Poortwachtergarantie

UWV

(Angelo Wiegmans van Bedrijf Plus in VVP 2) Werkgevers kunnen een verzuimverzekering afsluiten met een Poortwachtergarantie. Zo’n garantie klinkt aantrekkelijk, want als UWV een loonsanctie oplegt, betaalt alsnog de verzuimverzekeraar de loonkosten in het derde jaar. Een Poortwachtergarantie kent wel voorwaarden waaraan de werkgever zich moet houden. En juist daar wringt de schoen.

Werkgevers hebben de verplichting om een zieke werknemer 104 weken door te betalen bij ziekte. Wanneer de werknemer na deze 104 weken nog niet of gedeeltelijk aan het werk is, beoordeelt UWV of werkgever en werknemer samen voldoende hebben gedaan om de werknemer te re-integreren. Het kan zijn dat UWV oordeelt dat er te weinig re-integratie inspanningen zijn verricht. Het kan zijn dat werkgever door UWV verplicht wordt het loon één jaar langer door te betalen (loonsanctie). De verzuimverzekering biedt voor het derde jaar loondoorbetaling geen dekking.

Er kan echter wel een verzuimverzekering worden afgesloten met Poortwachtergarantie. Dit is wel aan een aantal voorwaarden gebonden. Werkgever moet een arbodienst contracteren waarmee betreffende verzekeraar samenwerkt. Daarnaast moet de werkgever de adviezen van de arbodienst opvolgen, anders zal de arbodienst aangeven dat de garantie wordt ingetrokken.

Intrekken garantie

Steeds vaker zien wij dat de Poortwachterggarantie tussentijds wordt ingetrokken, omdat werkgever te laat of niet de juiste stappen zet. Denk bijvoorbeeld het niet opvolgen van een advies, zoals een arbeidsdeskundig onderzoek uit laten voeren of deskundigenoordeel aanvragen bij UWV. Dit zien wij voornamelijk als er sprake is van een arbeidsconflict; er wordt te laat of geen mediation ingezet, waardoor het proces onverhoopt stagneert. Soms wordt het intrekken van de garantie dan weer teruggedraaid als alsnog een arbeidsdeskundig onderzoek plaats vindt of er alsnog een deskundigenoordeel bij UWV is aangevraagd.

‘Poortwachtergarantie steeds vaker tussentijds ingetrokken’

Bij ongeveer tien procent van alle WIA-aanvragen kent UWV een loonsanctie toe. Natuurlijk hoeft het niet zo te zijn dat er altijd een loonsanctie volgt als UWV het dossier beoordeelt en werkgever niet direct het advies van de arbodienst heeft opgevolgd. Het is wel een stuk prettiger als de verzuimverzekeraar een eventuele loonsanctie betaalt voor de werkgever.

De assurantieadviseur kan bij de werkgever de informatie uitvragen waarom deze bepaalde stappen niet wil zetten. Hij is betrokken geweest bij het afsluiten van de verzekering en kan hierbij natuurlijk bekijken of hij helder kan maken voor de werkgever wat de consequenties en gevolgen zijn. De assurantieadviseur is de vertrouwenspersoon voor de werkgever voor de verzekeringen en zo kan (deels) voorkomen worden dat werkgever in de problemen komt.

Reactie toevoegen

 
Het MVO-overleg

Het MVO-overleg

(Björn Jalving in Ken je vak! in VVP 3, 2023) Wat er voor mij in het afgelopen jaar het meest veranderd is op het gebied van duurzaamheid is de verankering...

Kameleons en draaideuren

Kameleons en draaideuren

(Annemieke Postema, RADI AOV, in Ken je vak! in VVP 3, 2023) Ondernemers zijn vaak net kameleons; ze passen zich aan veranderende omstandigheden aan. Maar hoe...

Maar dan gaat het toch nog heel snel mis…

Maar dan gaat het toch nog heel snel mis…

(Mieke Dadema in Ken je vak! in VVP 3, 2023) Ik heb nooit schade, dus ik lees nooit de voorwaarden van mijn eigen verzekeringen. Ik lees die alleen beroepsmatig...

Gelijke kansen

Gelijke kansen

(Adfiz in Ken je vak! in VVP 3, 2023) Voor werkgevers wordt het verplicht een werkwijze te hebben en toe te passen waarin ze aangeven hoe ze het wervings- en selectieproces...

Oprecht betrokken betekent…

Oprecht betrokken betekent…

(Sonja Stalfoort in Ken je vak! in VVP 3, 2023) Een hogere klant-én medewerkerstevredenheid… Hoe werkt dat precies? In de basis wil iedere medewerker...

Kampvuur als verbinding

Kampvuur als verbinding

(Jelle Bartels in Ken je vak! in VVP 3, 2023) Het kijken naar een kampvuur is ontspannend en meditatief. Het helpt om stress te verminderen en een gevoel van rust...

Verzwaarde stelplicht financieel dienstverleners

Verzwaarde stelplicht financieel dienstverleners

(Christel van Bommel-Versluijs in Ken je vak! in VVP 3, 2023) Klanten hebben in 2001 een hypotheek afgesloten. Nu blijkt dat de bijbehorende levensverzekering...

Return to sender

Return to sender

(Annemieke Postema van AOVdokter in Katern Ken je Vak! in VVP 2) Een adreswijziging wordt vaak gezien als een eenvoudige, niet adviesgevoelige mutatie die zich...

De ins en outs van de Zorgverzekeringswet

De ins en outs van de Zorgverzekeringswet

(Adfiz in katern Ken je vak! in VVP 1, 2023) Omdat vrijwel iedereen die in Nederland woont verplicht is een zorgverzekering af te sluiten, zal de Zorgverzekeringswet...

Handhaving op wet DBA komt terug

Handhaving op wet DBA komt terug

(Marjol Nikkels van CS Opleidingen in katern Ken je vak! in VVP 1, 2023) Op 16 december 2022 is de langverwachte brief van minister van Gennip verschenen om de...