Duurzaamheid in de praktijk

Adfiz

(Adfiz in katern Ken je vak! in VVP 4, 2023) In 2022 heeft Adfiz samen met de HAN University of Applied Science onderzoek gedaan naar de potentie van duurzaam financieel advies. Met de uitkomsten is de commissie Duurzame Ontwikkeling aan de slag gegaan, waarna begin dit jaar het Adfiz Werkprogramma Duurzame Ontwikkeling gepresenteerd is. Een belangrijke vraag van adviseurs was: waar zijn mijn collega’s mee bezig en hoe doen ze dat? De uitkomsten van een recente nulmeting geven hier inzicht in.

Gevraagd naar de eigen duurzaamheid in privéleven, bedrijfsvoering, personeelsbeleid en advies, geeft voor ieder gebied zeven op de tien adviseurs aan (in enige mate) duurzaam te zijn, waarbij niet geldt dat iedere adviseur op alle vier die gebieden al duurzaam is. Iets minder dan de helft gaat zo ver dat hij zichzelf een voorbeeld voor zijn omgeving noemt. Maar wat betekent dit in de praktijk?

Eigen bedrijf

Kijkend naar de eigen bedrijfsvoering en personeelsbeleid is gevraagd naar duurzame activiteiten op het gebied van de: energietransitie, mobiliteit, circulariteit, fysieke en mentale gezondheid, financiële fitheid van mede werkers en diversiteit.

Als het gaat om een bijdrage aan de energietransitie, dan is er vooral geïnvesteerd in energiebesparing (89 procent) door bijvoorbeeld isolatie, warmtepomp en led-verlichting. Energiezuinig gedrag (zoals beperken verwarming, lichten uit, tegengaan sluipverbruik) heeft bij 76 procent aandacht gekregen. Daar - naast wekt 62 procent eigen energie op (zon - nepanelen) en gebruikt 55 procent groene ener gie. Grote winst is nog te behalen in het inkoopbeleid, waar een op de vijf advieskantoren het energiebeleid van leveranciers laat meewegen.

In datzelfde inkoopbeleid speelt mobiliteit wel al een grote rol. Voor 77 procent is lokaal en regionaal inkopen een belangrijke overweging. Andere maatregelen voor minder vervuilende mobiliteit zijn thuiswerken mogelijk maken (63 procent), reizen voor afspraken en bijeen - komsten beperken (61 procent), stimuleren van elektrisch rijden (50 procent) en stimuleren van OV en fiets (41 procent).

‘Zeven op tien adviseurs (in enige mate) duurzaam’

Circulariteit is voor een niet-producerende sector een uitdagend thema. Toch vindt meer dan 80 procent het belangrijk om bij te dragen aan een circulaire economie. Dat vertaalt zich onder meer in het scheiden van afval op kantoor (91 procent), voorkomen van verspilling (77 procent) en vaker repareren in plaats van met-een vervangen (76 procent). Een kleinere groep kiest in inkoopbeleid vaker voor gebruikte of re-furbished producten (38 procent) of het delen van producten door te huren, leasen of as a service af te nemen (achttien procent).

Kennisportaal duurzame ontwikkeling

Ook op de andere aandachtsgebieden is de meerderheid in meer of mindere mate actief. Meer informatie hierover is voor iedereen te vinden in het kennisportaal Duurzame Ontwikkeling op Adfiz.nl. Daar staan ook inzichten over het duurzaam adviesbeleid en de onderwerpen die daarbij aan bod komen.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Modelbrief

Modelbrief

(Adfiz in Ken je vak! VVP 2-2024) Samen met het Verbond van Verzekeraars heeft Adfiz stappen gezet om het traject collectieve waardeoverdracht te standaardiseren...

Hoe operationaliseer je een getraind algoritme?

Hoe operationaliseer je een getraind algoritme?

(Dennie van den Biggelaar, Onesurance, in Ken je vak! VVP 2-2024) In dit tweede deel van de serie AI in de Adviespraktijk beantwoorden we de vraag: hoe operationaliseer...

Zorgplicht reikt verder dan je denkt

Zorgplicht reikt verder dan je denkt

(Rubriek 'Jouw vakbekwaamheid' door Lindenhaeghe in Ken je vak! VVP 2-2024) Een klant neemt gedurende zijn leven meerdere financiële beslissingen, maar voor...

Adfiz over actieve provisietransparantie: zoveel monniken, zoveel kappen

Adfiz over actieve provisietransparantie: zoveel monniken, zoveel kappen

De roadshows van Adfiz over actieve provisietransparantie zijn drukbezocht. Ruim 600 adviseurs bezochten de informatiebijeenkomsten, en die hadden niet alleen veel...

Adfiz viert 115-jarig bestaan op 13 juni

Adfiz viert 115-jarig bestaan op 13 juni

Adfiz viert op 13 juni in de Flint in Amersfoort haar 115-jarig bestaan. Adfiz heeft "een feestelijk programma samengesteld met als keynote spreker Berthold Gunster,...

Adfiz: "Provisieverbod bij uitvaartverzekeringen herzien"

Adfiz: "Provisieverbod bij uitvaartverzekeringen herzien"

"Mijn oproep aan Den Haag is dan ook om samen te bekijken hoe we nu, anno 2024, willen omgaan met het provisieverbod op uitvaartverzekeringen. Het is tijd voor modernisering....

Adfiz: uitvoeringscomplicaties bij 'drempelfunctievariant'

Adfiz: uitvoeringscomplicaties bij 'drempelfunctievariant'

"De private partijen zullen ongetwijfeld wijzen op deze mogelijke uitvoeringscomplicaties." Aldus Adfiz over de 'drempelfunctievariant' van minister Van Gennip bij...

Adfiz publiceert Wtp-beleid per pensioenverzekeraar

Adfiz publiceert Wtp-beleid per pensioenverzekeraar

Adfiz heeft het Wtp-beleid per verzekeraar in kaart gebracht en gepubliceerd in haar kennisportaal Pensioenstelsel. Adfiz: "De Wet toekomst pensioenen bepaalt de...

ChatGPT versus Enno Wiertsema

ChatGPT versus Enno Wiertsema

Nieuw in VVP in 2024: de redactie legt een vraag voor aan ChatGPT en laat vervolgens een deskundige van vlees en bloed op het antwoord reageren. In VVP 2 is de prompt:...

VVP 2-2024: nieuwe gezichten in 'Uit de adviespraktijk'

VVP 2-2024: nieuwe gezichten in 'Uit de adviespraktijk'

VVP 2-2024, dinsdag verschenen, introduceert nieuwe gezichten in die o zo leuke rubriek ‘Uit de adviespraktijk’: Christian Dijkhof (Dijkhof & Partners,...