Mooi resultaat en een tevreden klant

Angelo Wiegmans is raadgever voor werkgevers en specialist op het gebied van verzuim. Vanuit Bedrijf Plus en Qees helpt hij werkgevers bij problemen in verzuimdossiers, organisatievraagstukken, bezwaarprocedures UWV, WGA-herbeoordelingen en het maken van de afweging ERD WGA en Ziektewet.

(Angelo Wiegmans, Bedrijf Plus, in VVP 4-2021) Hoe belangrijk het is om relaties actief te blijven begeleiden, blijkt uit dit voorbeeld van een kinderdagverblijf dat anders misschien wel 150.000 euro nodeloos te veel had betaald.

Begin 2021 bezocht ik samen met een assurantieadviseur een van zijn relaties, een kinderdagverblijf. Onderwerp van gesprek: het eigenrisicodragerschap Ziektewet en WGA.

Het kinderdagverblijf is eerder eigenrisicodrager geweest voor de WGA. In 2018 is een inmiddels ex-werknemer ingestroomd in de WGA. Deze instroom zorgt op dit moment mee voor een verhoogde WGA-premie, ondanks dat het kinderdagverblijf voorheen dus eigenrisicodrager was.

Als een werknemer bij een werkgever een WGA-uitkering geniet, krijgen middelgrote en grote werkgevers een opslag op de WGA-premie. Deze werkgevers kunnen ervoor kiezen om hiervoor eigenrisicodrager te worden en dit te verzekeren bij een verzekeraar. Sinds 2017 geldt dat als een werkgever terugkeert naar het publieke bestel, hij een terugkeerpremie betaalt als er een financiële schade is ontstaan. Zo was ook het geval bij het kinderdagverblijf.

Behoorlijk financieel belang

In 2018 had de werknemer een WGA-uitkering gekregen met het arbeidsongeschiktheidspercentage 80-100 procent, volgens UWV was er nog kans op herstel. Daardoor kende UWV een WGA-uitkering toe in plaats van een IVA-uitkering. Een IVAuitkering wordt niet toegerekend aan de werkgever en een WGA-uitkering wordt voor tien jaar toegerekend. De verzekeraar had bezwaar aangetekend en was in het ongelijk gesteld door UWV. De verzekeraar was daarna in beroep gegaan bij de rechtbank, het beroep was ongegrond verklaard helaas. Indien de verzekeraar wel in het gelijk was gesteld, zou de schade voor de WGA-uitkering de gehele tien jaar zijn vervallen. Een behoorlijk financieel belang is hiermee gemoeid, wat al gauw 150.000 euro kan bedragen. Het is dus van groot belang om bezwaar te maken.

Herbeoordeling zinvol

Tijdens het gesprek met het kinderdagverblijf begin 2021 wordt er dus aangegeven dat er in 2018 iemand in de WGA is ingestroomd en nog steeds een WGA-uitkering heeft. Op aanraden doet het kinderdagverblijf navraag bij de verzekeraar of een WIA-herbeoordeling zinvol zou zijn. De verzekeraar ziet er geen heil in, want – zo wordt aangegeven – dat eind 2020 het beroep bij de rechtbank nog is verloren. Ik geef aan dat een WIA-herbeoordeling wel zinvol zal zijn, want het bezwaar en daarna het beroep ging over de toekenning van de WGA-uitkering in 2018. We zijn ruim twee jaar verder en mogelijk is er nu wel sprake van duurzame beperkingen. De ex-werknemer krijgt daardoor vijf procent meer uitkering en voor het kinderdagverblijf komt de toekomstige financiële schade te vervallen.

Het kinderdagverblijf geeft ons de opdracht om een WIA-herbeoordeling aan te vragen en binnen enkele dagen hebben we de aanvraag namens het kinderdagverblijf gedaan. Na enkele maanden heeft UWV de WIA-herbeoordeling uitgevoerd en komt tot de conclusie dat de ex-werknemer een IVA-uitkering toekomt. Sportief als de verzekeraar is, wordt onze nota vergoed aan de relatie.

Reactie van de relatie: dank je wel voor de fantastische begeleiding in dit proces. Het heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen. Mooi resultaat en een tevreden klant.

Reactie toevoegen

 
Bedrijf Plus viert 12,5-jarig bestaan

Bedrijf Plus viert 12,5-jarig bestaan

Bedrijf Plus vierde op 2 juli het 12,5-jarig bestaan. Bedrijf Plus werd in 2012 opgericht door Angelo Wiegmans om ondernemers te ondersteunen bij de complexe wet-...

OCTAS-rapport is pas het begin

OCTAS-rapport is pas het begin

(Angelo Wiegmans, BedrijfPlus, in Ken je vak! VVP 2-2024) De varianten in het 29 februari verschenen OCTAS-rapport roepen soms vragen op. Sommige varianten kunnen...

Het juiste spoor

Het juiste spoor

(Angelo Wiegmans, Bedrijf Plus, in Ken je vak! VVP 6-2023) Het is belangrijk dat werkgevers door hun financieel adviseur bij de afweging van het eigenrisicodragerschap...

Dure rekening

Dure rekening

(Angelo Wiegmans van Bedrijf Plus in VVP 4, 2023) Wijs als adviseur werkgevers op het belang om nieuwe werknemers te vragen naar een eventuele no-riskstatus. Doen,...

Poortwachtergarantie

Poortwachtergarantie

(Angelo Wiegmans van Bedrijf Plus in VVP 2) Werkgevers kunnen een verzuimverzekering afsluiten met een Poortwachtergarantie. Zo’n garantie klinkt aantrekkelijk,...

Conflict of ziekte?

Conflict of ziekte?

(Angelo Wiegmans, BedrijfPlus, in Ken je vak! VVP 06-2022) Verzuimverzekeraars sturen meer op rendement. Gevolg: vaker discussie, vooral bij ziekte van een werknemer...

Ken je klant

Ken je klant

(Angelo Wiegmans, BedrijfPlus, in Ken je vak! VVP 4-2022) De vraag van de relatie is of het eigenrisicodragerschap Ziektewet interessant is, voornamelijk om de...

Bedrijf Plus: Masterclass Poortwachter

Bedrijf Plus: Masterclass Poortwachter

Bedrijf Plus verzorgt op donderdag 16 juni (Heesch) en woensdag 22 juni (Amsterdam) de masterclass Poortwachter voor HR-adviseurs, casemanagers, assurantieadviseurs...

Werkgevers betalen teveel premie

Werkgevers betalen teveel premie

(Angelo Wiegmans, Bedrijf Plus, in Ken je vak! VVP 02-2022) Wij komen in de praktijk regelmatig tegen dat werkgevers onvoldoende op de hoogte zijn voor welke werknemers...

Altijd re-integratie en melden bij verzekeraar

Altijd re-integratie en melden bij verzekeraar

(Angelo Wiegmans in VVP 6) Regelmatig komen wij relaties tegen die tijdens een verzuimdossier niets hebben ondernomen voor een re-integratiedossier. Tijdens bijvoorbeeld...