Pensioenadvies tijdens de transitieperiode

Ken je vak! Adfiz

(Adfiz in Ken je vak! VVP 5-2023) De invoering van de Wet toekomst pensioenen leidt ertoe dat álle pensioenregelingen moeten worden aangepast. Pensioenadviseurs komen voor de nodige uitdagingen te staan om dit traject organisatorisch goed aan te pakken. En vooral ook om de werkgever en werknemer goed te begeleiden bij het tijdig aanpassen van de pensioenregeling en de gevolgen daarvan

Een belangrijke keuze is wel of niet te gaan voor eerbiedigende werking. Met andere woorden: kiezen tussen een vlakke premie voor nieuwe medewerkers en handhaving van de progressieve premiestaffel voor de werknemers die in dienst zijn op het moment van overstap naar het vernieuwde pensioenstelsel óf overstappen naar een vlakke premie voor alle werknemers. De voor- en nadelen van beide keuzes worden begrijpelijk uitgelegd op het informatieplatform www.werkenaanonspensioen.nl.

Recent heeft de AFM de vernieuwde Leidraad tweede pijler pensioe-nadvies gepubliceerd. De leidraad kent een – tijdelijke - bijlage met spe - cifieke aandachtspunten voor pensioenadvies tijdens de transitieperiode. Met behulp van deze leidraad kunnen pensioenadviseurs de werkge-ver/sociale partners op een verantwoorde ma nier door de transitie leiden en hen in staat stellen adequate besluiten te nemen over ingrijpende keuzes. Ook bij een keuze voor eerbiedigende werking kunnen pensioenadviseurs niet volstaan met uitleg over de voor- en nadelen van eerbiedigende werking alleen; het is verplicht om de keuzes specifiek te benoemen, toege spitst op de individuele situatie van de werkgever. Daarbij dienen volgens AFM-leidraad ook de financiële lasten en gevolgen van het al dan niet gebruik maken van de eerbiedigende werking in kaart te worden gebracht.

‘Wel of niet gaan voor eerbiedigende werking’

Stappenplan

Pensioenadvisering in de transitie naar het nieuwe stelsel vraagt om grote kennis van de nieuwe regeling en bekwaamheid in pensioenadvisering. Om adviseurs op dit vlak te ondersteunen, organiseert Adfiz dit najaar diverse opleidings dagen rondom de Wet toekomst pensioenen. De opleidingsdag biedt deelnemers praktische handvatten om op kantoorniveau de organisatie van het transitietraject binnen de eigen pensioenportefeuille aan te pakken. Zo gaan deelnemers aan de slag met het aanpassen en vormgeven van pensioenregelingen aan de regelgeving van de Wet toekomst pensioenen. Dit doen zij aan de hand van een stappenplan dat Adfiz heeft laten ontwikkelen. Onderwerpen die daarbij aan bod komen zijn: het zorgdragen voor een evenwichtige transitie, het vormgeven van een adequate compensatie, het opstellen van een transitieplan volgens wettelijke eisen, het begeleiden van het arbeidsvoorwaardelijke traject om wijzigingen door te voeren en de nieuwe eisen ten aanzien van het nabestaandenpensioen.

Reactie toevoegen

 
VVP-poll: regeldruk advieskantoren schaadt het klantbelang.

VVP-poll: regeldruk advieskantoren schaadt het klantbelang.

"Als ik vandaag met leden spreek dan is de meest gehoorde klacht de enorme tijd die verloren gaat aan het voldoen aan regels en aan administratieve verplichtingen....

Aan de slag met provisietransparantie

Aan de slag met provisietransparantie

(Adfiz in Ken je vak! VVP 6-2023) Adfiz biedt uitgebreide ondersteuning bij de implementatie van actieve provisietransparantie. Na jaren van discussie met de...

Adfiz: "Kostendrempel nemen we niet weg door kosten nóg zichtbaarder te maken"

Adfiz: "Kostendrempel nemen we niet weg door kosten nóg zichtbaarder te maken"

"Mijn oproep aan adviseurs, maar zeker ook aan verzekeraars, toezichthouder en politiek is deze: de kostendrempel nemen we niet weg door kosten nóg zichtbaarder...

"Toetsing niet uitbreiden naar vakbekwaamheid buiten vakgebied"

"Toetsing niet uitbreiden naar vakbekwaamheid buiten vakgebied"

"Stop met herhaald toetsen van eerder getoetste vakbekwaamheid en breid inhoud toetsing niet uit naar vakbekwaamheid buiten vakgebied financieel adviseur." Aldus...

a.s.r., de Vereende en NN genomineerd in categorie Verzekerbaarheid Adfiz-onderzoek

a.s.r., de Vereende en NN genomineerd in categorie Verzekerbaarheid Adfiz-onderzoek

a.s.r., de Vereende en NN zijn genomineerd in de categorie Verzekerbaarheid van het Adfiz Prestatie Onderzoek 2024. Adfiz: "De overstromingsdekking van a.s.r. op...

Dazure, NN en TAF genomineerd in categorie Ketenefficiency Adfiz-onderzoek

Dazure, NN en TAF genomineerd in categorie Ketenefficiency Adfiz-onderzoek

Dazure, NN en TAF zijn genomineerd in de categorie Ketenefficiency van het Adfiz Prestatie Onderzoek 2024. Adfiz: "Op basis van de data-analyse heeft Onesurance...

Pensioenfondsen worstelen met communicatie naar deelnemers

Pensioenfondsen worstelen met communicatie naar deelnemers

Een derde van de pensioenfondsen (32 procent) beaamt dat communicatie de meeste aandacht vraagt tijdens het transitietraject. Tegelijkertijd zegt 65 procent van...

Eerste nominaties Adfiz Prestatie Onderzoek

Eerste nominaties Adfiz Prestatie Onderzoek

Florius, NN en NN/Ohra zijn genomineerd in de categorie Duurzame Ontwikkeling van het Adfiz Prestatie Onderzoek 2024, Dazure, NN en Summa Adviesgroep in de categorie...

Enno Wiertsema (Adfiz): "Start vandaag nog met ChatGPT"

Enno Wiertsema (Adfiz): "Start vandaag nog met ChatGPT"

"Mijn wens voor 2024 is dat we als sector met z’n allen aan de slag gaan met ChatGPT." Aldus Adfiz-directeur Enno Wiertsema in zijn maandcolumn. "Want", schrijft...

Schadeafhandeling watersnood deint na

Schadeafhandeling watersnood deint na

Burgemeester Daan Prevoo van Valkenburg a/d Geul schetst geen opwekkend beeld van de schadeafhandeling na de watersnood medio 2021. Prevoo is een van de personen...