PARP jij of PARP ik?

Christel van Bommel 2019

(Christel van Bommel-Versluijs, compliance adviseur, in Ken je vak! VVP 5-2021) “Stel jezelf voor en geef aan wat jij hebt met PARP.” Zo begon de kennissessie over het Product Approval and Review Process (PARP) die ik onlangs volgde. Het meest gegeven antwoord was: “Niet zo heel veel”. “Dat zullen we nog wel eens zien”, antwoordde de cursusleider.

Onder de aanwezigen waren onder andere een acceptant, een manager van een volmachtkantoor, een kwaliteit- en risicospecialist, een financieel adviseur en een compliance adviseur (ondergetekende).

Die PARPEN toch niet? Dat zou je denken. En dat dachten wij zelf ook. In de uren daarna werden we meegenomen in wat PARP nou precies is. Wat het inhoudt en waar het voor bedoeld is. Dat gaf een heel andere kijk op zaken.

Er wordt gedacht dat alleen verzekeraars moeten PARPEN. Zij brengen in de meeste gevallen een nieuw product op de markt. Of voeren wijzigingen door in een bestaand product. Maar ook volmachtkantoren kunnen een (eigen) product ontwikkelen en op de markt brengen. Dus ook op die kantoren kan een verplichting rusten om te PARPEN. Voor ieder product moeten voorwaarden worden opgesteld, een verzekeringskaart, een brochure en dat moet ook allemaal terug te vinden zijn op de website. Maar het begint ermee dat vooraf moet worden bepaald wat de doelgroep is van het product, welke behoefte die doelgroep heeft en op welke manier het product voorziet in die behoefte. En daarbij moet ook beoordeeld worden of het product voldoet aan de KNVB-criteria, dus of het product kostenefficiënt, nuttig, veilig en betrouwbaar is. En de productinformatie moet eenduidig zijn.

Daarom is het van belang dat de ontwikkelaar ervoor zorgt dat een product niet alleen wordt beoordeeld door de projectmedewerkers die betrokken zijn bij de ontwikkeling ervan. Het zijn juist de adviseur, de buitendienst, de kwaliteitsspecialist en de actuaris die zouden moet PARPEN. Of op zijn minst betrokken moeten zijn bij het proces. Want zij weten wie de klant is en wat zijn behoeftes zijn. En zij kunnen beoordelen of het product voldoet aan de KNVB-criteria.

Specifieke regels voor distributeurs

Sinds de invoering van de IDD in oktober 2018 gelden ook specifieke regels met betrekking tot PARP voor distributeurs van verzekeringsproducten (in IDD-verband wordt gesproken van Product Oversight and Governance oftewel POG). Ook zij hebben een verantwoordelijkheid voor het (periodiek) beoordelen van producten. Distributeurs moeten zorgen dat zij weten voor welke doelgroep het product is ontwikkeld en moeten beoordelen of de gekozen manier van distributie geschikt is om het product bij de beoogde klant te krijgen. Verder moet (ook) de distributeur beoordelen of het product inderdaad voorziet en blijft voorzien in de behoefte van de klant.

‘Niet alleen verzekeraars moeten PARPEN’

Stel dat de adviseur constateert dat de voorwaarden van een bepaald product onduidelijk zijn, of op meerdere manieren te interpreteren. En dat daardoor regelmatig klachten binnenkomen. Dan moet er actie ondernomen worden. Niet pas als volgens de reviewkalender het betreffende product aan de beurt is voor een herbeoordeling, maar direct. Dat is een gedeelde verantwoordelijkheid van de distributeur en de ontwikkelaar. PARP is dus een continu proces waar eigenlijk iedereen binnen de verzekeringsbranche mee te maken heeft. Ook ik kan er in mijn werkzaamheden iets mee. Het was dus een leerzame middag met als conclusie: ik PARP, jij PARPT, wij PARPEN!

Reactie toevoegen

 
Meer over
Zelf weer even klant

Zelf weer even klant

(door Christel van Bommel-Versluijs, compliance adviseur) Adviseren komt eigenlijk overal op hetzelfde neer. Inventariseren, analyseren wat passend is bij de wensen...

De juiste mentaliteit

De juiste mentaliteit

(door Christel van Bommel, compliance-expert) Een adviesrapport is niet bedoeld als cover your ass. Het is een middel voor inventarisatie en analyse. Zodat een...

Incidentenprocedure

Incidentenprocedure

Het belang van een incidentenprocedure bleek weer eens in het geval waarin een kantoor door een aanbieder werd gewezen op mogelijke fraude door een van de medewerkers....

Maak van nazorg een beetje liefde

Maak van nazorg een beetje liefde

Nazorg lijkt alleen maar een verplichting. De markt bedelt zelfs bij de AFM voor meer regels. Dit is toch tegennatuurlijk?! Waar blijft de eigen verantwoordelijkheid?...

Moeilijk doen terwijl ‘t goed kan

Moeilijk doen terwijl ‘t goed kan

(door Christel van Bommel, Polis Advocaten) Als compliance-adviseur kom ik vaak bij financieel dienstverleners over de vloer. Om ze te adviseren over het inrichten...

Formaliteit?! Lampje ging uit...

Formaliteit?! Lampje ging uit...

O nee…daar heb je haar weer. Komt ze weer zeuren wat er allemaal niet goed gaat. Dat een procedure niet juist is uitgevoerd of een werkwijze niet klopt....

Nieuwe ontwoekertaak adviseur

Nieuwe ontwoekertaak adviseur

Na jarenlang woekerpolissen te hebben aangepakt, zijn er inmiddels meer producten die moeten worden ‘ontwoekerd’. Bijvoorbeeld aflossingsvrije hypotheken...

Nieuwe ontwoekertaak adviseur

Nieuwe ontwoekertaak adviseur

Na jarenlang woekerpolissen te hebben aangepakt, zijn er inmiddels meer producten die moeten worden ‘ontwoekerd’. Bijvoorbeeld aflossingsvrije hypotheken...

"Wettelijk verplichte informatie is meest overtrokken zorgplicht"

"Wettelijk verplichte informatie is meest overtrokken zorgplicht"

"De meest overtrokken zorgplicht is wel de wettelijk verplichte informatie", stelt Silvia Janssen van Onkar Compliance in het kenniskatern Ken je vak! in VVP 2. "Die...

Aantekening altijd waardevol

Aantekening altijd waardevol

Aantekeningen in een dossier. Ik houd ervan. Wat losse woorden van wat een klant tijdens een gesprek terloops heeft genoemd. Wat hij leuk of belangrijk vindt:...