Poortwachtergarantie

UWV

(Angelo Wiegmans van Bedrijf Plus in VVP 2) Werkgevers kunnen een verzuimverzekering afsluiten met een Poortwachtergarantie. Zo’n garantie klinkt aantrekkelijk, want als UWV een loonsanctie oplegt, betaalt alsnog de verzuimverzekeraar de loonkosten in het derde jaar. Een Poortwachtergarantie kent wel voorwaarden waaraan de werkgever zich moet houden. En juist daar wringt de schoen.

Werkgevers hebben de verplichting om een zieke werknemer 104 weken door te betalen bij ziekte. Wanneer de werknemer na deze 104 weken nog niet of gedeeltelijk aan het werk is, beoordeelt UWV of werkgever en werknemer samen voldoende hebben gedaan om de werknemer te re-integreren. Het kan zijn dat UWV oordeelt dat er te weinig re-integratie inspanningen zijn verricht. Het kan zijn dat werkgever door UWV verplicht wordt het loon één jaar langer door te betalen (loonsanctie). De verzuimverzekering biedt voor het derde jaar loondoorbetaling geen dekking.

Er kan echter wel een verzuimverzekering worden afgesloten met Poortwachtergarantie. Dit is wel aan een aantal voorwaarden gebonden. Werkgever moet een arbodienst contracteren waarmee betreffende verzekeraar samenwerkt. Daarnaast moet de werkgever de adviezen van de arbodienst opvolgen, anders zal de arbodienst aangeven dat de garantie wordt ingetrokken.

Intrekken garantie

Steeds vaker zien wij dat de Poortwachterggarantie tussentijds wordt ingetrokken, omdat werkgever te laat of niet de juiste stappen zet. Denk bijvoorbeeld het niet opvolgen van een advies, zoals een arbeidsdeskundig onderzoek uit laten voeren of deskundigenoordeel aanvragen bij UWV. Dit zien wij voornamelijk als er sprake is van een arbeidsconflict; er wordt te laat of geen mediation ingezet, waardoor het proces onverhoopt stagneert. Soms wordt het intrekken van de garantie dan weer teruggedraaid als alsnog een arbeidsdeskundig onderzoek plaats vindt of er alsnog een deskundigenoordeel bij UWV is aangevraagd.

‘Poortwachtergarantie steeds vaker tussentijds ingetrokken’

Bij ongeveer tien procent van alle WIA-aanvragen kent UWV een loonsanctie toe. Natuurlijk hoeft het niet zo te zijn dat er altijd een loonsanctie volgt als UWV het dossier beoordeelt en werkgever niet direct het advies van de arbodienst heeft opgevolgd. Het is wel een stuk prettiger als de verzuimverzekeraar een eventuele loonsanctie betaalt voor de werkgever.

De assurantieadviseur kan bij de werkgever de informatie uitvragen waarom deze bepaalde stappen niet wil zetten. Hij is betrokken geweest bij het afsluiten van de verzekering en kan hierbij natuurlijk bekijken of hij helder kan maken voor de werkgever wat de consequenties en gevolgen zijn. De assurantieadviseur is de vertrouwenspersoon voor de werkgever voor de verzekeringen en zo kan (deels) voorkomen worden dat werkgever in de problemen komt.

Reactie toevoegen

 
OCTAS-rapport is pas het begin

OCTAS-rapport is pas het begin

(Angelo Wiegmans, BedrijfPlus, in Ken je vak! VVP 2-2024) De varianten in het 29 februari verschenen OCTAS-rapport roepen soms vragen op. Sommige varianten kunnen...

Duurzame drager, lekker praktisch

Duurzame drager, lekker praktisch

(Christel van Bommel-Versluijs, compliance-deskundige, in Ken je vak! VVP 2-2024) Kifid oordeelde recent in twee uitspraken dat de (gewijzigde) voorwaarden van...

Modelbrief

Modelbrief

(Adfiz in Ken je vak! VVP 2-2024) Samen met het Verbond van Verzekeraars heeft Adfiz stappen gezet om het traject collectieve waardeoverdracht te standaardiseren...

VVP 2-2024: nieuwe gezichten in 'Uit de adviespraktijk'

VVP 2-2024: nieuwe gezichten in 'Uit de adviespraktijk'

VVP 2-2024, dinsdag verschenen, introduceert nieuwe gezichten in die o zo leuke rubriek ‘Uit de adviespraktijk’: Christian Dijkhof (Dijkhof & Partners,...

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken hypotheken

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken hypotheken

(NVHP in Ken je vak! VVP 2-2024) Ingeschakelde buitenlandse adviseur is hulppersoon HYPOTHEKEN – Consumenten wensen in Duitsland een woning te kopen....

Met vreugde geven wij kennis…

Met vreugde geven wij kennis…

(Annemieke Postema, AOVdokter, in Ken je vak! VVP 2-2024) Minimaal de helft van de ondernemers besteedt weinig aandacht aan de zwangerschapsuitkering. Hopelijk...

Gedoe met taal

Gedoe met taal

(Mieke Dadema, Soepel, in Ken je vak! VVP 2-2024) Wie bezig is met een onderwerp als laaggeletterdheid word zelf bewuster van zijn of haar eigen taalvaardigheid....

Blijf in beweging

Blijf in beweging

(Sonja Stalfoort, PuurKlant, in Ken je vak! VVP 2-2024) Wat klanten vandaag een goede klantervaring vinden, kan morgen alweer achterhaald zijn. Het punt waarop...

VVP Ken je vak! Duurzaamheid: rode draad bij vergroening

VVP Ken je vak! Duurzaamheid: rode draad bij vergroening

(Björn Jalving, Turien/Ansvar, in Ken je vak! in VVP 1-2024) Over waarom een duurzame samenleving noodzakelijk is, raken we nooit uitgeschreven. Maar wat zullen...

Vergaderingen die inspireren

Vergaderingen die inspireren

(Jelle Bartels, The Main Thing, in Ken je vak! in VVP 1-2024) Door verschillende vormen van vergaderingen te hanteren en conflicten leidend te laten zijn, kunnen...