Advies in VVP 06-2022) Hoe kunnen we concreet invulling geven aan onze ambitie om brede welvaart voor onze...