Pensioenadvies tijdens de transitieperiode

Ken je vak! Adfiz

(Adfiz in Ken je vak! VVP 5-2023) De invoering van de Wet toekomst pensioenen leidt ertoe dat álle pensioenregelingen moeten worden aangepast. Pensioenadviseurs komen voor de nodige uitdagingen te staan om dit traject organisatorisch goed aan te pakken. En vooral ook om de werkgever en werknemer goed te begeleiden bij het tijdig aanpassen van de pensioenregeling en de gevolgen daarvan

Een belangrijke keuze is wel of niet te gaan voor eerbiedigende werking. Met andere woorden: kiezen tussen een vlakke premie voor nieuwe medewerkers en handhaving van de progressieve premiestaffel voor de werknemers die in dienst zijn op het moment van overstap naar het vernieuwde pensioenstelsel óf overstappen naar een vlakke premie voor alle werknemers. De voor- en nadelen van beide keuzes worden begrijpelijk uitgelegd op het informatieplatform www.werkenaanonspensioen.nl.

Recent heeft de AFM de vernieuwde Leidraad tweede pijler pensioe-nadvies gepubliceerd. De leidraad kent een – tijdelijke - bijlage met spe - cifieke aandachtspunten voor pensioenadvies tijdens de transitieperiode. Met behulp van deze leidraad kunnen pensioenadviseurs de werkge-ver/sociale partners op een verantwoorde ma nier door de transitie leiden en hen in staat stellen adequate besluiten te nemen over ingrijpende keuzes. Ook bij een keuze voor eerbiedigende werking kunnen pensioenadviseurs niet volstaan met uitleg over de voor- en nadelen van eerbiedigende werking alleen; het is verplicht om de keuzes specifiek te benoemen, toege spitst op de individuele situatie van de werkgever. Daarbij dienen volgens AFM-leidraad ook de financiële lasten en gevolgen van het al dan niet gebruik maken van de eerbiedigende werking in kaart te worden gebracht.

‘Wel of niet gaan voor eerbiedigende werking’

Stappenplan

Pensioenadvisering in de transitie naar het nieuwe stelsel vraagt om grote kennis van de nieuwe regeling en bekwaamheid in pensioenadvisering. Om adviseurs op dit vlak te ondersteunen, organiseert Adfiz dit najaar diverse opleidings dagen rondom de Wet toekomst pensioenen. De opleidingsdag biedt deelnemers praktische handvatten om op kantoorniveau de organisatie van het transitietraject binnen de eigen pensioenportefeuille aan te pakken. Zo gaan deelnemers aan de slag met het aanpassen en vormgeven van pensioenregelingen aan de regelgeving van de Wet toekomst pensioenen. Dit doen zij aan de hand van een stappenplan dat Adfiz heeft laten ontwikkelen. Onderwerpen die daarbij aan bod komen zijn: het zorgdragen voor een evenwichtige transitie, het vormgeven van een adequate compensatie, het opstellen van een transitieplan volgens wettelijke eisen, het begeleiden van het arbeidsvoorwaardelijke traject om wijzigingen door te voeren en de nieuwe eisen ten aanzien van het nabestaandenpensioen.

Reactie toevoegen

 
Schadeafhandeling watersnood deint na

Schadeafhandeling watersnood deint na

Burgemeester Daan Prevoo van Valkenburg a/d Geul schetst geen opwekkend beeld van de schadeafhandeling na de watersnood medio 2021. Prevoo is een van de personen...

VVP-poll: actieve provisietransparantie dwingt adviseurs te laten zien wat ze waard zijn

VVP-poll: actieve provisietransparantie dwingt adviseurs te laten zien wat ze waard zijn

"Actieve provisietransparantie is nog steeds nergens voor nodig, maar als het dan toch komt biedt het de financieel adviseur een uitgelezen kans om zijn waarde tegenover...

Eerste exemplaar 'Watersnood in de Valckenborgh' uitgereikt aan Verbondsdirecteur

Eerste exemplaar 'Watersnood in de Valckenborgh' uitgereikt aan Verbondsdirecteur

Het eerste exemplaar van Watersnood in de Valckenborgh (een uitgave van Adfiz) is op 16 november 2023 door Adfiz-directeur Enno Wiertsema uitgereikt aan Geeke Feiter-Van...

Adfiz: "Meer dan ooit laten zien wat wij doen, wat wij waard zijn"

Adfiz: "Meer dan ooit laten zien wat wij doen, wat wij waard zijn"

Actieve provisietransparantie is nog steeds nergens voor nodig, maar als het dan toch komt biedt het de financieel adviseur een uitgelezen kans om zijn waarde tegenover...

Meer tijd voor overgang naar nieuw pensioenstelsel

Meer tijd voor overgang naar nieuw pensioenstelsel

Er komt meer tijd voor een zorgvuldige overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Het kabinet komt binnenkort met een algemene maatregel van bestuur waarin de termijn...

Duurzaamheid in de praktijk

Duurzaamheid in de praktijk

(Adfiz in katern Ken je vak! in VVP 4, 2023) In 2022 heeft Adfiz samen met de HAN University of Applied Science onderzoek gedaan naar de potentie van duurzaam...

Adfiz: nieuwe versie Zorgverzekeringswet in Praktijk

Adfiz: nieuwe versie Zorgverzekeringswet in Praktijk

Adfiz heeft een nieuwe versie gepubliceerd van haar gratis handboek Zorgverzekeringswet in Praktijk. In dit document, Zorgverzekeringswet in Praktijk worden alle...

Adfiz: "Adviesbegrip juist wél uitbreiden"

Adfiz: "Adviesbegrip juist wél uitbreiden"

Anders dan de minister vindt Adfiz dat het adviesbegrip juist wel (weer) moet worden uitgebreid naar de beheerfase. Adfiz: "Eind 2021 kwam de AFM met een nieuwe...

54 initiatieven aangemeld voor Adfiz Prestatie Onderzoek 2024

54 initiatieven aangemeld voor Adfiz Prestatie Onderzoek 2024

Adfiz heeft 54 verbeterinitiatieven of –projecten, verdeeld over zestien aanbieders, voor het Adfiz Prestatie Onderzoek 2024. De volgende stap is dat een shortlist...

Adfiz: editie 2023-2024 Advies in Cijfers verschenen

Adfiz: editie 2023-2024 Advies in Cijfers verschenen

Meer dan 125 miljard euro verzekerings- en hypotheekomzet , aldus de woensdag verschenen editie Advies in Cijfers 2022-2023, gaat via onafhankelijk financieel adviseurs,...