Financieel rijbewijs en APK

Fred de Jong 2018

(door Fred de Jong, Adviesbureau Fred de Jong) In de recent gehouden Week van het geld 2019 is er weer extra aandacht geschonken aan financiële educatie. Duizenden branchegenoten hebben kinderen les gegeven over geldzaken. Een prachtig initiatief, maar geen structurele oplossing. Educatie is goed, maar gedragsbeïnvloeding is beter. Daarom hier een pleidooi voor de introductie van een financieel rijbewijs.

Grote groepen Nederlanders zijn onvoldoende financieel zelfredzaam. Diverse onderzoeken tonen aan dat Nederlanders zich zorgen maken over hun financiële situatie en dat ze te weinig actie ondernemen voor hun financiële leven later. Dat is een probleem omdat de overheid steeds meer verantwoordelijkheid bij de burger zelf neerlegt. En we staan voor enkele grote maatschappelijke uitdagingen met enorme financiële consequenties waar burgers zich terecht zorgen over maken. De kosten van het verduurzamen van woningen, de oplopende kosten van de gezondheidszorg, de vergrijzing en de verdere beperking van de hypotheekrenteaftrek maken het noodzakelijk dat burgers zich beter financieel voorbereiden. Gelukkig hoeft de burger dat niet allemaal zelf te doen, maar kan hij terecht bij een groot leger aan financieel adviseurs.

Maar een extra duwtje kan de burger wel gebruiken. Met de introductie van een financieel rijbewijs dat je vanaf je achttiende kunt halen, kan beter financieel gedrag worden gestimuleerd. Het rijbewijs is een uitgebreide financiële test waarmee de burger aantoont over voldoende financiële kennis en vaardigheden te beschikken om zelfstandig financiële beslissingen te nemen. Maar een dergelijk rijbewijs gaat alleen maar werken als het hebben van een rijbewijs de burger concrete voordelen oplevert.

Met een financieel rijbewijs zou je bijvoorbeeld:

– zelf via execution only financiële producten kunnen afsluiten (waarmee de kennis- en ervaringstoets overbodig is);

– rentekorting kunnen krijgen op je hypotheek omdat je een lager risico vormt voor de geldverstrekker;

– hogere spaarrente kunnen ontvangen;

– lagere premies op verzekeringen kunnen betalen omdat je een lager moreel risico vormt;

– belastingkorting kunnen krijgen omdat de maatschappij profiteert van beter financieel gedrag.

Basisvaardigheden

Het behalen van een financieel rijbewijs moet mogelijk zijn voor alle lagen van de bevolking. Het gaat dus om basisvaardigheden en kennis die al in het reguliere onderwijs kunnen worden bijgebracht. Structureel onderdeel van het lesprogramma op basisscholen en middelbare scholen. En dan in plaats van de rekentoets, het kunnen behalen van een financieel rijbewijs op je achttiende.

Maar met een rijbewijs ben je er nog niet. Ook gedurende een mensenleven is het bijhouden van financiele kennis en vaardigheden belangrijk. Misschien is het verplicht stellen van Permanente Educatie voor alle burgers wat ver gezocht, maar je zou wel een financieel APK kunnen introduceren om je financieel rijbewijs geldig te houden. Dus een periodieke check om te kijken of je nog veilig de financiële snelweg op kunt gaan. Zo’n financieel APK kan een online test zijn, maar zou ook door een financieel adviseur kunnen worden gedaan.

Keihard nodig

Waar het in de basis omgaat is dat we een instrument ontwikkelen waarmee burgers gezonder financieel gedrag gaan vertonen. Onderzoek toont aan dat dit keihard nodig is. Voor de financieel adviessector ligt hier een mooie uitdaging om de contouren van een financieel rijbewijs en APK te ontwikkelen. Om met dat initiatief naar de overheid te stappen voor steun. Daarmee neemt de sector haar maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar draagt de sector vooral bij aan het financieel zelfredzamer maken van burgers. Daarin schuilt een interessante schijntegenstelling. De gedachte is wel eens dat financieel adviseurs gebaat zijn bij complexiteit en onwetende burgers. Terwijl juist burgers die kennis hebben over financiën de waarde van financieel advies veel beter inschatten. En naarmate burgers meer financiële ruimte hebben, neemt de behoefte aan financieel advies ook weer toe.

‘Instrument ontwikkelen voor gezonder financieel gedrag’

Reactie toevoegen

 
Editie
Maak financieel kwetsbare huishoudens vitaal

Maak financieel kwetsbare huishoudens vitaal

(Björn Bierhaalder en Fred de Jong in katern Veilig Wonen in VVP 6-2023) Financieel vitale mensen zijn de levensader voor een gezonde financiële sector...

Masterclass succesvolle toekomst voor zelfstandig financieel advies

Masterclass succesvolle toekomst voor zelfstandig financieel advies

Fred de Jong en Björn Bierhaalder verzorgen op woensdagmiddag 25 oktober in Veenendaal de Masterclass tsuccesvolle oekomst van zelfstandig financieel advies....

Zomerserie, deel 5: Fred de Jong

Zomerserie, deel 5: Fred de Jong

Op welke ontwikkelingen is het absoluut noodzakelijk dat financieel adviseurs inspelen? En hoever zal de invloed van AI reiken bij financiële dienstverlening?...

HAN-symposium 'Als alleen geld niet meer leidend is'

HAN-symposium 'Als alleen geld niet meer leidend is'

Nieuw economisch denken voor de financieel professional, is het thema van het HAN-symposium ‘Als alleen geld niet meer leidend is’ dinsdagmiddag 20 juni....

Vier dimensies van adviseren over financiële vitaliteit

Vier dimensies van adviseren over financiële vitaliteit

(Fred de Jong in VVP-special Financieel Vitaal 2023) Binnen de financiële sector worden verschillende begrippen gebruikt die allemaal te maken hebben met...

Duurzaam advies: het hoort, het moet en het loont

Duurzaam advies: het hoort, het moet en het loont

(Fred de Jong in katern Duurzaam Advies in VVP 06-2022) De meeste financieel adviseurs vinden duurzaamheid een belangrijk thema. Toch wordt het in gesprekken met...

Het belang van breed duurzaam advies

Het belang van breed duurzaam advies

Duurzaamheid kent meerdere kanten dan alleen een ecologische, het is zaak dat financieel adviseurs daar meer oog voor krijgen. Aldus de whitepaper ‘Het belang...

Adviseurs willen adviseren over duurzaamheid

Adviseurs willen adviseren over duurzaamheid

(Onderzoeker Fred de Jong in VVP Special Digitale Innovatie 2022) Financieel adviseurs vinden duurzaamheid een belangrijk thema en zij verwachten dat het de komende...

Duurzaamheid is licence to operate voor adviseurs

Duurzaamheid is licence to operate voor adviseurs

“Duurzaamheid is de licence to operate voor financieel adviseurs, zelfs als je er persoonlijk niet veel mee op hebt. Klanten vragen er namelijk steeds meer...

"Financieel adviseurs worden vergeten in beleidsagenda Duurzaamheid"

"Financieel adviseurs worden vergeten in beleidsagenda Duurzaamheid"

Financieel adviseurs worden vergeten in de beleidsagenda Duurzaamheid van minister Kaag, meent Fred de Jong. De Jong, associate lector Sustainable Finance &...