Duurzaamheid in de praktijk

Adfiz

(Adfiz in katern Ken je vak! in VVP 4, 2023) In 2022 heeft Adfiz samen met de HAN University of Applied Science onderzoek gedaan naar de potentie van duurzaam financieel advies. Met de uitkomsten is de commissie Duurzame Ontwikkeling aan de slag gegaan, waarna begin dit jaar het Adfiz Werkprogramma Duurzame Ontwikkeling gepresenteerd is. Een belangrijke vraag van adviseurs was: waar zijn mijn collega’s mee bezig en hoe doen ze dat? De uitkomsten van een recente nulmeting geven hier inzicht in.

Gevraagd naar de eigen duurzaamheid in privéleven, bedrijfsvoering, personeelsbeleid en advies, geeft voor ieder gebied zeven op de tien adviseurs aan (in enige mate) duurzaam te zijn, waarbij niet geldt dat iedere adviseur op alle vier die gebieden al duurzaam is. Iets minder dan de helft gaat zo ver dat hij zichzelf een voorbeeld voor zijn omgeving noemt. Maar wat betekent dit in de praktijk?

Eigen bedrijf

Kijkend naar de eigen bedrijfsvoering en personeelsbeleid is gevraagd naar duurzame activiteiten op het gebied van de: energietransitie, mobiliteit, circulariteit, fysieke en mentale gezondheid, financiële fitheid van mede werkers en diversiteit.

Als het gaat om een bijdrage aan de energietransitie, dan is er vooral geïnvesteerd in energiebesparing (89 procent) door bijvoorbeeld isolatie, warmtepomp en led-verlichting. Energiezuinig gedrag (zoals beperken verwarming, lichten uit, tegengaan sluipverbruik) heeft bij 76 procent aandacht gekregen. Daar - naast wekt 62 procent eigen energie op (zon - nepanelen) en gebruikt 55 procent groene ener gie. Grote winst is nog te behalen in het inkoopbeleid, waar een op de vijf advieskantoren het energiebeleid van leveranciers laat meewegen.

In datzelfde inkoopbeleid speelt mobiliteit wel al een grote rol. Voor 77 procent is lokaal en regionaal inkopen een belangrijke overweging. Andere maatregelen voor minder vervuilende mobiliteit zijn thuiswerken mogelijk maken (63 procent), reizen voor afspraken en bijeen - komsten beperken (61 procent), stimuleren van elektrisch rijden (50 procent) en stimuleren van OV en fiets (41 procent).

‘Zeven op tien adviseurs (in enige mate) duurzaam’

Circulariteit is voor een niet-producerende sector een uitdagend thema. Toch vindt meer dan 80 procent het belangrijk om bij te dragen aan een circulaire economie. Dat vertaalt zich onder meer in het scheiden van afval op kantoor (91 procent), voorkomen van verspilling (77 procent) en vaker repareren in plaats van met-een vervangen (76 procent). Een kleinere groep kiest in inkoopbeleid vaker voor gebruikte of re-furbished producten (38 procent) of het delen van producten door te huren, leasen of as a service af te nemen (achttien procent).

Kennisportaal duurzame ontwikkeling

Ook op de andere aandachtsgebieden is de meerderheid in meer of mindere mate actief. Meer informatie hierover is voor iedereen te vinden in het kennisportaal Duurzame Ontwikkeling op Adfiz.nl. Daar staan ook inzichten over het duurzaam adviesbeleid en de onderwerpen die daarbij aan bod komen.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Adfiz: goed letten op wettelijke eisen bij beloning freelancers

Adfiz: goed letten op wettelijke eisen bij beloning freelancers

Een recent gepubliceerde aanwijzing van de AFM laat zien hoe nauwgezet de beloning van freelancers moet voldoen aan de wettelijke eisen, meent Adfiz. De AFM constateerde...

Maak gebruik van wat er al mogelijk is

Maak gebruik van wat er al mogelijk is

(Uit VVP-special Digitale Innovatie 2023) “Kunstmatige intelligentie, robotisering, big data, machine learning; het zijn stuk voor stuk innovatieve technologieën...

Adfiz: “Gegevensdeling bij keuzebegeleiding niet beperken tot pensioenuitvoerders”

Adfiz: “Gegevensdeling bij keuzebegeleiding niet beperken tot pensioenuitvoerders”

Adfiz wil dat het 'Besluit gegevensverstrekking keuzebegeleiding' vooruitloopt op aankomende Europese regelgeving. Adfiz: “Om een betere keuzebegeleiding mogelijk...

Zomerserie, deel 8: Enno Wiertsema

Zomerserie, deel 8: Enno Wiertsema

Op welke ontwikkelingen is het absoluut noodzakelijk dat financieel adviseurs inspelen? En hoever zal de invloed van AI reiken bij financiële dienstverlening?...

Jeanete van Antwerpen juryvoorzitter duurzame ontwikkeling Adfiz Prestatie Onderzoek

Jeanete van Antwerpen juryvoorzitter duurzame ontwikkeling Adfiz Prestatie Onderzoek

Jeanet van Antwerpen (Lid Raad van de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI)) is de nieuwe juryvoorzitter van de categorie Duurzame Ontwikkeling in het Adfiz Prestatie...

Onno Paymans volgt Jaap Meijers op bij BIPAR

Onno Paymans volgt Jaap Meijers op bij BIPAR

Tijdens de annual meeting in Madrid is de Nederlandse kandidaat Onno Paymans gekozen tot nieuwe voorzitter van de International Affairs Committee van BIPAR. In deze...

Maar dan gaat het toch nog heel snel mis…

Maar dan gaat het toch nog heel snel mis…

(Mieke Dadema in Ken je vak! in VVP 3, 2023) Ik heb nooit schade, dus ik lees nooit de voorwaarden van mijn eigen verzekeringen. Ik lees die alleen beroepsmatig...

Uniform uitvraagformulier WGA-ERD geactualiseerd

Uniform uitvraagformulier WGA-ERD geactualiseerd

Adfiz heeft het uniform uitvraagformulier WGA-ERD aangepast aan de gegevens en cijfers zoals ze gelden vanaf 1 juli. Dit geactualiseerde formulier is te gebruiken...

Gelijke kansen

Gelijke kansen

(Adfiz in Ken je vak! in VVP 3, 2023) Voor werkgevers wordt het verplicht een werkwijze te hebben en toe te passen waarin ze aangeven hoe ze het wervings- en selectieproces...

Oprecht betrokken betekent…

Oprecht betrokken betekent…

(Sonja Stalfoort in Ken je vak! in VVP 3, 2023) Een hogere klant-én medewerkerstevredenheid… Hoe werkt dat precies? In de basis wil iedere medewerker...