Het belang van breed duurzaam advies

Groene bril via Pixabay

Duurzaamheid kent meerdere kanten dan alleen een ecologische, het is zaak dat financieel adviseurs daar meer oog voor krijgen. Aldus de whitepaper ‘Het belang van duurzaam advies’ van Fred de Jong, associate lector Sustainable Finance & Tax HAN.

Het onderzoek: “Het thema duurzaamheid heeft directe verbanden met onderwerpen als circulaire economie, brede welvaart en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met name de eerste twee begrippen zijn nog relatief onbekend bij adviseurs. Terwijl de overheid daarvoor wel concrete ambities heeft geformuleerd. Voor financieel en fiscaal adviseurs is het van belang om het thema duurzaamheid in perspectief te kunnen plaatsen met de maatschappelijke tendens naar een circulaire economie en het sturen op brede welvaart. Daarbij kunnen brancheorganisaties een centrale rol spelen door te infomeren, te stimuleren en door op te leiden.”

Nog veel kansen

Verder: “Financieel en fiscaal adviseurs merken in de praktijk blijkbaar nog niet heel veel druk vanuit klanten om bezig te zijn met duurzaamheid en zijn er zelf ook niet proactief mee bezig richting klanten. Dat betekent dat er voor adviseurs op het gebied van voorlichting en communicatie over duurzaamheid richting klanten nog veel kansen liggen. Financieel en fiscaal adviseurs kunnen klanten inzicht geven in het belang van duurzaamheid voor hen en de rol die de adviseurs daarin kan spelen. Juist doordat ze de komende jaren van alle kanten met verduurzaming geconfronteerd worden, kan de adviseur daar beter nu al over in gesprek gaan.”

Het gemiddelde rapportcijfer dat de respondenten zichzelf geven voor
duurzaam ondernemerschap is een krappe voldoende. De Jong: “Financieel adviseurs geven zichzelf een iets hoger cijfer (6,5) dan fiscaal adviseurs (6,26). Maar ook geeft meer dan de helft van de adviseurs zichzelf een zeven of hoger. Er is dus nog verbetering mogelijk op dit vlak, maar aan de andere kant is het ook zo dat financieel adviseurs vinden dat ze al best goede stappen hebben gezet. Dat maakt het voor brancheorganisaties makkelijker om door te pakken op het thema duurzaamheid en brede welvaart.”

Reactie toevoegen

 

Reacties

Peter Verkerk - SKV Sdvies 21 oktober 2022

Welke organisatie maakt een landelijke brochure voor ons als adviseurs, waarin alle mogelijkheden van verduurzamen, subsidies en voorlichting-sites worden vermeld en die wij kunnen achter laten bij de klant? Voor mij persoonlijk belangrijker dan de van een onderzoek.

Meer over
Duurzaamheidskorting Obvion nu vanaf energielabel A

Duurzaamheidskorting Obvion nu vanaf energielabel A

Obvion breidt de duurzaamheidskorting uit. Voor aanvragen kunnen klanten met een woning met energielabel A of hoger duurzaamheidskorting op hun hypotheek ontvangen....

Doneer een boom voor Achmea bossen

Doneer een boom voor Achmea bossen

Samen met Stichting Buitenfonds en Staatsbosbeheer introduceert Achmea de dienst ‘Doneer een boom voor Achmea bossen’. Achmea wil hiermee duizenden bomen...

Waar blijft de doorstroomhypotheek?

Waar blijft de doorstroomhypotheek?

(Partner in kennis Scildon in VVP 06-2022) Henk Jansen, oprichter van het in expats gespecialiseerde financieel adviesbureau Expat Mortgages, is helder: “Er...

Extra financiële ruimte om te verduurzamen

Extra financiële ruimte om te verduurzamen

(Partner in kennis Financieel Zeker in katern Duurzaam Advies in VVP 06-2022) Hoe kunnen we concreet invulling geven aan onze ambitie om brede welvaart voor onze...

Klimaat en duurzaamheid top-prioriteit maken

Klimaat en duurzaamheid top-prioriteit maken

(Kees Dullemond, INSVER, in katern Duurzaam Advies in VVP 06-2022) Steeds meer bedrijven pakken duurzaamheid actief op. Het merendeel van de bedrijven hebben volgens...

Achmea, a.s.r. en NN aan de slag met Net-Zero

Achmea, a.s.r. en NN aan de slag met Net-Zero

De Net-Zero Insurance Alliance heeft tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum in Davos het eerste Target-Setting Protocol gelanceerd. Dat...

Ondernemer gebaat bij duurzame samenwerking

Ondernemer gebaat bij duurzame samenwerking

(Partner in kennis a.s.r. in katern Duurzaam Advies in VVP 06-2022) Klimaatdoelen, zoals de reductie van CO2-emissie met 60 procent in 2030, komen steeds dichterbij....

Adviesalerts! duurzaam advies

Adviesalerts! duurzaam advies

(Toon Berendsen in katern Duurzaam Advies in VVP 06-2022) De aandacht voor duurzaam advies is terecht groot. Ook in dit katern weer een aantal adviesalerts! Zo...

Geef groen advies

Geef groen advies

(Partner in kennis Centraal Beheer in katern Duurzaam Advies in VVP 06-2022) Duurzaamheid blijft ‘hot’. De noodzaak voor een groener leefklimaat staat...

Verduurzaming standaard adviesonderwerp in Adviesbox

Verduurzaming standaard adviesonderwerp in Adviesbox

Verduurzaming is voortaan standaard adviesonderwerp in het klantprofiel, motivatie en adviesrapport van Adviesbox. Hiermee “ondersteunt Adviesbox de adviseur...