Duurzaamheid is mainstream geworden

Boy Slijp

(door Boy Slijp, Verbond van Verzekeraars, in VVP-special Duurzaamheid & Innovatie) Duurzaamheid is hot, en iedereen is doordrongen van het belang ervan. Over de risico’s van de opwarming van de aarde voor mens en milieu bestaat de grootst mogelijke wetenschappelijke consensus. De call for action is duidelijk. En er gebeurt al veel: denk aan het Klimaatakkoord van Parijs en de Europese Green Deal. Maar wat zien we daarvan op kleinere schaal? Wat gebeurt er naast de grote verhalen en investeringsprogramma’s van duizend miljard euro? En wat gebeurt er áchter en, steeds meer, vóór de schermen in de verzekeringssector waar je als financieel adviseur je voordeel mee kan doen? En nog concreter: wat doe ik zelf?

Bij het Verbond van Verzekeraars houd ik mij bezig met duurzaamheid en de rol van de verzekeringssector. Naast werktijd heb ik mijn huis verbouwd. Onder de categorie ‘practice what you preach’ heb ik daarbij ook gekeken hoe ik mijn huis, van vlak voor de Tweede Wereldoorlog, toch wat energiezuiniger kan maken. Een verbouwing is dan een perfect startpunt. Vol goede moed vroeg ik aan mijn hypotheekadviseur naar de mogelijkheden om, naast een grotere woonkamer, ook een duurzamer huis te realiseren. Vanuit mijn werk weet ik namelijk dat er veel gebeurt in de verzekeringssector. Waarover later meer.

Wat bleek: de hypotheekadviseur had geen idee van de mogelijkheden. Ik moest een expliciet verzoek doen om hier naar te kijken. Op de site van mijn hypotheekverstrekker, tevens een verzekeraar, trof ik namelijk informatie aan over het verduurzamen van je huis tegen een gereduceerde hypotheekrente. Er stond een overzicht met globale mogelijkheden en met onderaan de afsluitende tekst: ‘Vraag uw onafhankelijk hypotheekadviseur voor meer informatie’.

Meer informatie kreeg ik niet in het tweede gesprek. Wel kreeg ik een uitgeprint document van het overzicht dat ik zelf op de website had gevonden. Het is natuurlijk volstrekt logisch dat er een verschil zit in kennisniveau vanuit mijn eigen werkzaamheden en de dagelijkse realiteit. Maar hier zie ik duidelijk een informatiekloof waar, wat mij betreft, snel verandering in mag komen.

Duurzaamheid in de verzekeringssector

In mijn dagelijkse werkleven houd ik mij namens het Verbond bezig met het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het IMVO-convenant bestaat uit een hele set afspraken over het verantwoord beleggen van het belegd vermogen van ver zekeraars van circa 400 tot 450 miljard euro. Het convenant is zogeheten bindende zelfregulering voor alle verzekeraars die zijn aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars en Zorgverzekeraars Nederland. Van grote multinationals tot lokale onderlinge maatschappijen. Met het convenant wil de sector een positieve impact realiseren op het gebied van milieu, sociale omstandigheden en ondernemingsbestuur (ESG). Het streven is om schendingen tegen te gaan op een grote variatie aan thema’s. Om een paar thema’s te noemen: klimaatverandering, wapens en wapenhandel, kinderrechten, mijnbouw, dierenwelzijn, biodiversiteit, leefbaar loon, gezondheid, etcetera.

‘Risico’s van klimaatverandering zijn systeemrisico’s geworden’

Deze thema’s gaan, kunnen en willen wij niet alleen vanuit de verzekeringssector te lijf. Wij werken samen met ngo’s: Oxfam Novib, Pax for Peace, World Animal Protection, Natuur&Milieu, Save the Children, Amnesty International, én met de overheid: de ministeries van Financiën en Buitenlandse Zaken. Zoals de thema’s laten zien: wij spreken elkaar over grote en lastige onderwerpen. Daarbij is samenwerking met overheid en maatschappelijke organisaties essentieel. Sterker nog: wij kunnen niet zonder elkaar.

Vrijwillig klimaatcommitment

Naast de afspraken in het IMVO-convenant heeft de verzekeringssector, samen met banken, pensioenfondsen en vermogensbeheerders, nog een stevige pijler waarop duurzaamheid concreet een grote rol speelt. Meer dan vijftig financiële instellingen, waaronder de zestien grootste verzekeraars, hebben zich vrijwillig gecommitteerd aan het Klimaatcommitment. In dit commitment hebben ze afgesproken de CO2-impact van hun beleggingen in kaart te brengen en hier vanaf 2022 reductiedoelstellingen op te formuleren. Dit kan onder andere door in gesprek te gaan met vervuilende bedrijven of de hypotheekportefeuille te verduurzamen via de hypotheek (waar ik over in gesprek was met mijn adviseur).

‘Als adviseur ben je straks verplicht om rekening te houden met de wensen van de klant op het gebied van duurzaamheid’

In oktober 2020 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de activiteiten die de sector nu al onderneemt om beter inzicht te krijgen in haar CO2-impact. Vanaf 2021 wordt hier jaarlijks publiekelijk over gerapporteerd. De financiële sector kan dit niet alleen, maar is afhankelijk van CO2-reductie bij bedrijven en huiseigenaren. Wel kunnen we dit als sector aanjagen en faciliteren. Het zou dan ook fantastisch zijn als verduurzaming van woningen en het veilig aanbrengen van deze energiebesparende maatregelen vrijwel standaard bij elk hypotheekgesprek aan de orde komen. En dan kan ik terugdenken aan die ene keer dat mijn hypotheekadviseur dezelfde geprinte pagina’s voor mijn neus legde die ik zelf ook al had gevonden op internet.

Impact duurzaamheid op sector

Duurzaamheid is here to stay . Dat kan ook niet anders als je ziet dat verzekeraars in hun schadelast meemaken hoe groot de impact van klimaatverandering is. Denk aan de miljoenenschades door hagelbuien, stormen, droogte. Sterker nog: de alfabetnamen om (klimaat)stormen dit jaar nog een naam te geven zijn op. Het Griekse alfabet wordt al van stal gehaald. De effecten zijn niet alleen aan de andere kant van de wereld te zien, maar zijn ook zichtbaar in ons eigen land. Als we niets doen, kan de jaarlijkse schade verdubbelen. Ook preventie vergt grote investeringen van overheid én gebouweigenaren.

Tel daarbij nog op de flinke hoeveelheid nieuwe Europese duurzaamheidswetgeving uit Brussel en dan wordt het bredere plaatje langzaamaan duidelijk: duurzaamheid is geen geitenwollensokkenonderwerp meer. Het heeft en gaat in de toekomst steeds meer en grotere impact hebben óp de verzekeringssector en gaat vast onderdeel uitmaken ván de verzekeringssector en de samenleving als geheel.

De coronacrisis wordt gezien en aangegrepen als een mogelijkheid om onze samenleving kritisch onder de loep te nemen. Heeft onze huidige levenswijze wel een duurzame toekomst? Is dit niet hét moment om de samenleving mee te nemen in een transitie? Build back better is daarbij het adagium.

In de verzekeringssector is duurzaamheid een onderwerp waarmee verzekeringsmaatschappijen zich willen verbinden. Wie heeft niet de reclames van een duurzame bank voorbij zien komen? Daar kunnen we landelijke campagnes van verzekeraars bij optellen.

Distributie verzekeringsproducten

Ook verzekeringsproducten zelf verduurzamen. Verzekeraars kijken bijvoorbeeld ook naar het duurzaam herstellen van schade en zetten in op preventiemaatregelen om schade te voorkomen. En tot slot een belangrijke ontwikkeling die de distributie van verzekeringen direct kan raken: de samenwerking tussen duurzaamheidsrankings en vergelijkingssites.

Vorig jaar is Independer gestart met een pilot waar de potentiële klant ook de duurzaamheid van de verzekeraar mee kan nemen in de keuze voor een verzekering. Independer gebruikt hiervoor de ranking van de VBDO: de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling. Een vereniging die dit jaar 25 jaar bestaat en niet alleen verzekeraars, het Verbond, pensioenfondsen, vermogensbeheerders en banken tot de leden rekent, maar ook ngo’s, onderzoeksinstituten en andere brancheorganisaties.

Dit jaar wordt het gebruik van de VBDO-ranking doorgezet en gaat ook Pricewise mee in de trend. Deze trend, waarbij consumenten hun keuze voor een verzekering mede laten afhangen van duurzaamheid, neemt de komende jaren alsmaar toe.

Als adviseur ben je straks in ieder geval bij beleggingsgerelateerde producten verplicht om bij de advisering rekening te houden met de wensen van de klant op het gebied van duurzaamheid. Dat biedt vooral een kans om van nog meer toegevoegde waarde te zijn voor de klant.

Mainstream

Kortom: duurzaamheid is mainstream geworden. Deze conclusie past bij de toezegging van BlackRock, de grootste vermogensbeheerder ter wereld, die begin dit jaar aankondigde haar portefeuilles te gaan verduurzamen. De risico’s van klimaatverandering zijn inmiddels systeemrisico’s geworden. Ieder bedrijf moet daarop acteren. De verzekeringssector is hier ‘achter de schermen’ al geruime tijd mee bezig en deze ontwikkeling zal zich de komende tijd ook steeds meer voor de schermen gaan afspelen.

Bij een volgend hypotheekgesprek ga ik ervanuit dat de adviseur mij zal vragen hoe ik mijn huis wil verduurzamen.

Boy Slijp is Beleidsadviseur Duurzaamheid bij het Verbond van Verzekeraars.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Verzekeraars achter kabinetsbeleid risicobeheersing recyclingbedrijven

Verzekeraars achter kabinetsbeleid risicobeheersing recyclingbedrijven

Verzekeraars onderschrijven de antwoorden op Kamervragen van staatssecretaris Van Veldhoven over het beheersen van de risico's bij recyclingbedrijven en dringen...

Corona doorkruist verbeterd klantcontact verzekeraars

Corona doorkruist verbeterd klantcontact verzekeraars

Liet in 2019 de score van verzekeraars op 'contact' de sterkste verbetering zien, dit jaar is de score juist weer licht teruggelopen. Ook valt op dat reisverzekeraars...

Verzekeraars mogen gezamenlijke regeling invoeren voor afhandeling autoschades

Verzekeraars mogen gezamenlijke regeling invoeren voor afhandeling autoschades

Verzekeraars mogen van de ACM samen een regeling invoeren om schades aan motorrijtuigen sneller en eenvoudiger af te handelen. Nu moeten consumenten met een Wettelijke...

De lust van vaste lasten

De lust van vaste lasten

(Innovatie door Gert Vasse, Ockto, in VVP 5-2020) Veel Nederlanders hebben de afgelopen maanden helaas heel kritisch moeten kijken naar het uitgavenpatroon. Voor...

Build Back Better

Build Back Better

(Duurzaamheid door Björn Jalving, Turien & Co., in Ken je vak! VVP 5-2020) Het Build Back Better-principe is al minstens enkele decennia oud. Toch explodeert...

Hoe duurzaam is jouw advies?

Hoe duurzaam is jouw advies?

Steeds meer bedrijven en ook particulieren willen duurzame keuzes maken. Is duurzaamheid al een onderdeel van uw analyses en adviezen? Duurzaamheid lijkt een modewoord...

"Kifid van toezichtsterrein AFM houden"

"Kifid van toezichtsterrein AFM houden"

Het Verbond van Verzekeraars staat huiverig tegenover de suggestie van SEO om gedragswetenschappelijke inzichten mee te wegen in de juridische afweging bij de beoordeling...

Verbond blij met IPID-handvatten AFM

Verbond blij met IPID-handvatten AFM

"Het vinden van de juiste IPID-balans tussen beknoptheid en compleetheid vergt een goede dialoog tussen verzekeraars en toezichthouder." Zo reageert het Verbond...

Nieuwe richtlijnen om prolongatieproces op zakelijke markt te verbeteren

Nieuwe richtlijnen om prolongatieproces op zakelijke markt te verbeteren

“Met deze uitgangspunten en richtlijnen zijn niet in één klap alle problemen rondom prolongatie en verzekerbaarheid opgelost, het is een startpunt.”Aldus...

Breder perspectief

Breder perspectief

De financieel adviseur staat midden in de samenleving. Ongetwijfeld heeft de coronacrisis nog duidelijker gemaakt hoe kwetsbaar die samenleving is. Juist een onafhankelijk...