Het belang van breed duurzaam advies

Groene bril via Pixabay

Duurzaamheid kent meerdere kanten dan alleen een ecologische, het is zaak dat financieel adviseurs daar meer oog voor krijgen. Aldus de whitepaper ‘Het belang van duurzaam advies’ van Fred de Jong, associate lector Sustainable Finance & Tax HAN.

Het onderzoek: “Het thema duurzaamheid heeft directe verbanden met onderwerpen als circulaire economie, brede welvaart en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met name de eerste twee begrippen zijn nog relatief onbekend bij adviseurs. Terwijl de overheid daarvoor wel concrete ambities heeft geformuleerd. Voor financieel en fiscaal adviseurs is het van belang om het thema duurzaamheid in perspectief te kunnen plaatsen met de maatschappelijke tendens naar een circulaire economie en het sturen op brede welvaart. Daarbij kunnen brancheorganisaties een centrale rol spelen door te infomeren, te stimuleren en door op te leiden.”

Nog veel kansen

Verder: “Financieel en fiscaal adviseurs merken in de praktijk blijkbaar nog niet heel veel druk vanuit klanten om bezig te zijn met duurzaamheid en zijn er zelf ook niet proactief mee bezig richting klanten. Dat betekent dat er voor adviseurs op het gebied van voorlichting en communicatie over duurzaamheid richting klanten nog veel kansen liggen. Financieel en fiscaal adviseurs kunnen klanten inzicht geven in het belang van duurzaamheid voor hen en de rol die de adviseurs daarin kan spelen. Juist doordat ze de komende jaren van alle kanten met verduurzaming geconfronteerd worden, kan de adviseur daar beter nu al over in gesprek gaan.”

Het gemiddelde rapportcijfer dat de respondenten zichzelf geven voor
duurzaam ondernemerschap is een krappe voldoende. De Jong: “Financieel adviseurs geven zichzelf een iets hoger cijfer (6,5) dan fiscaal adviseurs (6,26). Maar ook geeft meer dan de helft van de adviseurs zichzelf een zeven of hoger. Er is dus nog verbetering mogelijk op dit vlak, maar aan de andere kant is het ook zo dat financieel adviseurs vinden dat ze al best goede stappen hebben gezet. Dat maakt het voor brancheorganisaties makkelijker om door te pakken op het thema duurzaamheid en brede welvaart.”

Reactie toevoegen

 

Reacties

Peter Verkerk - SKV Sdvies 21 oktober 2022

Welke organisatie maakt een landelijke brochure voor ons als adviseurs, waarin alle mogelijkheden van verduurzamen, subsidies en voorlichting-sites worden vermeld en die wij kunnen achter laten bij de klant? Voor mij persoonlijk belangrijker dan de van een onderzoek.

Meer over
CO2-reductie bij assurantiekantoren

CO2-reductie bij assurantiekantoren

(Partner in kennis INSVER in VVP-special Duurzaam Advies 2024) Een belangrijk onderdeel van de klimaatplannen is een CO2-uitstootreductie in 2030 van 55 procent...

Bij Lot online hypotheek verhogen voor verduurzaming

Bij Lot online hypotheek verhogen voor verduurzaming

Lot Hypotheken biedt bestaande klanten voortaan de mogelijkheid online een hypotheekverhoging van maximaal 25.000 euro aan te vragen voor energiebesparende maatregelen....

Duurzaamheid en betekenis

Duurzaamheid en betekenis

(Karin Kasdorp en Erik Friedeberg in VVP-special Duurzaam Advies 2024) Het is een mooie term – duurzaamheid. Maar wat verstaan we er eigenlijk onder? Voor...

Achmea gaat in gesprek met intermediaire partners

Achmea gaat in gesprek met intermediaire partners

(Partner in kennis Avéro Achmea in VVP-special Duurzaam Advies 2024) Duurzaamheid is een gemeenschappelijk streven van veel verzekeraars. Ook Achmea ondertekende...

Transitie vraagt om samenspel

Transitie vraagt om samenspel

(Timo Brinkman en Tuğçe Serinkan, Verbond van Verzekeraars, in VVP-special Duurzaam Advies 2024) Klimaatverandering afremmen kan alleen als we allemaal...

Gelijke kansen

Gelijke kansen

(Partner in kennis SVC Groep in VVP-special Duurzaam Advies 2024) Hoewel het verminderen van ongelijkheid één van de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde...

Verandering is de brandstof voor succesvol ondernemen

Verandering is de brandstof voor succesvol ondernemen

(Uit VVP-special Duurzaam Advies 2024) De afgelopen 65 jaar is er veel veranderd maar één ding staat vast voor Kees Dullemond: "Veranderingen zijn...

Soms loont het jezelf af te raden bij je klant

Soms loont het jezelf af te raden bij je klant

(Partner in kennis Dukers & Baelemans in VVP-special Duurzaam Advies 2024) “Wij hebben vorige week bij jullie onze hypotheek afgesloten voor het verbouwen...

Duurzaam advies aan mkb is integraal

Duurzaam advies aan mkb is integraal

(Fred de Jong, onderzoeker en associate lector, in VVP-special Duurzaam Advies 2024) De ontwikkeling naar brede, integrale adviseur voor het mkb is voor financieel...

De financieel adviseur ook als raadsman over verduurzamen

De financieel adviseur ook als raadsman over verduurzamen

(Blog door Dirk Kooiman, Kooiman-Advies) In toenemende mate lees ik in de vakpers dat financieel adviseurs een breed beeld moeten vergaren over onder meer het verduurzamen...