Duurzaamheid in de praktijk

Adfiz

(Adfiz in katern Ken je vak! in VVP 4, 2023) In 2022 heeft Adfiz samen met de HAN University of Applied Science onderzoek gedaan naar de potentie van duurzaam financieel advies. Met de uitkomsten is de commissie Duurzame Ontwikkeling aan de slag gegaan, waarna begin dit jaar het Adfiz Werkprogramma Duurzame Ontwikkeling gepresenteerd is. Een belangrijke vraag van adviseurs was: waar zijn mijn collega’s mee bezig en hoe doen ze dat? De uitkomsten van een recente nulmeting geven hier inzicht in.

Gevraagd naar de eigen duurzaamheid in privéleven, bedrijfsvoering, personeelsbeleid en advies, geeft voor ieder gebied zeven op de tien adviseurs aan (in enige mate) duurzaam te zijn, waarbij niet geldt dat iedere adviseur op alle vier die gebieden al duurzaam is. Iets minder dan de helft gaat zo ver dat hij zichzelf een voorbeeld voor zijn omgeving noemt. Maar wat betekent dit in de praktijk?

Eigen bedrijf

Kijkend naar de eigen bedrijfsvoering en personeelsbeleid is gevraagd naar duurzame activiteiten op het gebied van de: energietransitie, mobiliteit, circulariteit, fysieke en mentale gezondheid, financiële fitheid van mede werkers en diversiteit.

Als het gaat om een bijdrage aan de energietransitie, dan is er vooral geïnvesteerd in energiebesparing (89 procent) door bijvoorbeeld isolatie, warmtepomp en led-verlichting. Energiezuinig gedrag (zoals beperken verwarming, lichten uit, tegengaan sluipverbruik) heeft bij 76 procent aandacht gekregen. Daar - naast wekt 62 procent eigen energie op (zon - nepanelen) en gebruikt 55 procent groene ener gie. Grote winst is nog te behalen in het inkoopbeleid, waar een op de vijf advieskantoren het energiebeleid van leveranciers laat meewegen.

In datzelfde inkoopbeleid speelt mobiliteit wel al een grote rol. Voor 77 procent is lokaal en regionaal inkopen een belangrijke overweging. Andere maatregelen voor minder vervuilende mobiliteit zijn thuiswerken mogelijk maken (63 procent), reizen voor afspraken en bijeen - komsten beperken (61 procent), stimuleren van elektrisch rijden (50 procent) en stimuleren van OV en fiets (41 procent).

‘Zeven op tien adviseurs (in enige mate) duurzaam’

Circulariteit is voor een niet-producerende sector een uitdagend thema. Toch vindt meer dan 80 procent het belangrijk om bij te dragen aan een circulaire economie. Dat vertaalt zich onder meer in het scheiden van afval op kantoor (91 procent), voorkomen van verspilling (77 procent) en vaker repareren in plaats van met-een vervangen (76 procent). Een kleinere groep kiest in inkoopbeleid vaker voor gebruikte of re-furbished producten (38 procent) of het delen van producten door te huren, leasen of as a service af te nemen (achttien procent).

Kennisportaal duurzame ontwikkeling

Ook op de andere aandachtsgebieden is de meerderheid in meer of mindere mate actief. Meer informatie hierover is voor iedereen te vinden in het kennisportaal Duurzame Ontwikkeling op Adfiz.nl. Daar staan ook inzichten over het duurzaam adviesbeleid en de onderwerpen die daarbij aan bod komen.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Ken je vak! Wartaal: mooie grote woorden

Ken je vak! Wartaal: mooie grote woorden

(Mieke Dadema, Soepel, in Ken je vak! in VVP 1-2024) Veel mensen denken dat ik niet van ingewikkelde woorden hou, dat het altijd maar makkelijk moet. Dat is niet...

Adfiz wil ruimere variabele beloning

Adfiz wil ruimere variabele beloning

"Dat we vooroplopen qua regels en het toezicht daarop streng is", schrijft Adfiz-directeur Enno Wiertsema in zijn maandcolumn, "is niet erg. Maar het moet wel binnen...

Ken je vak! Adfiz: investeren in preventie en klimaatadaptatie

Ken je vak! Adfiz: investeren in preventie en klimaatadaptatie

(Adfiz in Ken je vak! in VVP 1-2024) De noodzaak om te investeren in preventie en klimaatadaptatie neemt toe. Adviseurs kunnen hier een essentiële rol in spelen. Klimaatrisico’s...

Ken je vak! Inkomen: het spel en de knikkers

Ken je vak! Inkomen: het spel en de knikkers

(Annemieke Postema, AOVdokter, in Ken je vak! in VVP 1-2024) Bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering draait het niet alleen om het spel, maar ook om de knikkers....

Adfiz: keuze voor verkort hypotheekadvies goed onderbouwen

Adfiz: keuze voor verkort hypotheekadvies goed onderbouwen

"Verkort hypotheekadvies bij verduurzaming was al mogelijk, maar met dit onderzoek is in ieder geval meer duidelijkheid gekomen over wat er onder verkort hypotheek...

Investeren in preventie en klimaatadaptatie

Investeren in preventie en klimaatadaptatie

(Adfiz in Ken je vak! in VVP 1-2024) De noodzaak om te investeren in preventie en klimaatadaptatie neemt toe. Adviseurs kunnen hier een essentiële rol in...

Adfiz: "Verlaag drempels financieel advies verduurzaming"

Adfiz: "Verlaag drempels financieel advies verduurzaming"

Adfiz roept op tot het verlagen van adviesdrempels om consumenten en mkb te activeren en te helpen bij verduurzaming. Adfiz in haar reactie op de (inmiddels gesloten)...

Burgemeester Valkenburg neemt watersnoodboekje Adfiz in ontvangst

Burgemeester Valkenburg neemt watersnoodboekje Adfiz in ontvangst

Adfiz-voorzitter Roger van der Linden reikte vorige week de Adfiz-publicatie 'Watersnood in de Valckenborgh' over de watersnood in 2021 uit aan burgemeester Daan...

Adfiz Nieuwjaarspeiling: verwachtingen voor 2024 fors positiever

Adfiz Nieuwjaarspeiling: verwachtingen voor 2024 fors positiever

Voor het komende jaar 2024, aldus de Adfiz Nieuwjaarspeiling, verwachten zo’n 25 procentpunt meer kantoren een groei te noteren dan de realisatie over 2023....

Regels actieve provisietransparantie gaan in op 1 juli a.s.

Regels actieve provisietransparantie gaan in op 1 juli a.s.

De regels voor actieve provisietransparantie gaan in op 1 juli 2024. De wetswijziging is gepubliceerd in de Staatscourant. Vanaf 1 juli dienen adviseurs de consument...