Samen bouwen aan oplossing waar de klant ja tegen zegt

Enno Wiertsema NIEUW 2017

Multichannel is op dit moment misschien de norm, het is wat Adfiz betreft niet het eindstation. Dat werd duidelijk tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de brancheorganisatie op 12 januari in ’t Spant! in Bussum. “Wij willen graag samenwerken aan innovatie in de sector. De vraag is welke aanbieders dat ook gaan doen: samenwerken”, stelt Adfiz-directeur Enno Wiertsema.

Welke aanbieders zoeken de concurrentie niet tussen eigen kanalen? Ooit was de wereld simpel, en werkten verzekeraars alleen via de adviseur. Natuurlijk waren er wel wat direct writers, maar die vermengden zich niet met het advieskanaal. Het was allemaal zeer overzichtelijk. Sindsdien is er veel veranderd. Ook de komende jaren blijven uitdagend nu het innovatievermogen van onze sector getest gaat worden.

De overheid is druk bezig innovatie in onze sector te stimuleren en start toezicht-initiatieven om vernieuwing ruim baan te bieden. De verwachtingen van intech start-ups en bigtech toetreders zijn in Den Haag en Amsterdam hooggespannen. Banken en verzekeraars springen over eigen legacy-schaduwen heen om mee te kunnen in de technologische ratrace. En dat is goed nieuws. Wij willen daar graag bij helpen. Omdat we als geen ander weten wat de klant in zijn dagelijkse inanciële leven echt beweegt. Omdat wij zo dicht bij de klant staan dat we een vertrouwensband met hem hebben en omdat we onafhankelijk zijn, dus niet gebonden aan een oplossing. En minstens zo belangrijk: omdat wij overtuigd zijn dat de slimste combinaties van technische eficiëntie en persoonlijke aandacht de toekomst hebben.

Ik zie gelukkig dat steeds meer banken en verzekeraars weer echt willen samenwerken. En waarschijnlijk om dezelfde redenen. Natuurlijk anders dan voorheen, maar er wordt duidelijk met meer waardering gesproken over de waarde van ons advies. Laten we hier in 2017 werk van maken. Maar laten we dan ook eerlijk zijn tegen elkaar: je kunt niet echt samenwerken als je tegelijkertijd van elkaar probeert te winnen.

Als een klant mij namelijk als adviseur vraagt om samen met hem vast te stellen welke verzekeraar op een bepaald moment een goede oplossing heeft voor een bepaald risico, dan krijgt die verzekeraar klantgegevens om de polis te kunnen leveren. En die gegevens krijgt de verzekeraar niet om zelf te bedenken wat hij die klant misschien allemaal nog meer voor andere oplossingen kan aanbieden. Kort gezegd: als we willen samenwerken, dan moeten we niet hoeven afspreken dat je zo’n klant niet commercieel gaat benaderen. Dat doe je gewoon niet.

Ik ben op zoek naar verzekeraars en banken waar de concurrentie niet gevoeld wordt tussen de afdeling direct writing en de afdeling intermediaire distributie, maar bij wie de andere aanbieders de concurrent zijn. Verzekeraars en banken dus die multichannel zien als de uitdaging om samen met de adviseur de klant via alle kanalen te bedienen.

Met deze aanbieders willen wij de toekomst in. Tegen deze aanbieders zeg ik: “Met jullie willen we werken aan innovatieve producten en bedieningsconcepten, waarmee je van je echte concurrenten kunt winnen. Of dat nu andere verzekeraars zijn, of tech-concurrenten die we vandaag nog niet kennen. Samen kunnen we bouwen aan proposities die én zeer eficiënt en betaalbaar zijn, én zeer persoonlijk en waardevol zijn. Aan oplossingen waar de klant vandaag én morgen ja tegen zegt!”

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
Naar een intensiever klantcontact

Naar een intensiever klantcontact

Hoe overbrug je het gat tussen wat particulieren willen en verwachten van hun adviseur en wat de adviseur denkt dat zijn klant wil of verwacht? Een goede ict-omgeving...

Adfiz en Tulp Hypotheken lanceren Convenant Data delen hypotheken

Adfiz en Tulp Hypotheken lanceren Convenant Data delen hypotheken

Adfiz en Tulp Hypotheken hebben het initiatief genomen voor het Convenant Data delen hypotheken. Hierin staan "duidelijke en heldere afspraken over het delen van...

Maandcolumn Enno Wiertsema

Maandcolumn Enno Wiertsema

(door Enno Wiertsema, directeur Adfiz) Verzekeraars hebben de mond vol van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Over het belang ervan worden talloze jaarverslagen,...

Adfiz: "Differentieer naar inspanning in plaats van naar alleen risico’s"

Adfiz: "Differentieer naar inspanning in plaats van naar alleen risico’s"

Scheer niet langer alle risico's over één kam. Die oproep aan verzekeraars doet Adfiz-directeur Enno Wiertsema in zijn maandcolumn op de website van...

Adfiz wil eerst nader onderzoek ORV en woonlastenbeschermers

Adfiz wil eerst nader onderzoek ORV en woonlastenbeschermers

Adfiz vindt het luiden van de noodklok over een daling van bijverbanden bij de hypotheek voorbarig. Adfiz: "Het is natuurlijk goed als zo’n daling aandacht...

Naar een intensiever klantcontact

Naar een intensiever klantcontact

Hoe overbrug je het gat tussen wat particulieren willen en verwachten van hun adviseur en wat de adviseur denkt dat zijn klant wil of verwacht? Een goede ict-omgeving...

Saneringsplicht ongepast na niet doorgaan verbod op asbestdaken

Saneringsplicht ongepast na niet doorgaan verbod op asbestdaken

Adfiz roept verzekeraars op de wijzigingen terug te draaien die ze in clausules hebben aangebracht met het oog op het (afgeblazen) verbod op asbestdaken. Adfiz:...

Adfiz pleit voor verplicht label 'verkoopadvies'

Adfiz pleit voor verplicht label 'verkoopadvies'

Verplicht adviseurs die zich qua dienstverlening beperken tot advies over de eigen producten, het label ‘verkoopadvies’ te voeren. Dat stelt Adfiz-directeur...

Adfiz: "Kamervragen onderstrepen belang financieel advies"

Adfiz: "Kamervragen onderstrepen belang financieel advies"

"Wij zien in de vragen een onderstreping van het belang van financieel advies." Aldus Adfiz over de Kamervragen die zijn gesteld over de aanpassing van de dekking...

Adfiz vernieuwt kennisdossier Cyberrisico's

Adfiz vernieuwt kennisdossier Cyberrisico's

Adfiz heeft haar kennisdossier over cyberrisico's vernieuwd. De focus ligt nu ook volledig bij de adviesrol. Adfiz: "De aandacht voor cyberrisico's groeit. Diverse...