Dialoogsessie Dag van het Topadvies 'Persoonlijk geluk als adviesmodel' Ozewald Wanrooij

"In 2009 vroegen mijn compagnon Leon Brummelhuis en ik ons af waar wij als adviseurs gelukkig van werden. Dat was in ieder geval niet het invullen van de stapels papierwerk waar we mee bezig waren. Door de vraag te beantwoorden, hebben we een nieuw business model ontwikkeld waarin persoonlijk geluk voorop staat”, aldus Ozewald Wanrooij van Neutralis.

‘En waar worden jullie gelukkig van”, vroeg Wanrooij aan de zaal. Antwoorden waren: sport, vrijheid, gezin, van betekenis zijn, gezondheid, dienstbaarheid. “Dit is wat mensen drijft. Vaak zijn dit niet de onderwerpen waar adviseurs mee bezig zijn. Wij denken dat onze toegevoegde waarde niet ligt in het bemiddelen en zelfs niet in pure advisering. Wel kunnen we mensen inzicht en overzicht bieden om zelf een juiste beslissing te nemen en kunnen we mensen helpen gelukkiger te worden.”

“Wij zien dat mensen worstelen met de balans tussen gezondheid, tijd en geld. Geld lijkt de oplossing voor zowel een goede gezondheid als voldoende tijd en dus wordt het vergaren van geld een doel op zichzelf. Belemmeringen op het terrein van gezondheid en tijd worden ten onrechte toegeschreven aan een gebrek aan geld. Mensen gebruiken het gebrek aan geld als excuus om niet in beweging te komen. Daardoor leiden te veel mensen niet het gelukkige leven dat ze diep van binnen willen en ook zouden kunnen leiden.” Voor een deel is persoonlijk geluk maakbaar. “Onderzoek wijst uit dat het ervaren van geluk voor 40 procent genetisch bepaald is, 10 procent afhankelijk is van omstandigheden en voor maar liefst 50 procent bepaald wordt door keuze en gedrag.”

Het kantoor deed onderzoek naar geluk. Op basis van de theoretische kaders van Maslow, het Japanse Ikigai, Seligman’s persoonlijke kernkwaliteiten en het PERMA Model (positieve psychologie), werd een meetmethode ontwikkeld waarin het persoonlijk geluk wordt gekoppeld aan de levensverwachting en gezondheid.

Hierbij heeft Neutralis de geluksfactoren onderverdeeld in een vijftal pijlers. Eerste pijler: veiligheid, stabiliteit en zekerheid; tweede pijler: relaties en liefde; derde pijler: voldoening, waardering en erkenning; vierde pijler: zelfontplooiing en vijfde pijler: betekenisvol leven. “Op basis van de meetmethode hebben we een test ontwikkeld die klanten kunnen downloaden via onze website. De test bestaat uit een tweetal delen waarbij het eerste deel toeziet op de pijler van veiligheid, stabiliteit en zekerheid. De vragen met betrekking tot deze pijler liggen dicht aan tegen de dienstverlening die mensen van een financieel adviseur verwachten en zetten direct de deur open voor een integraal advies.”

Brug slaan

Wanrooij: “De factoren uit de eerste pijler staan vaak het geluk van de overige pijlers in de weg. Als de eerste pijler is gewaarborgd, ontstaat er ruimte voor de optimalisatie van de geluksfactoren in de vier andere pijlers. Dit is het moment waarop we aan de slag gaan met de antwoorden uit het tweede deel van de test. Hierin zien wij voor ons de rol weggelegd om de brug te slaan tussen de optimalisatie van de geluksfactoren en de financiële mogelijkheden.”

Een van de voordelen is dat mensen die bij ons de test hebben gedaan heel enthousiast hun ervaringen delen met hun familie, vrienden en kennissen. “Het is blijkbaar leuker om het te hebben over de zaken die je gelukkig maken dan over je financiën.”

‘Klanten praten liever over zaken die hen gelukkig maken dan over hun financiën’

Ozewald Wanrooij: ‘Geluk is voor een groot deel maakbaar.’

Reactie toevoegen

 
Editie
Gewoon logisch…

Gewoon logisch…

(Ozewald Wanrooij, Rendement van Geluk, in VVP Special Digitale Innovatie 2022) Hey Siri…. Goedemorgen. De lampen gaan aan op een niet al te felle stand....

Onbeantwoorde vragen over integriteit en klantbelang centraal

Onbeantwoorde vragen over integriteit en klantbelang centraal

"Ik heb een casus waarbij ik twijfel of dit valt onder integer handelen en klantbelang centraal stellen. In ieder geval heb ik er een slecht gevoel bij. Daarbij...

Alleen maar verliezers

Alleen maar verliezers

Zou het misschien kunnen dat het woekerpolisdossier geen winnaars kent? Die vraag stelt Ozewald Wanrooij (Neutralis) in een reactie op VVP Online. Ik hoop van harte...

Neutralis: geluk is maakbaar

Neutralis: geluk is maakbaar

Geluk is maakbaar, aldus de adviseurs van Neutralis, die in een film inzichtelijk maken hoe werkgevers kunnnen bijdragen aan het geluksniveau van medewerkers. In...

Waarom onze keuze?

Waarom onze keuze?

Wat wij willen is voor onze relaties echt van betekenis zijn en onze tijd besteden aan de mens achter het BSN-nummer. Aldus licht mede-eigenaar Ozewald Wanrooij...

Persoonlijk geluk als businessmodel voor adviseurs

Persoonlijk geluk als businessmodel voor adviseurs

De bemiddelaar is dood, leve de geluksadviseur, zo betoogde adviseur Ozewald Wanrooij in VVP 5. Hij ontwikkelde samen met zijn compagnon de Gelukkig Leven Test,...

Sparren, netwerken, inspireren en kennis delen op de Dag van het Topadvies

Sparren, netwerken, inspireren en kennis delen op de Dag van het Topadvies

Sparren, netwerken, inspireren, kennis delen met topondernemers en vakexperts. Dat zijn de ingrediënten van de Dag van het Topadvies die VVP op 2 november organiseert...

Themanummer boordevol taboes

Themanummer boordevol taboes

De editie van het New Financial Magazine heeft als thema Taboe. Heel veel taboes uit de sector komen in dit themanummer voorbij. Van alle taboes wordt ook de keerzijde...

Neutralis van start met Gelukkig Leven Test

Neutralis van start met Gelukkig Leven Test

‘Einde financieel adviseur in zicht’, was de titel van het visiedocument dat Neutralis in 2013 opstelde. Een visie die destijds de nodige stof deed...

Terechte zorg

Terechte zorg

Ozewald Wanrooij is het eens met Nico van Koesveld dat veel consumenten die hard advies kunnen gebruiken hier nu van verstoken blijven. "Wat ik me hierbij wel afvraag...