Duurzaamheid in de praktijk

Adfiz

(Adfiz in katern Ken je vak! in VVP 4, 2023) In 2022 heeft Adfiz samen met de HAN University of Applied Science onderzoek gedaan naar de potentie van duurzaam financieel advies. Met de uitkomsten is de commissie Duurzame Ontwikkeling aan de slag gegaan, waarna begin dit jaar het Adfiz Werkprogramma Duurzame Ontwikkeling gepresenteerd is. Een belangrijke vraag van adviseurs was: waar zijn mijn collega’s mee bezig en hoe doen ze dat? De uitkomsten van een recente nulmeting geven hier inzicht in.

Gevraagd naar de eigen duurzaamheid in privéleven, bedrijfsvoering, personeelsbeleid en advies, geeft voor ieder gebied zeven op de tien adviseurs aan (in enige mate) duurzaam te zijn, waarbij niet geldt dat iedere adviseur op alle vier die gebieden al duurzaam is. Iets minder dan de helft gaat zo ver dat hij zichzelf een voorbeeld voor zijn omgeving noemt. Maar wat betekent dit in de praktijk?

Eigen bedrijf

Kijkend naar de eigen bedrijfsvoering en personeelsbeleid is gevraagd naar duurzame activiteiten op het gebied van de: energietransitie, mobiliteit, circulariteit, fysieke en mentale gezondheid, financiële fitheid van mede werkers en diversiteit.

Als het gaat om een bijdrage aan de energietransitie, dan is er vooral geïnvesteerd in energiebesparing (89 procent) door bijvoorbeeld isolatie, warmtepomp en led-verlichting. Energiezuinig gedrag (zoals beperken verwarming, lichten uit, tegengaan sluipverbruik) heeft bij 76 procent aandacht gekregen. Daar - naast wekt 62 procent eigen energie op (zon - nepanelen) en gebruikt 55 procent groene ener gie. Grote winst is nog te behalen in het inkoopbeleid, waar een op de vijf advieskantoren het energiebeleid van leveranciers laat meewegen.

In datzelfde inkoopbeleid speelt mobiliteit wel al een grote rol. Voor 77 procent is lokaal en regionaal inkopen een belangrijke overweging. Andere maatregelen voor minder vervuilende mobiliteit zijn thuiswerken mogelijk maken (63 procent), reizen voor afspraken en bijeen - komsten beperken (61 procent), stimuleren van elektrisch rijden (50 procent) en stimuleren van OV en fiets (41 procent).

‘Zeven op tien adviseurs (in enige mate) duurzaam’

Circulariteit is voor een niet-producerende sector een uitdagend thema. Toch vindt meer dan 80 procent het belangrijk om bij te dragen aan een circulaire economie. Dat vertaalt zich onder meer in het scheiden van afval op kantoor (91 procent), voorkomen van verspilling (77 procent) en vaker repareren in plaats van met-een vervangen (76 procent). Een kleinere groep kiest in inkoopbeleid vaker voor gebruikte of re-furbished producten (38 procent) of het delen van producten door te huren, leasen of as a service af te nemen (achttien procent).

Kennisportaal duurzame ontwikkeling

Ook op de andere aandachtsgebieden is de meerderheid in meer of mindere mate actief. Meer informatie hierover is voor iedereen te vinden in het kennisportaal Duurzame Ontwikkeling op Adfiz.nl. Daar staan ook inzichten over het duurzaam adviesbeleid en de onderwerpen die daarbij aan bod komen.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Enno Wiertsema (Adfiz): "Start vandaag nog met ChatGPT"

Enno Wiertsema (Adfiz): "Start vandaag nog met ChatGPT"

"Mijn wens voor 2024 is dat we als sector met z’n allen aan de slag gaan met ChatGPT." Aldus Adfiz-directeur Enno Wiertsema in zijn maandcolumn. "Want", schrijft...

Schadeafhandeling watersnood deint na

Schadeafhandeling watersnood deint na

Burgemeester Daan Prevoo van Valkenburg a/d Geul schetst geen opwekkend beeld van de schadeafhandeling na de watersnood medio 2021. Prevoo is een van de personen...

VVP-poll: actieve provisietransparantie dwingt adviseurs te laten zien wat ze waard zijn

VVP-poll: actieve provisietransparantie dwingt adviseurs te laten zien wat ze waard zijn

"Actieve provisietransparantie is nog steeds nergens voor nodig, maar als het dan toch komt biedt het de financieel adviseur een uitgelezen kans om zijn waarde tegenover...

Eerste exemplaar 'Watersnood in de Valckenborgh' uitgereikt aan Verbondsdirecteur

Eerste exemplaar 'Watersnood in de Valckenborgh' uitgereikt aan Verbondsdirecteur

Het eerste exemplaar van Watersnood in de Valckenborgh (een uitgave van Adfiz) is op 16 november 2023 door Adfiz-directeur Enno Wiertsema uitgereikt aan Geeke Feiter-Van...

Adfiz: "Meer dan ooit laten zien wat wij doen, wat wij waard zijn"

Adfiz: "Meer dan ooit laten zien wat wij doen, wat wij waard zijn"

Actieve provisietransparantie is nog steeds nergens voor nodig, maar als het dan toch komt biedt het de financieel adviseur een uitgelezen kans om zijn waarde tegenover...

Pensioenadvies tijdens de transitieperiode

Pensioenadvies tijdens de transitieperiode

(Adfiz in Ken je vak! VVP 5-2023) De invoering van de Wet toekomst pensioenen leidt ertoe dat álle pensioenregelingen moeten worden aangepast. Pensioenadviseurs...

Duurzaam schadeherstel, hoe zit dat nu eigenlijk?

Duurzaam schadeherstel, hoe zit dat nu eigenlijk?

(Paul Burger van Ideële Verzekeringen in katern Ken je Vak! in VVP 4, 2023) In de praktijk kom ik er regelmatig achter dat er binnen onze sector onduidelijkheid...

Adfiz: nieuwe versie Zorgverzekeringswet in Praktijk

Adfiz: nieuwe versie Zorgverzekeringswet in Praktijk

Adfiz heeft een nieuwe versie gepubliceerd van haar gratis handboek Zorgverzekeringswet in Praktijk. In dit document, Zorgverzekeringswet in Praktijk worden alle...

Adfiz: "Adviesbegrip juist wél uitbreiden"

Adfiz: "Adviesbegrip juist wél uitbreiden"

Anders dan de minister vindt Adfiz dat het adviesbegrip juist wel (weer) moet worden uitgebreid naar de beheerfase. Adfiz: "Eind 2021 kwam de AFM met een nieuwe...

54 initiatieven aangemeld voor Adfiz Prestatie Onderzoek 2024

54 initiatieven aangemeld voor Adfiz Prestatie Onderzoek 2024

Adfiz heeft 54 verbeterinitiatieven of –projecten, verdeeld over zestien aanbieders, voor het Adfiz Prestatie Onderzoek 2024. De volgende stap is dat een shortlist...