Pensioenfondsen worstelen met communicatie naar deelnemers

Senioren 2 via Pixabay

Een derde van de pensioenfondsen (32 procent) beaamt dat communicatie de meeste aandacht vraagt tijdens het transitietraject. Tegelijkertijd zegt 65 procent van de fondsen de informatiebehoefte van deelnemers nog niet goed in beeld te hebben. Achttien procent weet sowieso nog niet welke informatie ze volgens de wet moeten communiceren.

Werner Hoeve, Partner Financial Services bij BDO, waarschuwt voor de gevolgen van niet-volledige of onzorgvuldige communicatie: “In dit soort complexe trajecten is communicatie het smeermiddel. Als achteraf blijkt dat deelnemers overvallen of verrast worden door de keuzes die fondsen gemaakt hebben, brokkelt het draagvlak af.”

Ander risico

Een ander risico voor het succesvol verlopen van het transitietraject is het feit dat een groot deel van de fondsen in hetzelfde jaar wil invaren. Nagenoeg de helft van de fondsen verwacht dit in 2026 te doen. Zo’n zestien procent richt op het jaar daarna en drie procent stelt het invaren uit tot het laatste moment: 2028. Een op die tien fondsen vaart niet in. Omdat de helft van alle fondsen in hetzelfde jaar wil invaren, bestaat het risico op piekbelasting bij de pensioenuitvoeringsorganisaties (PUO’s), maar ook bij andere pensioendienstverleners, adviseurs en bij De Nederlandsche Bank (DNB), die alle aanvragen van fondsen moet beoordelen en goedkeuren. Het grote aantal stakeholders en de intensieve onderlinge afstemming heeft ook effect op de uitvoeringskosten, zeggen de fondsen. De beoogde besparing daarop wordt niet gehaald, denkt meer dan 50 procent.

Pensioenfondsen maken serieus werk van de voorbereidingen op de transitie en boeken ook vooruitgang. Meerjarenonderzoek van BDO Accountants & Adviseurs laat tegelijkertijd zien dat er nog forse uitdagingen liggen voor het realiseren ervan. Met name het wegen van de belangen van alle deelnemers, daarin keuzes maken en er helder over communiceren, blijkt tijdrovende en complexe materie.

Of de pensioenwereld de 1.500 miljard euro aan pensioengelden op tijd weet op te knippen en verdelen over ‘persoonlijke potjes’, is volgens BDO de vraag. “De belangenafweging en besluitvorming is enorm complex. De deelnemersgroepen zijn divers terwijl bestuurders voor al die groepen de juiste keuzes moeten maken. Dit moet evenwichtig gebeuren terwijl het niet altijd valt te objectiveren."

Reactie toevoegen

 
Meer over
Aon: "Lastig dat bij pensioentransitie nog zaken ter discussie staan"

Aon: "Lastig dat bij pensioentransitie nog zaken ter discussie staan"

“De deadlines naderen met rasse schreden en de sector moet door met de voorbereidingen.” Aldus Frank Driessen, Director Wealth Solutions bij Aon Nederland,...

Pensioenadvies tijdens de transitieperiode

Pensioenadvies tijdens de transitieperiode

(Adfiz in Ken je vak! VVP 5-2023) De invoering van de Wet toekomst pensioenen leidt ertoe dat álle pensioenregelingen moeten worden aangepast. Pensioenadviseurs...

Meer tijd voor overgang naar nieuw pensioenstelsel

Meer tijd voor overgang naar nieuw pensioenstelsel

Er komt meer tijd voor een zorgvuldige overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Het kabinet komt binnenkort met een algemene maatregel van bestuur waarin de termijn...

Meerderheid pensioenbestuurders verwacht geen kostenbesparing door nieuwe pensioenwet

Meerderheid pensioenbestuurders verwacht geen kostenbesparing door nieuwe pensioenwet

Uit onderzoek van KPMG onder bestuurders bij Nederlandse pensioenfondsen blijkt dat 78 procent ervan uit gaat dat de administratiekosten in het nieuwe pensioenstelsel...

Campagne pensioenduidelijkheid.nl gestart

Campagne pensioenduidelijkheid.nl gestart

Deze week is de campagne pensioenduidelijkheid.nl gestart. Om voor iedereen duidelijk te maken wat de nieuwe pensioenregels inhouden, hebben de vakbonden, werkgeversorganisaties,...

Voorlichtingscampagne nieuw pensioenstelsel

Voorlichtingscampagne nieuw pensioenstelsel

De Rijksoverheid start 21 augustus een brede voorlichtingscampagne over de nieuwe pensioenregels, waarbij nauw wordt samengewerkt met vakbonden, werkgevers en pensioenuitvoerders....

Nibud: “Pensioenen zouden een abc’tje moeten zijn”

Nibud: “Pensioenen zouden een abc’tje moeten zijn”

“Pensioenen zouden een abc’tje moeten zijn: adequaat inkomen na pensionering, begrijpelijk, controleerbaar.” Dat stelt het Nibud, dat pleit voor...

"Pensioenuitvoerders goed op weg met risicopreferentieonderzoeken"

"Pensioenuitvoerders goed op weg met risicopreferentieonderzoeken"

Pensioenuitvoerders geven op serieuze wijze invulling aan de nieuwe norm voor risicopreferentieonderzoeken (RPO). Tegelijkertijd constateert de AFM in een verkenning...

Pensioenfederatie: pensioenfondsen nu aan zet

Pensioenfederatie: pensioenfondsen nu aan zet

“We zijn tevreden met het resultaat van dit langdurige en zorgvuldige politieke proces. Vernieuwing is nodig, de oude wet voldeed niet meer. De nieuwe wet...

Pensioenwet door Eerste Kamer

Pensioenwet door Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft de Wet toekomst pensioenen dinsdagavond laat aangenomen. Van de leden stemden er 46 voor en 27 tegen. De voorstemmers waren van de regeringspartijen...