Minder verzuim in coronatijd

Angelo Wiegmans

(Angelo Wiegmans, Bedrijf Plus, in Ken je vak! in VVP 2-2021) Wat is het geheim van minder verzuim in coronatijd? Het is ons gelukt door het anders aan te pakken. Met actieve aandacht voor onze relaties en heldere communicatie als belangrijkste voorwaarden.

Het zal je niet verbazen als ik je vertel dat het verzuim stijgt. Het is historisch hoog zelfs, als we de statistieken mogen geloven. Corona en de coronamaatregelen zullen daar een grote invloed op hebben. Recent spraken wij hierover met enkele verzekeraars. Een beetje onverwacht kregen we flinke complimenten. Het verzuim in onze portefeuille bleek helemaal niet zo hoog. Het steekt gunstig af bij andere portefeuilles. Ook het rendement in onze portefeuille ontwikkelt zich nog steeds goed. De verzekeraars waar wij contact mee hebben, vroegen ons te verklaren hoe wij er kennelijk in geslaagd zijn onze verzuimcijfers zo goed te houden.

Ik kan je vertellen wat wij anders gedaan hebben. Na de eerste persconferentie nu een jaar geleden, hebben we direct onze klanten geïnformeerd. Daarbij hebben we aandacht besteed aan de steunmaatregelen en aan de vragen welke de werkgevers zouden kunnen krijgen in verband met een ziekmelding in relatie tot corona. Alle branches welke hard geraakt werden, hebben we gebeld om ze te informeren en vragen te beantwoorden. We merkten dat onze aanpak werd gewaardeerd.

Gesprekspartner

We hebben ons een positie verworven als gesprekspartner. Zo kregen we ook veel vragen over verzuim in relatie tot corona. Met de ondernemer zochten we naar mogelijkheden en oplossingen buiten het verzuimtraject om. Immers hadden medewerkers vaak serieuze problemen, doch waren ze niet arbeidsongeschikt. We hebben alle vragen gebundeld en gepubliceerd op een speciale sectie op de website. Vragen uit de praktijk. Antwoorden uit het vak.

Een categorie die vaak aan de orde kwam: wat doe je bijvoorbeeld als je medewerker verkouden is en niet komt werken. Of: wat doe je als je kind naar huis wordt gestuurd met een snotneus en je werknemer ‘dus niet kan komen werken’? Ga in elk geval in gesprek en kijk of er andere mogelijkheden zijn, was dan een veelgebruikt antwoord.

Kan de medewerker thuiswerken of op een andere moment het werk inhalen? Daarbij denken wij zo veel mogelijk mee met onze werkgevers op de inzetbaarheid van het personeel. Als het dan eens moeilijk wordt hebben we onze raadgevers, die met de werkgever kunnen meedenken over de reactie of antwoorden richting werknemer.

We bleven naast onze werkgevers staan. Juist als we de medewerker niet ziek konden melden.

Want als verzekeraar en arbodienst niets voor werkgever en medewerker kunnen beteken (want niet arbeidsongeschikt) is het probleem voor werkgever en medewerker niet verholpen. Integendeel. Het probleem bleef levensgroot op het bord van werkgever liggen. Als je op dat moment met praktische oplossingen komt, win je het vertrouwen van de ondernemer. En uiteindelijk ook van de medewerker. Het eerlijke verhaal wordt gewaardeerd.

We gaan verder. In het komende halfjaar gaan we de werknemer veel meer verantwoordelijkheid geven voor zijn eigen inzetbaarheid. Van controle naar bevlogenheid. Ook in dit traject zal communicatie weer belangrijk zijn. Gelukkig zijn we volwaardig gesprekspartner van onze werkgevers. n

Reactie toevoegen

 
Verbond positief over voorstellen in ontwerpadvies SER

Verbond positief over voorstellen in ontwerpadvies SER

Het Verbond van Verzekeraars is positief over de voorstellen in het SER-ontwerpadvies over onder meer het stelsel van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Algemeen directeur...

WGA-instroompercentage niet langer gepubliceerd

WGA-instroompercentage niet langer gepubliceerd

Het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2022, dat momenteel wordt voorbereid, regelt onder meer dat het WGA-instroompercentage niet langer wordt gepubliceerd. Dat heeft...

WIA: wetsvoorstel ‘vijf jaar niet herbeoordelen’ van de baan

WIA: wetsvoorstel ‘vijf jaar niet herbeoordelen’ van de baan

Minister Koolmees is gestopt met het uitwerken van het wetsvoorstel ‘vijf jaar niet herbeoordelen’. De minister: “In de uitvoeringstoets op de...

Administratieve lastenverlichting bij NOW-controle

Administratieve lastenverlichting bij NOW-controle

Voor de NOW3 en NOW4 heeft minister Koolmees besloten om het drempelbedrag voor de derdenverklaring te verhogen naar 40.000 euro voor zowel het voorschotbedrag als...

Kabinet vervangt BIK-regeling door verlaging werkgeverspremie

Kabinet vervangt BIK-regeling door verlaging werkgeverspremie

De BIK-regeling wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 ingetrokken omdat uit informeel overleg met de Europese Commissie blijkt dat er een kans is dat...

Schadevergoeding als EZWB niet of niet tijdig wordt uitgevoerd

Schadevergoeding als EZWB niet of niet tijdig wordt uitgevoerd

Werkgevers hebben de mogelijkheid om een schadevergoeding bij UWV aan te vragen op het moment dat de Eerstejaars Ziektewet Beoordeling (EZWB) niet of niet tijdig...

Steunpakket banen en economie voortgezet in derde kwartaal

Steunpakket banen en economie voortgezet in derde kwartaal

Het kabinet is van plan om het steunpakket voor banen en economie door te trekken in het derde kwartaal van 2021. Ook treft het kabinet extra maatregelen om bedrijven...

Toeslagenaffaire: kabinet neemt deel private schulden ouders over maar niet de hypotheek

Toeslagenaffaire: kabinet neemt deel private schulden ouders over maar niet de hypotheek

Het kabinet is van plan om private schulden van ouders die gedupeerd zijn door de problemen met toeslagen over te nemen. Hoofdsommen van hypothekenleningen vallen...

Ruim 113.000 aanvragen voor coronasteun vaste lasten voor eerste kwartaal 2021

Ruim 113.000 aanvragen voor coronasteun vaste lasten voor eerste kwartaal 2021

Ruim 113.000 MKB-bedrijven en zelfstandigen hebben een aanvraag ingediend voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor het eerste kwartaal van 2021. Dat is meer...

Tegemoetkoming Vaste Lasten voor het eerst open voor grote bedrijven

Tegemoetkoming Vaste Lasten voor het eerst open voor grote bedrijven

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt vanaf maandag 10 mei 12.00 uur voor de eerste keer opengesteld voor grote bedrijven. Dit zijn bedrijven met meer dan 250...