Grote rol adviseur bij arbeidsongeschiktheid

Annemieke Postema Radi AOV sessie

(Uit VVP 4) Hoe groot de rol van de financieel adviseur ook ná het tot stand komen van de AOV kan zijn, maakte Annemieke Postema duidelijk in de kennissessie die zij namens RADI AOV gaf op het VVP Event Inkomen.

Postema kan bogen op een langjarige ervaring als financieel adviseur en is ook ervaringsdeskundige (ze raakte op enig moment zelf arbeidsongeschikt). Inmiddels is ze actief met AOVdokter.nl. AOVdokter helpt advieskantoren bij onder meer het opstellen van procedures/werkinstructies en het ontwikkelen van hulpmiddelen bij de advisering.

Postema gaf veel voorbeelden uit haar eigen praktijk. Zoals: “Wist u dat rouwverwerking onder psychische klachten valt?”

Volgens Postema is het eigenlijk zaak om als adviseur voortdurend de vinger aan de pols te houden. Regelmatig contact met de klant en periodiek onderhoud zijn cruciaal, al is maar om ervoor te zorgen dat het actuele inkomen en de actuele werkzaamheden en uren bij de verzekeraar bekend zijn en zo discussies te voorkomen.

‘Proces en financiële aspecten goed uitleggen’

Te kort door de bocht

Ondernemers zijn gedreven mensen, die niet graag toegeven dat ze hun werk niet meer kunnen doen. Dat maakt dat zij laat aan de bel trekken. Terwijl alle partijen, waaronder de ondernemer zelf, baat hebben bij snelle interventie. De adviseur die zijn klant goed kent, kan hier zijn invloed doen gelden. De adviseur kan de klant ook helpen bij het melden. Postema: “Sommige verzekeraars staan erop dat de klant zelf de melding doet. Ik vind dat te kort door de bocht. Er zijn klanten die er op dat moment gewoon niet toe in staat zijn.”

Postema heeft de voorwaarden van verzekeraars goed bestudeerd en weet dat die voorwaarden veel kunnen verschillen. Zo’n verschil kan op het moment van onverhoopte arbeidsongeschiktheid voor de klant relevant blijken. Daarom wordt in de adviesfase feitelijk al de grondsteen gelegd voor een afwikkeling waar de klant een goed gevoel bij heeft. Postema raadt trouwens aan om woorden als ‘schade’ en ’ziek’ te vermijden. “In de tijd dat ik zelf arbeidsongeschikt was, heb ik mij niet ziek gevoeld. En we hebben het niet over een deuk in een auto”, aldus Postema.

Verwachtingen managen

Een belangrijke taak van de adviseur is zaken goed uitleggen en verwachtingen managen. Postema: “Leg het proces en de financiële aspecten goed uit: inhoudingen, loonheffingskortingen, eerste uitkeringsmoment, premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid (mogelijk ook bij andere verzekeringen), eventueel maximale uitkeringsduur.” Betrek vooral ook gezinsleden en zakelijke partners als die in het spel zijn.

Alleen al het woordje ‘keuring’ is genoeg om klanten onrustig te maken. Laat de klant het gesprek met de keuringsarts dan ook vooral niet alleen voeren. Postema: “Bied als adviseur aan om er ook bij aanwezig te zijn.”

Annemieke Postema: ‘Evalueer na een adviestraject.’

Postema adviseerde voorzichtig te zijn met herbeoordelingen en second opinions. “Vaak stelt de uitkomst teleur. Een herbeoordeling die lager uitvalt, kan bovendien maken dat verzekeraar de mate van arbeidsongeschiktheid naar beneden bijstelt.”

Tot slot riep Postema adviseurs op om na afloop te evalueren. Pas de opgedane ervaring toe in je adviezen, uitleg en periodieke onderhoudsgesprekken.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Het spel en de knikkers

Het spel en de knikkers

(Annemieke Postema, AOVdokter, in Ken je vak! in VVP 1-2024) Bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering draait het niet alleen om het spel, maar ook om de knikkers....

Knelpunten in ons arbeidsongeschiktheidsstelsel

Knelpunten in ons arbeidsongeschiktheidsstelsel

(Marjol Nikkels, CS Opleidingen, in Ken je Vak! in VVP 1-2024) De Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (OCTAS) heeft een tussenrapport...

Kabinet houdt vast aan opt-out bij verplichte AOV zelfstandigen

Kabinet houdt vast aan opt-out bij verplichte AOV zelfstandigen

Het (demissionaire) kabinet houdt vast aan een publiek stelsel met private opt-out-mogelijkheid bij de voorgenomen verplichte aov voor zelfstandigen. Minister Van...

OCTAS-rapport toegelicht op RSC-Jaarcongres

OCTAS-rapport toegelicht op RSC-Jaarcongres

Pierre Koning, lid van OCTAS, geeft op het jaarcongres op 27 maart in Apeldoorn van het Register Specialistisch Casemanagement (RSC) een toelichting op het rapport...

Professioneel Statuut Arbeidsdeskundigen ondertekend

Professioneel Statuut Arbeidsdeskundigen ondertekend

UWV, de Nederlandse Vereniging voor Arbeidsdeskundigen (NVvA) en Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA) hebben het Professioneel Statuut Arbeidsdeskundigen...

Arbeidspotentieel onder gepensioneerden grotendeels onbenut

Arbeidspotentieel onder gepensioneerden grotendeels onbenut

Hoewel steeds meer pensioengerechtigden in alle economische sectoren blijven doorwerken, blijft een groot deel van het arbeidspotentieel onder gepensioneerden onbenut....

De Goudse: gratis e-book fitte en gezonde medewerkers

De Goudse: gratis e-book fitte en gezonde medewerkers

De Goudse heeft een gratis e-book fitte en gezonde medewerkers gepubliceerd. De Goudse: "Het e-book is een goed startpunt voor iedere werkgever die de volgende stappen...

Ministerraad stemt in met verlengen uitkering oudere werklozen

Ministerraad stemt in met verlengen uitkering oudere werklozen

Het kabinet wil de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) met vier jaar verlengen. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Van Gennip...

Verbond over arbeidsongeschiktheidsstelsel: liever onderhoud dan afbraak

Verbond over arbeidsongeschiktheidsstelsel: liever onderhoud dan afbraak

Verbondsdirecteur Harold Herbert stelt dat het beter is om te komen tot snelle verbeteringen binnen het arbeidsongeschiktheidsstelsel, dan om jarenlang te discussiëren...

Aandeel eigenrisicodragers WGA constant

Aandeel eigenrisicodragers WGA constant

UWV verwacht dat het aandeel eigenrisicodragers WGA in 2024 constant blijft. Dat schrijft de uitvoeringsorganisatie in haar Januarinota 2024. UWV: "Sinds 2018 schommelt...