Bij de LES blijven

Dirk Kooiman, Financieel Adviesbureau Kooiman & ‘t Hooght

(Blog door Dirk Kooiman, Kooiman-Advies) Ik kan alle advieskantoren van harte aanbevelen om de duurzame ontwikkelingen nauwlettend te volgen. Het raakt iedereen in het werkgebied, alle klanten, de collega’s op kantoor en de partijen waarmee in de financiële dienstverlening wordt samengewerkt. De energiestransitie komt in een versnelling.

LES staat voor Lokale Energie Strategie en is één van de instrumenten in het proces van de energietransitie. Het proces startte meer dan 50 jaar geleden. In 1972 publiceerde de Club van Rome het rapport ‘Grenzen aan de groei’ en in datzelfde jaar werd de eerste conferentie van de Verenigde Naties over het milieu georganiseerd. Nederland, één van de 112 deelnemende landen, ging aan de slag en in 2018 werd de klimaatwet van kracht. Een jaar later volgde het nationaal klimaatakkoord en in 2021 moesten alle gemeenten in samenhang met de RES (Regionale Energie Strategie) een ‘transitievisie warmte’ geformuleerd hebben. Momenteel, 2024, komt de LES (Lokale Energie Strategie) met wijkgerichte aanpak in beeld.

Schitterende kans

Met de wijkgerichte aanpak krijgen advieskantoren een schitterende kans zich te profileren in het werkgebied. Immers, verduurzamen staat bij iedereen voor de deur en zal ook binnen komen om de woning te isoleren en de energiebronnen te verduurzamen. Meerdere vragen zijn denkbaar, zoals over herbouwwaarde, nieuwe risico’s en financiële oplossingen. Adviseurs kunnen hierop inspelen en klanten van dienst zijn.

De wijkgerichte aanpak zal met meerdere aspecten rekening houden. De opwek van energie moet verduurzaamd worden, bijvoorbeeld via zonneweides en windturbines, met daarbij de vraag hoe lokaal eigendom (lees hier verder) gerealiseerd kan worden. Op het gebied van mobiliteit verandert er veel als laadpunten het straatbeeld verrijken en op termijn is aardgasvrij wonen aan de orde. Wat betekent dit alles voor de energiemix, de energie-infrastructuur en de lokale inwoners en organisaties?

Kenmerkend voor de wijkgerichte aanpak is de volgorde waarin projecten worden aangepakt om aan (inter)nationale doelstellingen bij te dragen. In 2030 moet de uitstoot van broeikasgas en het energieverbruik fors verminderd zijn en in 2050 is klimaatneutraal het streven. Gemeentes zullen beginnen met de aanpak van buurten en wijken waar de energietransitie het meest soepel zal verlopen. Dat scoort goed voor de doelstellingen in 2030. Als een woningcorporatie in een wijk (nagenoeg) alle woningen in beheer heeft, dan kan de gemeente met één gesprekspartner aan tafel. Een wijk met premiekoopwoningen, gebouwd tussen ongeveer 1975 en 1995, is als verduurzamingsproject nog te overzien. Maar het wordt lastiger om woningeigenaren in een wijk met jaren dertig woningen als groep te motiveren om te isoleren en/of van het aardgas af te gaan. Overigens is actie niet alleen aan de Gemeente voorbehouden, want wijken kunnen ook zelf aan de slag. Op de site van de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) is te lezen over mooie burgerinitiatieven.

Kluif

Met de LES en volgtijdige wijkgerichte aanpak ontstaat het gevaar van scheefgroei in waardeontwikkeling van woningen. Immers, een goed geïsoleerde woning met duurzame energie zal een hogere waarde hebben dan een vergelijkbaar object dat hieraan niet voldoet. Waardevermindering is nu extra actueel vanwege de visie van grootbanken, zoals gepubliceerd in het rapport van 21 februari 2024 'Klimaatverandering en de Nederlandse woningmarkt'. Er liggen voor woningeigenaren dus twee gevaren op de loer met een negatieve impact op de woningwaarde. Het zijn de volgtijdige wijkgerichte aanpak in de LES én de risico’s van klimaatverandering (vooral van water). Voor de branche een uitdagende vraag: bestaat er een risico van woningwaardevermindering vanwege klimaat en energie en hoe ontwikkelt zich de LTV? De branche kan anticiperen en de adviseur zal bovendien met de klant moeten communiceren. Het is nog een beste kluif voor iedereen om bij de LES te blijven!

Na vele jaren financiële dienstverlening startte Dirk Kooiman in 2021 met Kooiman-Advies. De ervaringen uit zijn advieskantoor combineert hij nu met verduurzaming in de financiële dienstverlening.

 

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Ook DNB oppert nu verduurzamingsplicht

Ook DNB oppert nu verduurzamingsplicht

Ook De Nederlandsche Bank (DNB) oppert nu een verduurzamingsplicht bij de aankoop van een nieuwe woning. Dit als andere maatregelen niet voldoende werken. Het overgrote...

Tweedeling op markt voor energiezuinige woningen neemt in rap tempo toe

Tweedeling op markt voor energiezuinige woningen neemt in rap tempo toe

Waar in 2021 zo’n een op de drie aangekochte woningen een energiezuinig label had in het hogere prijssegment, betreft dat twee jaar later de helft van de woningen....

Actie

Actie

(Voorwoord Willem Vreeswijk in VVP 2-2024) “Hoe zorgen we ervoor dat het eerlijker wordt in de samenleving, dat iedereen mee kan doen en dat de kloof tussen...

Bewustwording is de essentie

Bewustwording is de essentie

(Rubriek 'Duurzaam advies in praktijk', VVP 2-2024) “Duurzaamheid is een onderwerp waar we inmiddels niet meer omheen kunnen en waar we bij Geerts op verschillende...

Verduurzaming is noodzaak én nuttig

Verduurzaming is noodzaak én nuttig

(Uit VVP-special Duurzaam Advies 2024) “Verduurzamen is een noodzaak, maar ook nuttig”, zeggen Alexander en André Vugts van Vugts Verzekeringen...

Bij Lot online hypotheek verhogen voor verduurzaming

Bij Lot online hypotheek verhogen voor verduurzaming

Lot Hypotheken biedt bestaande klanten voortaan de mogelijkheid online een hypotheekverhoging van maximaal 25.000 euro aan te vragen voor energiebesparende maatregelen....

Duurzaamheid en betekenis

Duurzaamheid en betekenis

(Karin Kasdorp en Erik Friedeberg in VVP-special Duurzaam Advies 2024) Het is een mooie term – duurzaamheid. Maar wat verstaan we er eigenlijk onder? Voor...

Transitie vraagt om samenspel

Transitie vraagt om samenspel

(Timo Brinkman en Tuğçe Serinkan, Verbond van Verzekeraars, in VVP-special Duurzaam Advies 2024) Klimaatverandering afremmen kan alleen als we allemaal...

Verandering is de brandstof voor succesvol ondernemen

Verandering is de brandstof voor succesvol ondernemen

(Uit VVP-special Duurzaam Advies 2024) De afgelopen 65 jaar is er veel veranderd maar één ding staat vast voor Kees Dullemond: "Veranderingen zijn...

De financieel adviseur ook als raadsman over verduurzamen

De financieel adviseur ook als raadsman over verduurzamen

(Blog door Dirk Kooiman, Kooiman-Advies) In toenemende mate lees ik in de vakpers dat financieel adviseurs een breed beeld moeten vergaren over onder meer het verduurzamen...