Ondernemer gebaat bij duurzame samenwerking

2022-12-13 (2)

(Partner in kennis a.s.r. in katern Duurzaam Advies in VVP 06-2022) Klimaatdoelen, zoals de reductie van CO2-emissie met 60 procent in 2030, komen steeds dichterbij. Veel burgers en bedrijven nemen hun verantwoordelijkheid en investeren in duurzame energie en mobiliteit. Zo ook de grond-, weg- en waterbouw (GWW) en groensector met een transitie naar elektrische machines. Deze duurzaamheidsslag moet praktisch zijn voor bedrijven, vindt a.s.r.. Daarom werkt de verzekeraar samen met twee partijen die het werkveld van haver tot gort kennen.

...

De verkoop van elektrische personenauto’s groeit al jaren fors en ook de aanschaf van bedrijfsvoertuigen schiet omhoog. Het CBS berekende aan het begin van dit jaar, dat het aantal elektrische bedrijfsvoertuigen sinds 2015 met 774 procent is toegenomen naar bijna 12.000 stuks. Naast bestelauto’s en bussen, is de elektrificatie van werkmachines inmiddels in volle gang. Dat heeft wat voeten in de aarde, want elektrische machines zijn twee, soms drie keer duurder dan conventionele machines. En dat levert weer een hogere verzekeringswaarde en premie op.

a.s.r. heeft daar in samenspraak met Cumela-brancheorganisatie voor groen, grond en infra- en E-Hartog Bouwmaterieel -gespecialiseerd in machines voor de GWW-sector-een oplossing voor bedacht. Zo kan een bedrijf een nieuwe machine in elektrische uitvoering van pakweg 60.000 euro voor hetzelfde tarief verzekeren als een conventioneel voertuig dat de helft kost. Het gaat dan om de premie voor de wettelijke aansprakelijkheid. Het idee is dat het risico op ongelukken, ongeacht de hogere waarde, min of meer gelijk blijft.

“We willen duurzaamheid bij klanten stimuleren en dit is een manier om hen daarin vooruit te helpen”, zegt Arthur van den Berg, productspecialist bij a.s.r. “Maar we willen in geen geval vanuit een ivoren toren roepen hoe ondernemers het moeten aanpakken. Verduurzaming klinkt in theorie mooi, maar het moet in de praktijk van alledag passen.”

Vandaar dat a.s.r. nadrukkelijk voor de samenwerking met kennispartners Cumela en E-Hartog Bouwmaterieel heeft gekozen, zegt collega Guido van Walbeek, commercieel riskmanager bij a.s.r.. “Deze partnerschappen zijn waardevol. Zij weten wat ondernemers nodig hebben om verdere stappen in de transitie te zetten.”

Brandrisico

De twee kennispartners informeerden a.s.r. over technische ontwikkelingen in het werkveld en specifieke mogelijkheden voor de doelgroep. Cumela en E-Hartog Bouwmaterieel dachten tevens mee over de preventie-eisen voor elektrische machines. Gezamenlijk kwamen ze tot een uitgebalanceerde beschrijving voor het laden, stallen, onderhouden en repareren van elektrische machines. Een pakket waarmee bedrijven (brand)risico’s kunnen beperken en dat tegelijkertijd werkbaar voor hen is.

Overigens blijkt uit onderzoek dat het brandrisico bij elektrische voertuigen niet bovengemiddeld is. Verhalen over spontaan ontbrandende accu’s in elektrische personenauto’s krijgen veel aandacht, maar dergelijke voorvallen zijn zeldzaam. Ook vanwege de jarenlange ervaring met elektrische heftrucks en elektrokarren, is het niet de verwachting dat het brandrisico van elektrisch aangedreven machines groter wordt.

Veel problemen zijn te voorkomen door het gebruik van de juiste accu’s en goed onderhoud, verduidelijkt Gerrit Rottiné, adviseur bij Cumela. “Het is in ieders belang dat machines gewoon goed blijven werken en dat er geen ongelukken gebeuren. Daar hebben we vanuit het perspectief van ondernemer, verzekeraar en leverancier van machines, die de voorschriften van fabrikanten tot in de puntjes kent, op ingestoken. Het is een mooie open samenwerking geworden, waarin elke partij zijn kennis heeft gedeeld. Dit is dé manier om vooruit te komen in de energietransitie.”

Innovatief karakter

Er moeten ook wel slagen worden gemaakt. Niet alleen omdat het jaar 2030 nadert, ook omdat we volgens een recent advies van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de doelen uit het Klimaatakkoord in het huidige tempo niet halen. “Het stikstofvonnis van de Raad van State legt nog eens extra druk op”, reageert Ralph de Hart, directeur bij Cumela. “Gelukkig realiseren steeds meer mensen zich dat. Een ander voordeel is dat de technologische innovatie snel verloopt. Bijvoorbeeld accu’s worden kwalitatief beter en laden sneller.”

Ondernemers in de GWW en de sectoren groen en agrarisch kenmerken zich volgens Rottiné door hun innovatief karakter. “Ze hebben veel belangstelling voor vernieuwende en besparende technische oplossingen en willen daar absoluut in mee. Het financiële plaatje speelt natuurlijk wel een rol. De aanschaf van elektrische machines vergt een flinke investering.”

Overstap naar elektrisch

Rosanne den Hartog, bedrijfsleider van E-Hartog Bouwmaterieel, ziet dat nu vooral de grotere bedrijven elektrische machines en voertuigen aanschaffen. Naast verduurzaming van de eigen organisatie, speelt voor deze bedrijven het verkrijgen van opdrachten een rol. “Steeds meer opdrachtgevers stellen eisen aan de emissie bij projecten. Om een kans te maken in aanbestedingen en tenders, kiezen deze ondernemingen voor elektrische machines.”

Maar ook voor het MKB is een overstap naar elektrisch inmiddels een interessante optie, benadrukt Den Hartog. “Ondernemers besparen op brandstofkosten door de zuinigheid van de machines en de lagere kosten voor onderhoud. Daarnaast zijn er allerlei subsidies voor duurzame bedrijfsmatige investeringen beschikbaar, zoals de milieu-investeringsaftrek MIA en de SSEB, subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel.”

De techniek zelf ontwikkelt zich inmiddels zo snel, dat zelfs zwaardere voertuigen elektrisch kunnen worden aangedreven. E-Hartog Bouwmaterieel levert onder andere een shovel, type Giant G2700E (x-extra), die zware pallets stenen kan tillen. Veel elektrische shovels zijn al geschikt voor oplading via laadpalen. “En er komt continu software voor bestaande elektrische machines op de markt”, voegt Den Hartog toe. “Zo houden ondernemers een actueel product.”

Financieel adivseur

a.s.r. zet de komende jaren vol in op duurzaamheid. Elektrificatie van voertuigen, zoals werkmachines, maar ook personenauto’s en bedrijfsvoertuigen behoudt prioriteit. De ogen blijven hoe dan ook scherp gericht op alle duurzame ontwikkelingen, stelt Van den Berg: “Waterstof, bijvoorbeeld voor de aandrijving van zware graafmachines, kan een belangrijke rol gaan spelen in de energietransitie. We blijven dergelijke alternatieven en verduurzaming als geheel uitdragen naar onze klanten. Ook kunnen preventiespecialisten van a.s.r. ingeschakeld worden om de ondernemer bij te staan bij duurzaamheid en veiligheid”.

De financieel adviseur is bij uitstek de specialist die ondernemers op verzekeringsgebied in de energie transitie vooruit kan helpen, besluit De Hart. “De adviseur kent de klant en heeft het totaalplaatje in beeld. Het delen van product- en technische kennis kan via a.s.r. en een organisatie als Cumela verlopen. Zoek de samenwerking met kennispartijen, dat levert de beste resultaten op.”

Foto: Ralph de Hart, Rosanne den Hartog, Arthur van den Berg en Gerrit Rottiné bij de nieuwe elektrische shovel Giant G2700E (x-extra).

Reactie toevoegen

 
Bij Lot online hypotheek verhogen voor verduurzaming

Bij Lot online hypotheek verhogen voor verduurzaming

Lot Hypotheken biedt bestaande klanten voortaan de mogelijkheid online een hypotheekverhoging van maximaal 25.000 euro aan te vragen voor energiebesparende maatregelen....

Duurzaamheid en betekenis

Duurzaamheid en betekenis

(Karin Kasdorp en Erik Friedeberg in VVP-special Duurzaam Advies 2024) Het is een mooie term – duurzaamheid. Maar wat verstaan we er eigenlijk onder? Voor...

Transitie vraagt om samenspel

Transitie vraagt om samenspel

(Timo Brinkman en Tuğçe Serinkan, Verbond van Verzekeraars, in VVP-special Duurzaam Advies 2024) Klimaatverandering afremmen kan alleen als we allemaal...

Verandering is de brandstof voor succesvol ondernemen

Verandering is de brandstof voor succesvol ondernemen

(Uit VVP-special Duurzaam Advies 2024) De afgelopen 65 jaar is er veel veranderd maar één ding staat vast voor Kees Dullemond: "Veranderingen zijn...

De financieel adviseur ook als raadsman over verduurzamen

De financieel adviseur ook als raadsman over verduurzamen

(Blog door Dirk Kooiman, Kooiman-Advies) In toenemende mate lees ik in de vakpers dat financieel adviseurs een breed beeld moeten vergaren over onder meer het verduurzamen...

Verduurzaming bedrijven op lager pitje

Verduurzaming bedrijven op lager pitje

De verduurzaming onder Nederlandse bedrijven blijkt, na een versnelling in 2023, te stagneren in 2024. Deze stagnatie wordt bij ondernemers vooral veroorzaakt door...

Financiële dienstverleners in transitietijd (6): Karin Bos

Financiële dienstverleners in transitietijd (6): Karin Bos

Karin Bos, sinds 2022 verantwoordelijk voor Schade & Inkomen bij Achmea, staat centraal in de zesde aflevering van de podcastserie ‘De rol van financiële...

Een cruciale rol voor adviseurs

Een cruciale rol voor adviseurs

(Kees Dullemond, INSVER, in VVP-special Duurzaam Advies 2024) De afgelopen drie jaar heb ik veel gesproken met verzekeringsadviseurs en verzekeraars over duurzaamheid...

Special Duurzaam Advies VVP en INSVER: winst in alle opzichten

Special Duurzaam Advies VVP en INSVER: winst in alle opzichten

Duurzaamheid is een onderdeel van modern ondernemerschap. Iedere adviseur zal actie moeten ondernemen. Aldus Kees Dullemond (INSVER) in de special Duurzaam Advies...

Groen begint vooral met doen!

Groen begint vooral met doen!

(Redactie in VVP-special Duurzaam Advies 2024) Er komen steeds meer kaders voor duurzaam advies, kijk bijvoorbeeld naar het energielabel dat afgelopen januari...