Meerderheid pensioenbestuurders verwacht geen kostenbesparing door nieuwe pensioenwet

Jeroen Ruepert van website

Uit onderzoek van KPMG onder bestuurders bij Nederlandse pensioenfondsen blijkt dat 78 procent ervan uit gaat dat de administratiekosten in het nieuwe pensioenstelsel gelijk of hoger zullen zijn dan in het oude stelsel. Bestuurders zijn sceptischer geworden, want vorig jaar was dit minder dan 60 procent. En 33 procent van de bestuurders gaat er zelfs vanuit dat de kosten tegen die tijd hoger zullen zijn.

Jeroen Ruepert van KPMG’s pensioen- en vermogensbeheerafdeling:  “De nieuwe wet leidt tot een bijzonder omvangrijke en diep ingrijpende wijziging van het pensioenstelsel met impact op de pensioenregeling van vrijwel iedere Nederlander. Dat brengt uitdagingen met zich mee, zowel tijdens de transitie als in de periode daarna. Met name op het gebied van deelnemerscommunicatie en keuzebegeleiding zullen de eisen in het nieuwe stelsel fors hoger liggen. Dit zal zeker kostenverhogend werken. Toch denk ik dat we ons als sector niet moeten neerleggen bij de verwachting dat kosten na overgang naar het nieuwe stelsel gelijk blijven of hoger zullen worden. De overgang naar de nieuwe wet biedt een kans op vereenvoudiging die we als sector absoluut moeten aangrijpen. Denk hierbij aan zoveel mogelijk uniforme pensioenregelingen zonder al te veel complexiteit.”

Datakwaliteit

Naast deze verwachtingen over de kosten valt in het onderzoek op dat met name grote pensioenfondsen een stevige uitdaging zien in de datakwaliteit. Goede datakwaliteit is van belang om ervoor te zorgen dat de deelnemer krijgt waar hij/zij recht op heeft. Kleine fondsen maken zich hier minder zorgen over.

Net als vorig jaar is deelnemerscommunicatie ook nu een punt van (grote) zorg: 76 procent van de deelnemende pensioenfondsen benoemt dat punt. Verder keert de zorgplicht terug als uitdaging. Die wordt door 36 procent van de deelnemende fondsen genoemd.

Over de hele linie leiden deze uitdagingen ertoe dat het vertrouwen in een succesvolle en tijdige transitie is afgenomen. Vorig jaar gaf 70 procent van de respondenten aan daar vertrouwen in te hebben, nu is dat 59 procent.

Reactie toevoegen

 
Boete van 25 miljoen dollar voor KPMG Accountants Nederland

Boete van 25 miljoen dollar voor KPMG Accountants Nederland

De Amerikaanse toezichthouder op accountantsorganisaties, de Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB), legt een boete op van 25 miljoen US-dollar aan KPMG...

Aon: "Lastig dat bij pensioentransitie nog zaken ter discussie staan"

Aon: "Lastig dat bij pensioentransitie nog zaken ter discussie staan"

“De deadlines naderen met rasse schreden en de sector moet door met de voorbereidingen.” Aldus Frank Driessen, Director Wealth Solutions bij Aon Nederland,...

Pensioenfondsen worstelen met communicatie naar deelnemers

Pensioenfondsen worstelen met communicatie naar deelnemers

Een derde van de pensioenfondsen (32 procent) beaamt dat communicatie de meeste aandacht vraagt tijdens het transitietraject. Tegelijkertijd zegt 65 procent van...

Pensioenadvies tijdens de transitieperiode

Pensioenadvies tijdens de transitieperiode

(Adfiz in Ken je vak! VVP 5-2023) De invoering van de Wet toekomst pensioenen leidt ertoe dat álle pensioenregelingen moeten worden aangepast. Pensioenadviseurs...

Meer tijd voor overgang naar nieuw pensioenstelsel

Meer tijd voor overgang naar nieuw pensioenstelsel

Er komt meer tijd voor een zorgvuldige overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Het kabinet komt binnenkort met een algemene maatregel van bestuur waarin de termijn...

Campagne pensioenduidelijkheid.nl gestart

Campagne pensioenduidelijkheid.nl gestart

Deze week is de campagne pensioenduidelijkheid.nl gestart. Om voor iedereen duidelijk te maken wat de nieuwe pensioenregels inhouden, hebben de vakbonden, werkgeversorganisaties,...

Voorlichtingscampagne nieuw pensioenstelsel

Voorlichtingscampagne nieuw pensioenstelsel

De Rijksoverheid start 21 augustus een brede voorlichtingscampagne over de nieuwe pensioenregels, waarbij nauw wordt samengewerkt met vakbonden, werkgevers en pensioenuitvoerders....

Nibud: “Pensioenen zouden een abc’tje moeten zijn”

Nibud: “Pensioenen zouden een abc’tje moeten zijn”

“Pensioenen zouden een abc’tje moeten zijn: adequaat inkomen na pensionering, begrijpelijk, controleerbaar.” Dat stelt het Nibud, dat pleit voor...

"Pensioenuitvoerders goed op weg met risicopreferentieonderzoeken"

"Pensioenuitvoerders goed op weg met risicopreferentieonderzoeken"

Pensioenuitvoerders geven op serieuze wijze invulling aan de nieuwe norm voor risicopreferentieonderzoeken (RPO). Tegelijkertijd constateert de AFM in een verkenning...

Pensioenfederatie: pensioenfondsen nu aan zet

Pensioenfederatie: pensioenfondsen nu aan zet

“We zijn tevreden met het resultaat van dit langdurige en zorgvuldige politieke proces. Vernieuwing is nodig, de oude wet voldeed niet meer. De nieuwe wet...