Poortwachtergarantie

UWV

(Angelo Wiegmans van Bedrijf Plus in VVP 2) Werkgevers kunnen een verzuimverzekering afsluiten met een Poortwachtergarantie. Zo’n garantie klinkt aantrekkelijk, want als UWV een loonsanctie oplegt, betaalt alsnog de verzuimverzekeraar de loonkosten in het derde jaar. Een Poortwachtergarantie kent wel voorwaarden waaraan de werkgever zich moet houden. En juist daar wringt de schoen.

Werkgevers hebben de verplichting om een zieke werknemer 104 weken door te betalen bij ziekte. Wanneer de werknemer na deze 104 weken nog niet of gedeeltelijk aan het werk is, beoordeelt UWV of werkgever en werknemer samen voldoende hebben gedaan om de werknemer te re-integreren. Het kan zijn dat UWV oordeelt dat er te weinig re-integratie inspanningen zijn verricht. Het kan zijn dat werkgever door UWV verplicht wordt het loon één jaar langer door te betalen (loonsanctie). De verzuimverzekering biedt voor het derde jaar loondoorbetaling geen dekking.

Er kan echter wel een verzuimverzekering worden afgesloten met Poortwachtergarantie. Dit is wel aan een aantal voorwaarden gebonden. Werkgever moet een arbodienst contracteren waarmee betreffende verzekeraar samenwerkt. Daarnaast moet de werkgever de adviezen van de arbodienst opvolgen, anders zal de arbodienst aangeven dat de garantie wordt ingetrokken.

Intrekken garantie

Steeds vaker zien wij dat de Poortwachterggarantie tussentijds wordt ingetrokken, omdat werkgever te laat of niet de juiste stappen zet. Denk bijvoorbeeld het niet opvolgen van een advies, zoals een arbeidsdeskundig onderzoek uit laten voeren of deskundigenoordeel aanvragen bij UWV. Dit zien wij voornamelijk als er sprake is van een arbeidsconflict; er wordt te laat of geen mediation ingezet, waardoor het proces onverhoopt stagneert. Soms wordt het intrekken van de garantie dan weer teruggedraaid als alsnog een arbeidsdeskundig onderzoek plaats vindt of er alsnog een deskundigenoordeel bij UWV is aangevraagd.

‘Poortwachtergarantie steeds vaker tussentijds ingetrokken’

Bij ongeveer tien procent van alle WIA-aanvragen kent UWV een loonsanctie toe. Natuurlijk hoeft het niet zo te zijn dat er altijd een loonsanctie volgt als UWV het dossier beoordeelt en werkgever niet direct het advies van de arbodienst heeft opgevolgd. Het is wel een stuk prettiger als de verzuimverzekeraar een eventuele loonsanctie betaalt voor de werkgever.

De assurantieadviseur kan bij de werkgever de informatie uitvragen waarom deze bepaalde stappen niet wil zetten. Hij is betrokken geweest bij het afsluiten van de verzekering en kan hierbij natuurlijk bekijken of hij helder kan maken voor de werkgever wat de consequenties en gevolgen zijn. De assurantieadviseur is de vertrouwenspersoon voor de werkgever voor de verzekeringen en zo kan (deels) voorkomen worden dat werkgever in de problemen komt.

Reactie toevoegen

 
Return to sender

Return to sender

(Annemieke Postema van AOVdokter in Katern Ken je Vak! in VVP 2) Een adreswijziging wordt vaak gezien als een eenvoudige, niet adviesgevoelige mutatie die zich...

De ins en outs van de Zorgverzekeringswet

De ins en outs van de Zorgverzekeringswet

(Adfiz in katern Ken je vak! in VVP 1, 2023) Omdat vrijwel iedereen die in Nederland woont verplicht is een zorgverzekering af te sluiten, zal de Zorgverzekeringswet...

Handhaving op wet DBA komt terug

Handhaving op wet DBA komt terug

(Marjol Nikkels van CS Opleidingen in katern Ken je vak! in VVP 1, 2023) Op 16 december 2022 is de langverwachte brief van minister van Gennip verschenen om de...

Verbetering of tijdverspilling?

Verbetering of tijdverspilling?

(Christel van Bommel- Versluijs in katern Ken je vak! in VVP 1, 2023) Wat 2023 ons gaat brengen? Dat is altijd afwachten, maar er zijn plannen genoeg. Om er een...

AOV: privé of op naam van je BV?

AOV: privé of op naam van je BV?

(Annemieke Postema van AOVdokter in katern Ken je vak! in VVP 1, 2023) AOV afsluiten: privé of op naam van je BV? Veel ondernemers met een BV stellen deze...

Heeft erfgenaam recht van inzage hypotheek overledene?

Heeft erfgenaam recht van inzage hypotheek overledene?

HYPOTHEKEN – De broer van de overleden zus verzoekt de bank informatie te verstrekken over twee hypothecaire geldleningen van zijn zus. De bank weigert deze...

Verhuizen is niet blijven wonen waar je woont

Verhuizen is niet blijven wonen waar je woont

HYPOTHEKEN – De zeer op leeftijd zijnde consument ziet de uitkeringen van zijn lijfrenteverzekeringen eindigen en voorziet dat zijn besteedbaar inkomen te...

Hoedanigheid of doel?

Hoedanigheid of doel?

HYPOTHEKEN – Een consument koopt als particulier een bedrijfspand. In het kader van de financiering van dit pand heeft de consument een klacht over de financieel...

Doelgroep uitzendregeling eigen woning verruimd

Doelgroep uitzendregeling eigen woning verruimd

(Lindenhaeghe in katern Ken je vak! in VVP 1, 2023) Het kan altijd voorkomen dat een werknemer tijdelijk in het buitenland gaat werken en een eigen woning achterlaat....

Alsnog startersvrijstelling of lage tarief door bezwaar

Alsnog startersvrijstelling of lage tarief door bezwaar

(Lindenhaeghe in katern Ken je vak! in VVP 1, 2023) Vanaf 2021 kunnen woningkopers die jonger dan 35 jaar zijn, gebruikmaken van de startersvrijstelling op overdrachtsbelasting....