Vernieuwing niet de pas afsnijden

Cosmas Blaauw 2022

(Cosmas Blaauw van SharePeople in VVP 4, 2023) “Met SharePeople willen we in de eerste plaats bereiken dat de ondernemer goed voor zichzelf zorgt. Zodat hij zijn passie kan blijven leven," aldus Cosmas Blaauw, oprichter en directeur van SharePeople dat via crowdsurance het ziekte-en arbeidsongeschiktheidsrisico van zelfstandigen opvangt.

Blaauw: “Wij zijn begonnen als een partij van zelfstandige ondernemers die goed in hun vel zitten, letten op hun gezondheid – zowel fysiek als mentaal – en lol hebben in wat ze doen. Dat moet ook het uitgangspunt blijven. Allereerst in het belang van de zelfstandigen zelf. Het gaat ons niet om snel geld te verdienen, we zijn een sociale onderneming.”

‘Verplichte AOV alle werkenden laten gelden’

Blaauw vindt het belangrijk om deze boodschap mee te geven, want het werkelijke accent ligt wat hem betreft dus niet op het afdekken van de risico’s van ziekte en arbeidsongeschiktheid. “Ja, dat doen we ook en met succes, durf ik te beweren. Maar wat SharePeople vooral wil, is dat de deelnemers lief zijn voor zichzelf. We hebben inmiddels ook een eigen arbodienst. Die zijn we begonnen omdat we bij de bestaande partijen specifieke kennis van zelfstandigen misten. Maar we willen met de dienst nadrukkelijk ook preventie aanjagen.”

Cosmas Blaauw heeft een achtergrond als sociaal geograaf en hield zich bezig met kennisuitwisseling met bedrijven in ontwikkelingslanden (daar komt ook de naam SharePeople vandaan, want die gebruikte hij toen ook al). Na een aantal verwikkelingen werd hij zelf zzp’er en sloot een AOV af. Blaauw is het niet zonder meer eens met de veelgehoorde bewering dat een AOV duur is. Blaauw: “Ja, het is duur voor een selectieve groep. Maar een chirurg die afhankelijk is van zijn handen, zal graag de premie betalen. Al is het maar omdat hij er dan gerust op is dat zijn inkomen op peil blijft mocht hij onverhoopt niet meer kunnen opereren.”

Hij vindt wel het criterium beroepsongeschiktheid “achterhaald en duur. SharePeople pakt het anders aan. Een ondernemer die arbeidsongeschikt wordt, wil volgens ons niks liever dan weer kunnen ondernemen. Dus wij geven hem de vrijheid om weer te gaan ondernemen. Pas als het echt niet meer anders kan, kijken we of een vaste dienstbetrekking haalbaar is.”

Pandemie

SharePeople is nadrukkelijk geen verzekering of broodfonds. Maandelijks wordt van de deelnemers een bijdrage gevraagd alnaargelang het percentage arbeidsongeschikten op dat moment. Vandaar de term crowdsurance. De bijdrage is nu de groep voldoende groot is vrij constant. Deelnemers betalen SharePeople een fee, de organisatie moet immers ook ergens van bestaan.

Cosmas Blaauw: ‘Wij zijn een sociale onderneming’

Het arbeidsongeschiktheidspercentage ligt bij de deelnemers van SharePeople gemiddeld rond de twee procent. Corona joeg het percentage in enkele sectoren even op. “In de sectoren bouw en zorg ging het naar drie procent. In de zorg overigens vooral ná corona, toen de overbelasting er bij mensen uitkwam.”

Blaauw vertelt dat hem op een webinar eens werd gevraagd wat als er een pandemie komt. “Even later kwam die pandemie er dus echt…”

Verplichte aov

Het kabinet bood in de coronaperiode ruimhartig coronasteun aan ondernemers. Misschien dat daardoor de aandacht wat afging van de verplichte AOV voor zelfstandigen. Blaauw gelooft niet dat het momentum verloren is gegaan, Maar cruciaal wordt de samenstelling van het nieuwe kabinet. “BBB is geen voorstander. Als de PvdA en GroenLinks het voor het zeggen krijgen, dan zal de verplichte AOV wel doorgaan. Als VVD en D66 erg verliezen, sneuvelt misschien de opt-out-regeling die wordt onderzocht.”

SharePeople is niet tegen de verplichte AOV, maar vindt dat zij eigenlijk alle werkenden zou moeten gelden. Blaauw: “Dus een basisverzekering á la de AOW, met de mogelijkheid tot bijverzekeren op de commerciële markt. Is die basis-AOV genoeg? Waarschijnlijk niet, maar dat geldt ook voor de AOW; niet voor niets zijn er de tweede en derde pijler voor aanvulling. Een AOV voor alle werkenden zou ook afrekenen met het probleem dat oudere zzp’ers of zzp’ers met een fysiek zwaar beroep geen arbeidsongeschiktheidsdekking kunnen krijgen. Als je boven de 55 zelfstandige wordt, krijg je nul op het rekest bij veel AOV-verzekeraars. Wij hanteerden aanvankelijk ook een leeftijdsgrens (60 jaar, red.), maar die hebben we losgelaten. Ook omdat het risico te overzien is, na enige tijd gaan deze mensen immers met pensioen.”

SharePeople plaatst kanttekeningen bij de wachttijd van één jaar, zoals door inmiddels demissionair minister Van Gennip als basis genomen. “Een wachttijd van een jaar maakt de verplichte AOV duur. Als je kiest voor een wachttijd van twee jaar kan de premie naar beneden.”

Van Gennip antwoordde op Kamervragen te denken dat sommige partijen niet in staat zijn het staartrisico te verzekeren. Die partijen zouden dan buiten de opt-out-regeling blijven, wat funest zou zijn voor hun marktpositie. Blaauw vertelt dat SharePeople de handschoen graag oppakt. “Wij onderzoeken naar manieren waarop wij het staartrisico kunnen afdekken. Want het mag natuurlijk niet zo zijn dat juist de vernieuwende partijen op de versteende AOV-markt op een achterstand worden gezet.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Het spel en de knikkers

Het spel en de knikkers

(Annemieke Postema, AOVdokter, in Ken je vak! in VVP 1-2024) Bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering draait het niet alleen om het spel, maar ook om de knikkers....

Knelpunten in ons arbeidsongeschiktheidsstelsel

Knelpunten in ons arbeidsongeschiktheidsstelsel

(Marjol Nikkels, CS Opleidingen, in Ken je Vak! in VVP 1-2024) De Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (OCTAS) heeft een tussenrapport...

Kabinet houdt vast aan opt-out bij verplichte AOV zelfstandigen

Kabinet houdt vast aan opt-out bij verplichte AOV zelfstandigen

Het (demissionaire) kabinet houdt vast aan een publiek stelsel met private opt-out-mogelijkheid bij de voorgenomen verplichte aov voor zelfstandigen. Minister Van...

OCTAS-rapport toegelicht op RSC-Jaarcongres

OCTAS-rapport toegelicht op RSC-Jaarcongres

Pierre Koning, lid van OCTAS, geeft op het jaarcongres op 27 maart in Apeldoorn van het Register Specialistisch Casemanagement (RSC) een toelichting op het rapport...

Professioneel Statuut Arbeidsdeskundigen ondertekend

Professioneel Statuut Arbeidsdeskundigen ondertekend

UWV, de Nederlandse Vereniging voor Arbeidsdeskundigen (NVvA) en Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA) hebben het Professioneel Statuut Arbeidsdeskundigen...

Arbeidspotentieel onder gepensioneerden grotendeels onbenut

Arbeidspotentieel onder gepensioneerden grotendeels onbenut

Hoewel steeds meer pensioengerechtigden in alle economische sectoren blijven doorwerken, blijft een groot deel van het arbeidspotentieel onder gepensioneerden onbenut....

De Goudse: gratis e-book fitte en gezonde medewerkers

De Goudse: gratis e-book fitte en gezonde medewerkers

De Goudse heeft een gratis e-book fitte en gezonde medewerkers gepubliceerd. De Goudse: "Het e-book is een goed startpunt voor iedere werkgever die de volgende stappen...

Ministerraad stemt in met verlengen uitkering oudere werklozen

Ministerraad stemt in met verlengen uitkering oudere werklozen

Het kabinet wil de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) met vier jaar verlengen. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Van Gennip...

Verbond over arbeidsongeschiktheidsstelsel: liever onderhoud dan afbraak

Verbond over arbeidsongeschiktheidsstelsel: liever onderhoud dan afbraak

Verbondsdirecteur Harold Herbert stelt dat het beter is om te komen tot snelle verbeteringen binnen het arbeidsongeschiktheidsstelsel, dan om jarenlang te discussiëren...

Aandeel eigenrisicodragers WGA constant

Aandeel eigenrisicodragers WGA constant

UWV verwacht dat het aandeel eigenrisicodragers WGA in 2024 constant blijft. Dat schrijft de uitvoeringsorganisatie in haar Januarinota 2024. UWV: "Sinds 2018 schommelt...