Bij de LES blijven

Dirk Kooiman, Financieel Adviesbureau Kooiman & ‘t Hooght

(Blog door Dirk Kooiman, Kooiman-Advies) Ik kan alle advieskantoren van harte aanbevelen om de duurzame ontwikkelingen nauwlettend te volgen. Het raakt iedereen in het werkgebied, alle klanten, de collega’s op kantoor en de partijen waarmee in de financiële dienstverlening wordt samengewerkt. De energiestransitie komt in een versnelling.

LES staat voor Lokale Energie Strategie en is één van de instrumenten in het proces van de energietransitie. Het proces startte meer dan 50 jaar geleden. In 1972 publiceerde de Club van Rome het rapport ‘Grenzen aan de groei’ en in datzelfde jaar werd de eerste conferentie van de Verenigde Naties over het milieu georganiseerd. Nederland, één van de 112 deelnemende landen, ging aan de slag en in 2018 werd de klimaatwet van kracht. Een jaar later volgde het nationaal klimaatakkoord en in 2021 moesten alle gemeenten in samenhang met de RES (Regionale Energie Strategie) een ‘transitievisie warmte’ geformuleerd hebben. Momenteel, 2024, komt de LES (Lokale Energie Strategie) met wijkgerichte aanpak in beeld.

Schitterende kans

Met de wijkgerichte aanpak krijgen advieskantoren een schitterende kans zich te profileren in het werkgebied. Immers, verduurzamen staat bij iedereen voor de deur en zal ook binnen komen om de woning te isoleren en de energiebronnen te verduurzamen. Meerdere vragen zijn denkbaar, zoals over herbouwwaarde, nieuwe risico’s en financiële oplossingen. Adviseurs kunnen hierop inspelen en klanten van dienst zijn.

De wijkgerichte aanpak zal met meerdere aspecten rekening houden. De opwek van energie moet verduurzaamd worden, bijvoorbeeld via zonneweides en windturbines, met daarbij de vraag hoe lokaal eigendom (lees hier verder) gerealiseerd kan worden. Op het gebied van mobiliteit verandert er veel als laadpunten het straatbeeld verrijken en op termijn is aardgasvrij wonen aan de orde. Wat betekent dit alles voor de energiemix, de energie-infrastructuur en de lokale inwoners en organisaties?

Kenmerkend voor de wijkgerichte aanpak is de volgorde waarin projecten worden aangepakt om aan (inter)nationale doelstellingen bij te dragen. In 2030 moet de uitstoot van broeikasgas en het energieverbruik fors verminderd zijn en in 2050 is klimaatneutraal het streven. Gemeentes zullen beginnen met de aanpak van buurten en wijken waar de energietransitie het meest soepel zal verlopen. Dat scoort goed voor de doelstellingen in 2030. Als een woningcorporatie in een wijk (nagenoeg) alle woningen in beheer heeft, dan kan de gemeente met één gesprekspartner aan tafel. Een wijk met premiekoopwoningen, gebouwd tussen ongeveer 1975 en 1995, is als verduurzamingsproject nog te overzien. Maar het wordt lastiger om woningeigenaren in een wijk met jaren dertig woningen als groep te motiveren om te isoleren en/of van het aardgas af te gaan. Overigens is actie niet alleen aan de Gemeente voorbehouden, want wijken kunnen ook zelf aan de slag. Op de site van de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) is te lezen over mooie burgerinitiatieven.

Kluif

Met de LES en volgtijdige wijkgerichte aanpak ontstaat het gevaar van scheefgroei in waardeontwikkeling van woningen. Immers, een goed geïsoleerde woning met duurzame energie zal een hogere waarde hebben dan een vergelijkbaar object dat hieraan niet voldoet. Waardevermindering is nu extra actueel vanwege de visie van grootbanken, zoals gepubliceerd in het rapport van 21 februari 2024 'Klimaatverandering en de Nederlandse woningmarkt'. Er liggen voor woningeigenaren dus twee gevaren op de loer met een negatieve impact op de woningwaarde. Het zijn de volgtijdige wijkgerichte aanpak in de LES én de risico’s van klimaatverandering (vooral van water). Voor de branche een uitdagende vraag: bestaat er een risico van woningwaardevermindering vanwege klimaat en energie en hoe ontwikkelt zich de LTV? De branche kan anticiperen en de adviseur zal bovendien met de klant moeten communiceren. Het is nog een beste kluif voor iedereen om bij de LES te blijven!

Na vele jaren financiële dienstverlening startte Dirk Kooiman in 2021 met Kooiman-Advies. De ervaringen uit zijn advieskantoor combineert hij nu met verduurzaming in de financiële dienstverlening.

 

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
VVP-special De Waarde van Advies: advieswaarde meer uitdragen

VVP-special De Waarde van Advies: advieswaarde meer uitdragen

De waarde van financieel advies is onmiskenbaar, maar het blijft belangrijk haar uit te dragen. Actieve provisietransparantie, schrijft Adfiz in de VVP-special De...

De waarde van duurzaam advies

De waarde van duurzaam advies

(Kees Dullemond, INSVER, in VVP-special De Waarde van Advies) We staan aan het begin van de transitie naar meer duurzaamheid in de samenleving en de verzekeringsbranche....

Meer transparantie over provisie biedt kansen

Meer transparantie over provisie biedt kansen

(Dirk Kooiman, Kooiman-Advies, in VVP-special De Waarde van Advies 2024) In 2009 startte ik in mijn klantenkring met aanvullingen op onze dienstverlening en introduceerde...

Legio voordelen voor de adviseur

Legio voordelen voor de adviseur

(Rubriek 'Duurzaam advies in praktijk', VVP 3-2024) “Er is geen enkele steekhoudende reden om niet te verduurzamen en bovendien zijn de voordelen voor adviseurs...

Het recht om te repareren

Het recht om te repareren

(Björn Jalving, Turien & Co., in Ken je vak!, VVP 3-2024) Met het recht op reparatie moet het makkelijker en goedkoper worden om elektronische producten...

"Huizenkoper huiverig om te verduurzamen"

"Huizenkoper huiverig om te verduurzamen"

Hypotheekadviseurs horen volgens De Hypotheekshop momenteel vaker van huizenkopers dat ze de verduurzaming van de woning naar de toekomst doorschuiven. Kopers willen...

Gesprekshandvatten voor duurzaam financieel advies aan het MKB

Gesprekshandvatten voor duurzaam financieel advies aan het MKB

Duurzame ontwikkeling is één van de grote uitdagingen waar Nederland voor staat. Financieel adviseurs kunnen hierin volgens Adfiz een grote bijdrage...

Bewustwording is de essentie

Bewustwording is de essentie

(Rubriek 'Duurzaam advies in praktijk', VVP 2-2024) “Duurzaamheid is een onderwerp waar we inmiddels niet meer omheen kunnen en waar we bij Geerts op verschillende...

Nieuw Werkplan Klimaatcommitment banken, verzekeraars en pensioenfondsen

Nieuw Werkplan Klimaatcommitment banken, verzekeraars en pensioenfondsen

Banken, verzekeraars, pensioenfondsen en vermogensbeheerders gaan hun inzet op de financiering van de energietransitie intensiveren. Zo gaan financiële partijen...

"Financieel adviseur moet huiseigenaar beter informeren over financieren verduurzaming"

"Financieel adviseur moet huiseigenaar beter informeren over financieren verduurzaming"

Huizenkopers zijn onvoldoende op de hoogte van de financieringsmogelijkheden om de woning te verduurzamen. Financieel adviseurs nemen vaak niet alle mogelijkheden...