Transparant zijn over dienstverlening

glazen bol via Pixabay

(Adfiz in VVP 01-2020) Voor een goed klantbegrip is het cruciaal dat de nadruk ligt op de waarde en opbrengst van de dienstverlening.

Het ‘transparantievraagstuk’ houdt de gemoederen in Den Haag al geruime tijd flink bezig. Hoewel de noodzaak om transparantie bij schadeverzekeringen wettelijk te regelen ontbreekt, lijkt de minister toch aan te sturen op nieuwe transparantie-eisen. In het licht daarvan is het belangrijk erop te focussen dat de nieuwe regels bijdragen aan inzicht en begrip onder consumenten. Er moet voor gewaakt worden dat ze niet doorslaan in eenzijdige aandacht voor de kosten van dienstverlening.

Kennisdossier

Adfiz en haar leden beschikken over de kennis van wat er nodig is om de consument zinvol te informeren over financiële dienstverlening. Deze kennis wordt verzameld en gedeeld via een apart kennisdossier, Transparantie in dienstverlening. Daarin vinden leden onder andere de volgende modellen: Dienstenwijzer, die verantwoord invulling geeft aan de transparantiewens zoals de minister die tot nu toe kenbaar heeft gemaakt; Overeenkomst van opdracht, voor doorlopende dienstverlening met provisie; Voorwaarden doorlopende dienstverlening.

In het kennisportaal is ook de klantleaflet Transparantie in dienstverlening gepresenteerd. Juist dit leaflet kan de adviseur helpen om samen met de klant aan de hand van vier stappen goed te bespreken wat het belang en de waarde van de dienstverlening is, zodat de klant weet wat hij mag verwachten:

Inventarisatie en analyse van de huidige situatie

In deze eerste stap op het leaflet legt een adviseur de klant uit wat er moet gebeuren en wat hij daarbij van zijn adviseur kan verwachten. Als dit eenmaal in kaart is gebracht, rijst vanzelf de vraag welke risico’s de klant zelf kan (hoe groot is de schade?) en wil (hoe groot is de kans?) dragen. De laatste fase in deze stap is het inventariseren van risico’s die al gedekt zijn.

Advies over dekkingen

Nu uit de inventarisatie en analyse een goed en actueel beeld is ontstaan van de klantsituatie is ook duidelijk geworden wat de klant nog moet regelen. Daar gaan we in de tweede stap van het leaflet dan ook op in. De adviseur kan hier opnieuw toelichten wat de klant van hem mag verwachten. Dat is enerzijds advies over vragen als ‘welke risico’s moet ik verzekeren?’ en ‘wat kan ik doen om schade te voorkomen?’. En anderzijds hulp bij uitleg van polisvoorwaarden, consequenties van eigen risico’s en kwaliteit van de verzekeraar.

Informeren en onderhouden van de verzekeringen

De derde stap toont de klant enkele acties van zijn adviseur om ervoor te zorgen dat de gekozen verzekering altijd up-to-date blijft, zoals het opvolgen van veranderingen in wet- en regelgeving of de persoonlijke situatie. Dit sluit aan bij het kennisdossier Actief Klantbeheer.

Helpen bij schade

In de laatste stap kan de adviseur uitleggen wat er allemaal kan komen kijken bij een schade. Zaken als overbruggingsmaatregelen, de schademelding zelf en zorgen voor een goed en snel herstel.

De klantleaflet Transparantie in dienstverlening en andere modellen zijn voor leden te downloaden van het extranet van Adfiz. Niet-leden kunnen over de tools contact opnemen met Adfiz via info@adfiz.nl.

Partner van dit artikel
Adfiz

Adfiz

Ondernemers in financiële dienstverlening opereren in een markt die voortdurend in beweging is. Wetgeving, ketenvraagstukken, innovatie en digitalisering, en klanten die steeds meer waarde verlangen. Adfiz is de branchevereniging voor onafhankelijk financieel adviseurs die ondernemers helpt effectief en efficiënt hun positie in te nemen. Belangenbehartiging, kennis en kwaliteit staan daarbij...

Reactie toevoegen

 
Meer over
Oproep Adfiz en OvFD: “Hanteer uniforme corona-vragenlijst”

Oproep Adfiz en OvFD: “Hanteer uniforme corona-vragenlijst”

Adfiz en OvFD roepen geldverstrekkers op de uniforme corona-vragenlijst van NHG over te nemen of in ieder geval ook te accepteren naast een eventuele eigen vragenlijst. Samen...

Wiertsema (Adfiz): financiering nazorg hoger op de agenda

Wiertsema (Adfiz): financiering nazorg hoger op de agenda

"Ik vind het een goede zaak dat de AFM onlangs heeft aangekondigd onderzoek te willen doen naar de beheerfase. Maar dan moet de AFM wel de financiering in haar probleemanalyse...

Slechter pensioen voor bijna tweederde deelnemers door flatrate

Slechter pensioen voor bijna tweederde deelnemers door flatrate

Invoering van een leeftijdsonafhankelijke premie (flatrate) laat bij 64 procent (30 van de 47) van de deelnemers een (substantiële) verslechtering van het ouderdomspensioen...

Vierjaarlijkse evaluatie Kifid van start

Vierjaarlijkse evaluatie Kifid van start

Het ministerie van Financiën start weer met de vierjaarlijkse evaluatie van Kifid. Adfiz is daarbij betrokken via een klankbordgroep met vertegenwoordigers...

Uitstel assurantiebelasting geldt alleen adviseurs en verzekeraars

Uitstel assurantiebelasting geldt alleen adviseurs en verzekeraars

Op vragen van Adfiz en het Verbond van Verzekeraars heeft de Belastingdienst bevestigd dat de uitstelmogelijkheid van de betaling van assurantiebelasting tijdens...

Adfiz: checklist zakelijke klanten en de coronacrisis

Adfiz: checklist zakelijke klanten en de coronacrisis

Adfiz heeft een beknopte checklist van onderwerpen gemaakt die adviseurs kunnen helpen bij het proactief benaderen van zakelijke relaties in de coronacrisis. Adfiz:...

Adfiz: lof voor inzet tijdens coronacrisis

Adfiz: lof voor inzet tijdens coronacrisis

In zijn nieuwe maandcolumn is Adfiz-directeur Enno Wiertsema vol lof over alle mensen die zich van hun beste kant laten zien tijdens de coronacrisis, waaronder adviseurs...

Het werk gaat door... Sonja Cats

Het werk gaat door... Sonja Cats

Onder de titel 'Het werk gaat door...' brengt VVP in beeld hoe financieel dienstverleners hun werk in deze tijd zo goed mogelijk oppakken. Het biedt inzicht in het...

Adfiz stelt corona-informatie beschikbaar voor hele markt

Adfiz stelt corona-informatie beschikbaar voor hele markt

Adfiz stelt haar coronapagina beschikbaar voor de hele markt. Zo verzamelen Adfiz en het Verbond van Verzekeraars vragen over verzekeringen te verzamelen en samen...

Coronavirus: premiebetaling tijdelijk opgeschort?

Coronavirus: premiebetaling tijdelijk opgeschort?

Adfiz meldt in gesprek te zijn met het Verbond over de vraag of in verband met de coronacrisis de premiebetaling tijdelijk opgeschort kan worden zonder de dekking...