Pensioenadvies tijdens de transitieperiode

Ken je vak! Adfiz

(Adfiz in Ken je vak! VVP 5-2023) De invoering van de Wet toekomst pensioenen leidt ertoe dat álle pensioenregelingen moeten worden aangepast. Pensioenadviseurs komen voor de nodige uitdagingen te staan om dit traject organisatorisch goed aan te pakken. En vooral ook om de werkgever en werknemer goed te begeleiden bij het tijdig aanpassen van de pensioenregeling en de gevolgen daarvan

Een belangrijke keuze is wel of niet te gaan voor eerbiedigende werking. Met andere woorden: kiezen tussen een vlakke premie voor nieuwe medewerkers en handhaving van de progressieve premiestaffel voor de werknemers die in dienst zijn op het moment van overstap naar het vernieuwde pensioenstelsel óf overstappen naar een vlakke premie voor alle werknemers. De voor- en nadelen van beide keuzes worden begrijpelijk uitgelegd op het informatieplatform www.werkenaanonspensioen.nl.

Recent heeft de AFM de vernieuwde Leidraad tweede pijler pensioe-nadvies gepubliceerd. De leidraad kent een – tijdelijke - bijlage met spe - cifieke aandachtspunten voor pensioenadvies tijdens de transitieperiode. Met behulp van deze leidraad kunnen pensioenadviseurs de werkge-ver/sociale partners op een verantwoorde ma nier door de transitie leiden en hen in staat stellen adequate besluiten te nemen over ingrijpende keuzes. Ook bij een keuze voor eerbiedigende werking kunnen pensioenadviseurs niet volstaan met uitleg over de voor- en nadelen van eerbiedigende werking alleen; het is verplicht om de keuzes specifiek te benoemen, toege spitst op de individuele situatie van de werkgever. Daarbij dienen volgens AFM-leidraad ook de financiële lasten en gevolgen van het al dan niet gebruik maken van de eerbiedigende werking in kaart te worden gebracht.

‘Wel of niet gaan voor eerbiedigende werking’

Stappenplan

Pensioenadvisering in de transitie naar het nieuwe stelsel vraagt om grote kennis van de nieuwe regeling en bekwaamheid in pensioenadvisering. Om adviseurs op dit vlak te ondersteunen, organiseert Adfiz dit najaar diverse opleidings dagen rondom de Wet toekomst pensioenen. De opleidingsdag biedt deelnemers praktische handvatten om op kantoorniveau de organisatie van het transitietraject binnen de eigen pensioenportefeuille aan te pakken. Zo gaan deelnemers aan de slag met het aanpassen en vormgeven van pensioenregelingen aan de regelgeving van de Wet toekomst pensioenen. Dit doen zij aan de hand van een stappenplan dat Adfiz heeft laten ontwikkelen. Onderwerpen die daarbij aan bod komen zijn: het zorgdragen voor een evenwichtige transitie, het vormgeven van een adequate compensatie, het opstellen van een transitieplan volgens wettelijke eisen, het begeleiden van het arbeidsvoorwaardelijke traject om wijzigingen door te voeren en de nieuwe eisen ten aanzien van het nabestaandenpensioen.

Reactie toevoegen

 
Adfiz land in met opleidingsdag Wtp

Adfiz land in met opleidingsdag Wtp

Adfiz organiseert in oktober op voor leden en niet-leden vijf verschillende locaties een opleidingsdag Wet toekomst pensioenen voor adviseurs. De opleidingsdag biedt...

Beroep op zelfstandig financieel advieskanaal blijft stabiel

Beroep op zelfstandig financieel advieskanaal blijft stabiel

Driekwart van de consumenten en negen van de tien bedrijven in Nederland zijn klant van een onafhankelijk financieel adviesbedrijf. Onafhankelijk financieel adviseurs...

Adfiz: "Koppel vrijstelling aan verbetering van het energielabel"

Adfiz: "Koppel vrijstelling aan verbetering van het energielabel"

“Mensen met lagere inkomens zijn hierdoor gedwongen zich te richten op de huizenmarkt van huizen met een ongunstig energielabel.” Dat stelt Adfiz in...

Campagne pensioenduidelijkheid.nl gestart

Campagne pensioenduidelijkheid.nl gestart

Deze week is de campagne pensioenduidelijkheid.nl gestart. Om voor iedereen duidelijk te maken wat de nieuwe pensioenregels inhouden, hebben de vakbonden, werkgeversorganisaties,...

Adfiz: goed letten op wettelijke eisen bij beloning freelancers

Adfiz: goed letten op wettelijke eisen bij beloning freelancers

Een recent gepubliceerde aanwijzing van de AFM laat zien hoe nauwgezet de beloning van freelancers moet voldoen aan de wettelijke eisen, meent Adfiz. De AFM constateerde...

Maak gebruik van wat er al mogelijk is

Maak gebruik van wat er al mogelijk is

(Uit VVP-special Digitale Innovatie 2023) “Kunstmatige intelligentie, robotisering, big data, machine learning; het zijn stuk voor stuk innovatieve technologieën...

Adfiz: “Gegevensdeling bij keuzebegeleiding niet beperken tot pensioenuitvoerders”

Adfiz: “Gegevensdeling bij keuzebegeleiding niet beperken tot pensioenuitvoerders”

Adfiz wil dat het 'Besluit gegevensverstrekking keuzebegeleiding' vooruitloopt op aankomende Europese regelgeving. Adfiz: “Om een betere keuzebegeleiding mogelijk...

Zomerserie, deel 8: Enno Wiertsema

Zomerserie, deel 8: Enno Wiertsema

Op welke ontwikkelingen is het absoluut noodzakelijk dat financieel adviseurs inspelen? En hoever zal de invloed van AI reiken bij financiële dienstverlening?...

Jeanete van Antwerpen juryvoorzitter duurzame ontwikkeling Adfiz Prestatie Onderzoek

Jeanete van Antwerpen juryvoorzitter duurzame ontwikkeling Adfiz Prestatie Onderzoek

Jeanet van Antwerpen (Lid Raad van de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI)) is de nieuwe juryvoorzitter van de categorie Duurzame Ontwikkeling in het Adfiz Prestatie...

Voorlichtingscampagne nieuw pensioenstelsel

Voorlichtingscampagne nieuw pensioenstelsel

De Rijksoverheid start 21 augustus een brede voorlichtingscampagne over de nieuwe pensioenregels, waarbij nauw wordt samengewerkt met vakbonden, werkgevers en pensioenuitvoerders....