Doordacht doen, in het belang van het geheel

Ingrid de Swart foto 1

(Uit VVP 3-2022) ‘Dit is de tijd van doen’. En onder ‘doen’ verstaat a.s.r. Nederlanders verzekerbaar houden, financieel weerbaarder en fitter maken en Nederland duurzamer en inclusiever maken. Deze missie past uitstekend bij Ingrid de Swart (52), al ruim 23 jaar actief in de financiële sector en sinds 2019 lid van de raad van bestuur van a.s.r.. “Als bestuurder moeten alle sensoren openstaan voor de verschillende geluiden in de samenleving. Je moet snappen waar wensen en onvrede vandaan komen. Vervolgens moet je in het belang van het geheel tot actie overgaan. Ik noem dat ‘doordacht doen’. Stevige discussies ga ik nooit uit de weg. Hard op de inhoud, zacht voor de mens.”

De Swart was dertig jaar toen ze in 1999 bij Delta Lloyd ging werken. Delta Lloyd had toen net NUTS Ohra ingelijfd en ze zochten een adviseur die de bedrijven kon verbinden en iemand die een intranet kon opzetten. De Swart nam de opdracht aan, onder één voorwaarde: als ze succesvol was, zou ze de kans krijgen leidinggevende te worden. Dit werd geaccepteerd. “Uiteraard was het wennen in deze voor mij nieuwe wereld. Ik zag snel in hoe relevant en impactvol het verzekeringsvak is, hoe belangrijk het is om er voor mensen te zijn als er zich onzekere voorvallen voordoen en ik zag in hoe mensgericht deze wereld was, terwijl je als medewerker bij andere grote bedrijven vaak niet meer was dan een productiefactor. De bedrijfstak bleek helemaal niet zo saai als ik dacht. Ik was positief verrast, ook al was er veel werk aan de winkel. De administratieve achterstanden waren destijds enorm en de klant bevond zich wel heel ver weg van de werkvloer. Ik zag echter direct in dat de impact van deze sector voor mens en samenleving enorm is en dat is ook de reden geweest dat ik in deze sector ben blijven werken.”

Sinds 2019 is De Swart bestuurslid van a.s.r. Een keuze die mede is ingegeven door de wens zelf het verschil te willen maken. “Voor mij heeft a.s.r. jaren geleden al de goede afslag genomen door nadrukkelijk te kiezen voor belangrijke maatschappelijke thema’s met een goed stakeholdersmodel. Ik merk ook dat er eenheid in het hele bedrijf is om van meerwaarde te willen zijn voor de klant. Dat past bij me.”

De Swart heeft alle business onderdelen in haar portefeuille. “Uiteraard behoren maatschappelijke thema’s als innovatie, digitalisering, inclusiviteit en duurzaamheid hier vanzelfsprekend ook toe, maar dat geldt voor alle bestuurders in Nederland. Je kunt niet om deze thema’s heen.”

Frisse blik

De dialoog met elkaar voeren, discussies niet uit de weg gaan, van elkaar leren, draagvlak creëren door verbindingen aan te gaan en niet lullen maar poetsen. Dat is beleid waar De Swart enthousiast van wordt. “Nieuwe medewerkers wordt bijvoorbeeld gevraagd om alles wat opvalt of vreemd lijkt door te geven. Daar doen we dan ook iets mee. Een frisse blik ziet vaak haarscherp wat er niet goed loopt in een bedrijf en maakt je bewust van blinde vlekken.”

Diversiteit is al jaren een belangrijk item bij a.s.r.. Dit is terug te vinden in alle bestuurslagen. “In het bestuur hebben we het wat mij betreft goed geregeld. Neemt niet weg dat er ook bij ons nog wel wensen zijn, met name als het gaat om meer diversiteit in onze directielaag. In de lagen daar weer onder is er een betere balans tussen mannen en vrouwen.”

Diversiteit gaat uiteraard niet alleen over een balans tussen mannelijke en vrouwelijke medewerkers. “Het gaat juist om de balans tussen mannelijke en vrouwelijke waarden, de balans tussen oud en jong, tussen verschillende culturen, tussen verschillende talenten en fysieke mogelijkheden, enzovoorts. Het is belangrijk om als organisatie een afspiegeling van de samenleving te zijn. Bovendien blijkt keer op keer uit onderzoek dat divers samengestelde teams beter presteren.”

‘Door ervaring en een frisse blik te combineren, word je als bedrijf aantrekkelijker’

“Voor ons is het belangrijk om talenten te begeleiden zodat ze in staat zijn te doen waar ze echt goed in zijn. Dat is goed voor deze talenten en dus ook goed voor het bedrijf. Wat goed werkt, is dat ieder bestuurslid een jonge trainee toegewezen krijgt als mentor. Voor mij is dat op dit moment Loes Julicher. Loes inspireert mij op het gebied van agile werken en heeft leuke ideeen over Instagram en Snapchat. Zelf coach ik Nathalie Groenendijk. Zij kwam als trainee binnen en groeide via Product Manager door naar Scrum Master en Agile Coach. Op dit moment is zij branchemanager Inkomen. Samen spreken we over allerlei thema’s, zoals bijvoorbeeld ambities, trouw blijven aan jezelf, aanpassingsvermogen, dilemma’s, hoe je een podium kunt pakken en waarom netwerken juist voor vrouwen zo belangrijk is. De balans tussen baan en kinderen is voor veel vrouwen bijvoorbeeld een issue. Daar kan ik ze een beetje mee helpen door uit eigen ervaring te putten. Toen mijn kinderen nog klein waren, vond ik het lastig om tijdens een vergadering te zeggen dat ik naar huis moest om de kinderen van de crèche te halen. Een collega verliet echter de vergadering met de mededeling dat hij nog ‘een andere afspraak’ had. Niemand die hiervan vreemd opkeek. Later trof ik hem aan in diezelfde crèche en ineens viel het kwartje. Je kunt immers ook ‘een andere afspraak’ met je eigen kind hebben. Door verhalen te delen, samen op te trekken, leer je van elkaar en help je elkaar. Dat geldt voor ons allebei. Door ervaring en een frisse blik te combineren, word je als bedrijf bovendien aantrekkelijker.”

“Een onderwerp wat bijvoorbeeld speelt, zijn de feestdagen in een divers bedrijf. Waarom wel vrij met Kerstmis, maar geen vrij met het Suikerfeest, Driekoningen of op belangrijke Hindoeïstische feestdagen? Als bedrijf bemoeien we ons niet met religieuze vraagstukken. Wat we echter wel kunnen doen, is medewerkers laten vertellen waarom een bepaalde feestdag zo belangrijk voor hen is. Dan ontstaat er begrip voor elkaar en creëer je verbinding. Oprechte interesse voor een ander, je in een ander verdiepen, is waar het echt om gaat. Overigens is dat iets heel anders dan het met elkaar eens moeten zijn.”

Solidariteit

Voor De Swart is solidariteit de basis van het verzekeringsbedrijf. Jos Baeten zei eind vorig jaar in het FD zich zorgen te maken over de uitholling van het gelijkheidsbeginsel bij verzekeringen. Als nieuwe toetreders zoals fintechs en insurtechs zich alleen richten op de minste risico’s, de hoogste marges en de laagste toetredingsdrempels, dan worden verzekeringen alleen maar voor de happy few bereikbaar. Verzekeraars dienen, volgens Baeten, hun maatschappelijke rol te blijven vervullen.

‘De coronatijd heeft alleen maar benadrukt hoe omvangrijk de schuldenproblematiek is’

Uitspraken die De Swart volledig beaamt. “Het is onze taak om risico’s verzekerbaar en toegankelijk te houden. Thema’s die wij ons aantrekken, zijn duurzaamheid en klimaatverandering, financiële zelfredzaamheid en duurzame inzetbaarheid. Op het eerste speerpunt – duurzaamheid en klimaatverandering – spelen we in met onze producten en diensten. In 2020, dus al vóór de overstromingen in Limburg, waren we bijvoorbeeld de eerste verzekeraar met een automatische uitbreiding van de overstromingsdekking voor al onze particuliere en zakelijke relaties. Waterschade was gedekt, waar de wateroverlast ook vandaan kwam.”

“We hebben het platform Duurzaam Wonen ingericht met verduurzamingstips voor woningen. Met de Verduurzamingshypotheek kan er laagdrempelig en voordelig geld worden geleend voor energiebesparende maatregelen. Ook zijn we bijvoorbeeld initiatiefnemer van Stichting Duurzaam omdat we het belangrijk vinden schade te laten herstellen met oog voor het milieu. Daarom werken we samen met duurzame herstelbedrijven die in het bezit zijn van het certificaat Groengedaan! En we zijn ons zeer bewust van de enorme invloed die we als we financiële sector kunnen uitoefenen met het beleggingsbeleid. Door bijvoorbeeld niet te beleggen in fossiele brandstoffen, wapenhandel en kinderarbeid kun je de wereld daadwerkelijk veranderen. Wij nemen hier onze verantwoordelijkheid in.”

Na de overheid is a.s.r. de grootste grootgrondbezitter van Nederland. “Wij stimuleren boeren hun grond niet langer uit te putten, maar biodiversiteit te bevorderen. Beter voor het milieu, maar op den duur ook beter voor de onderneming zelf. Dit doen we niet alleen met kennis, maar ook door middel van korting op de erfpachtcanon voor boeren. Financiële prikkels werken nu eenmaal.”

‘Oprechte interesse voor een ander, je in een ander verdiepen, is waar het echt om gaat’

Tweede speerpunt is financiële zelfredzaamheid, een onderwerp dat De Swart nauw aan het hart gaat. Zelf begeleidt ze als vrijwilliger al vijftien jaar mensen met schulden. “De coronatijd heeft alleen maar benadrukt hoe omvangrijk dit probleem is. Maar liefst één op de zes gezinnen in Nederland heeft schuldproblemen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen uit dergelijke gezinnen een veel grotere kans hebben om later zelf in financiële problemen te komen. Wij focussen ons op onze vestigingsstad Utrecht. We begeleiden mensen met schulden – veel van onze medewerkers zijn hier als vrijwilliger actief in – en stimuleren het terugdringen van laaggeletterdheid. Ook vragen we aandacht voor de gevolgen van echtscheiding voor vrouwen. Slechts één procent van de mannen gaat er na een scheiding financieel op achteruit, terwijl dit geldt voor 25 procent van de vrouwen. Samen met voormalig minister Ingrid van Engelshoven heb ik er eerder al voor gepleit dat mediators hier veel meer aandacht aan besteden.”

Derde speerpunt is duurzame inzetbaarheid, wat onder meer wordt gestimuleerd met het fitnessprogramma Vitality, waaraan ook niet bij a.s.r.-verzekerden een jaar gratis aan mee kunnen doen. “Groot probleem is het aantal burn-out klachten in Nederland. Maar liefst 1,3 miljoen mensen hebben te maken met burn-out gerelateerde klachten. Wij helpen organisaties onder meer met informatie om dergelijke klachten zo snel mogelijk te herkennen en bespreekbaar te maken. Het leeft enorm. Op onze site konden mensen een burn-outtest doen en die is heel veel ingevuld. Het is net als bij schulden; hoe eerder je erbij bent, hoe meer je kunt voorkomen.”

 

KADER

Ingrid de Swart is geboren in een middenstandsgezin in het Brabantse Kaatsheuvel en groeide op in Udenhout. Dat De Swart van aanpakken houdt, blijkt al doordat ze op haar veertiende al werkte bij de plaatselijke banketbakkerij. Ze studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde in Utrecht en studeerde af op het onderwerp ‘renaissance en letterkunde’. Hierdoor weet ze alles van Hooft, Huygens en Vondel. Tevens studeerde ze Communicatiewetenschap. Later bekwaamde ze zich in het neuro-linguistisch programmeren (NLP). De liefde voor het boek is altijd gebleven, maar dat ze ooit nog eens een leidende functie zou gaan bekleden in de financiële sector had ze nooit kunnen bedenken.

Na haar studies werkte ze een aantal jaren als communicatieconsultant voor grote bedrijven als Shell en Unilever. In 1999 belandde ze bij Delta Lloyd als adviseur Interne Communicatie. Tot 2017 werkte ze daar in diverse management- en directiefuncties. Zo was ze onder meer van 2009 tot 2013 werkzaam als CEO bij ABN Amro verzekeringen en van 2014 tot 2017 lid van de Raad van Bestuur van Delta Lloyd. In 2017 maakte ze de overstap naar Aegon. In datzelfde jaar werd ze benoemd tot Topvrouw van het Jaar, een erkenning van buiten de financiële sector die onder meer leidde tot een enorme aanwas van vrouwelijke sollicitanten. In 2019 kwam de overstap naar de Raad van Bestuur van a.s.r.. Ze is tevens /bestuurslid van Thuiswinkel.nl. Ze woont samen met haar twee pubers en haar hond in Amsterdam.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Ingrid de Swart: 'Het is onze taak om risico's verzekerbaar en toegankelijk te houden'

Ingrid de Swart: 'Het is onze taak om risico's verzekerbaar en toegankelijk te houden'

“Het is onze taak om risico’s verzekerbaar en toegankelijk te houden. Thema’s die wij ons aantrekken, zijn duurzaamheid en klimaatverandering,...

Voogd & Voogd en a.s.r. slaan maatschappelijke handen ineen

Voogd & Voogd en a.s.r. slaan maatschappelijke handen ineen

Voogd & Voogd (onderdeel Alpina Group) en a.s.r. hebben de handen ineen geslagen om een actieve bijdrage te leveren aan een financieel gezonde toekomst en een...

Kifid: slechte communicatie over aov, klacht toch ongegrond

Kifid: slechte communicatie over aov, klacht toch ongegrond

(Kifid-uitspraak GC 2022-0438) De consument heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij Loyalis (onderdeel a.s.r.). De consument is volledig arbeidsongeschikt...

Bestaande klant kan bij a.s.r. zelf extra leningdeel voor verduurzaming aanvragen

Bestaande klant kan bij a.s.r. zelf extra leningdeel voor verduurzaming aanvragen

Vanaf nu kunnen alle klanten met een hypotheek van a.s.r. zelf en tegen lage kosten een Verduurzamingshypotheek aanvragen. Financieel adviseurs krijgen tot 1 juni...

NFF en a.s.r.: exclusieve voorvertoning 'Your 100 Year Life'

NFF en a.s.r.: exclusieve voorvertoning 'Your 100 Year Life'

De stichting New Financial Forum en a.s.r. nodigen je uit voor de exclusieve besloten voorvertoning van de documentaire ‘Your 100 Year life’ van hoogleraar...

Gratis webinar over verzekeren klimaatrisico's

Gratis webinar over verzekeren klimaatrisico's

Adfiz organiseert op 15 maart van 11.00 uur tot 12.00 uur in samenwerking met het Verbond van Verzekeraars en a.s.r. het gratis webinar ‘Klimaatrisico: (hoe)...

Jos Baeten (a.s.r.): “Structureel verlagen autopremie nu niet gewenst”

Jos Baeten (a.s.r.): “Structureel verlagen autopremie nu niet gewenst”

a.s.r. vindt het momenteel niet nodig om de autoverzekeringspremie te verhogen, maar structureel verlagen is volgens bestuursvoorzitter Jos Baeten evenmin gewenst....

Operationeel resultaat a.s.r. stijgt met vijftien procent

Operationeel resultaat a.s.r. stijgt met vijftien procent

Het operationeel resultaat van a.s.r. steeg vorig jaar met 15,4 procent naar 1,021 miljard euro, door betere resultaten in alle segmenten. De bruto geschreven premies...

Ben je nog wel filosoof als je werkt in de financiële sector?

Ben je nog wel filosoof als je werkt in de financiële sector?

"Een totaal vreemde vroeg mij, toen ik het over m’n werk had: ben je nog wel een filosoof als je in de financiële sector werkt?", aldus Kyon Soons als...

Akkie Lansberg directeur Inkomen a.s.r.

Akkie Lansberg directeur Inkomen a.s.r.

Akkie Lansberg, de huidige directeur Zorg, wordt per 1 april directeur Inkomen bij a.s.r. Zij vult de vacature in die was ontstaan na benoeming van Ewout Hollegien...