Oplossing beloningskwestie risicoverzekeringen (blog)

Chris de Bruijn 2020

(door Chris de Bruin, Bureau Mr. de Bruin) Interessant artikel afgelopen week op VVP Online naar aanleiding van het onderzoek ORV 2020 van Bureau DFO. Ik zie er echter een paar punten in die wat mij betreft wat aanvulling behoeven.

Lees ik het juist, dan stelt DFO de volgende zaken aan de orde: 1. Mag een relatief goedkoop product samengaan met een daarmee vergeleken hoge fee van de adviseur? 2. Leidt deze situatie tot een negatieve uitwerking voor de klant, die nu juist niet de bedoeling was van het provisieverbod? 3. Bij hypotheken blijven bestaande verpande, maar dure ORV’s onnodig in stand. 4. Consumenten worden geadviseerd op basis van de woonblasten, in plaats van het netto besteedbaar inkomen.

Verband goedkope ORV-premie en fee adviseur

Zo op het oog heeft Bureau DFO gelijk: is het logisch dat een ORV van een paar euro per maand, een adviesnota van een paar honderd euro oplevert? Toch ben ik het met DFO oneens. De hoogte van de nota staat los van de hoogte van de premie. De nota wordt gerechtvaardigd door de intrinsieke waarde van de geleverde dienst (dus: de kwaliteit van het advies), niet door de toevallige premie die daar uit voortvloeit. Ik heb meerdere situaties meegemaakt, en niet alleen met ORV’s, waarbij cliënten zielsblij waren dat ze een - soms jaren eerder - gegeven advies hadden opgevolgd, waardoor ze in rampscenario’s in elk geval financieel geen zorgen hadden. Het gaat dus om de waarde die het advies heeft (en nog beter: later blijkt te hebben).

Verband adviesnota en bedoeling provisieverbod

Wij leven na het provisieverbod in een tijd waarin een klant winstgevend moet zijn, niet meer in een tijd waarin een portefeuille winstgevend moet zijn. Een logisch vervolg daarop is dus dat de klant betaalt voor de diensten die (alleen) aan hem geleverd worden. Als het advies goed is (daar mankeert het wellicht zo hier en daar nog wel eens aan, maar dat is een ander probleem), dan is een bijbehorende nota, mits met inachtneming van het inducementprincipe, gerechtvaardigd. Dat is nu eenmaal de uitkomst van de stelselwijziging die we hebben bedacht destijds, die overigens ook kostenverlagingen voor de klant met zich meebrengt. Overigens zit er ook nog een bedrijfseconomisch risico aan de suggestie van DFO aan de wetgever, om een betaling in een langere periode van twee jaar mogelijk te maken. Ten eerste omdat het nieuwe stelsel met zich meebrengt dat een dienst betaald moet worden als hij geleverd is (spreiding van betaling komt neer op doorlopende provisie, dat past in het oude stelsel). Ten tweede omdat de adviseur met een deels onbetaalde rekening blijft zitten als de klant na een paar jaar van adviseur wisselt, en wellicht tevens van ORV.

Oude ORV’s blijven in stand en klanten worden verkeerd geadviseerd

Inderdaad blijven er vaak oude ORV’s 'hangen' aan een hypotheek. Dat zegt iets over de kwaliteit van het hypotheekadvies en over de aandacht die de adviseur besteedt aan de risicoverzekeringen. Het zegt niet zozeer iets over de prijs die de adviseur rekent voor zijn ORV-advies.

Voor wat betreft het advies aan de klant (ORV op basis van woonlasten of op basis van gewenst netto inkomen): Op basis van de leidraad van de AFM dient een advies gegeven te worden dat past bij het risico voor de hypotheekklant. Uiteraard kan het zijn – maar dan uit het oogpunt van financiële planning – dat een uitgebreider advies op basis van netto inkomen gewenst is. Dat is een kwestie van afspraken maken met de klant. In de gevallen die ik in deze paragraaf aan de orde stel waar het fout gaat, is dat primair een verantwoordelijkheid van de adviseur, die dan kennelijk niet handelt volgens die leidraad van de AFM.

Oplossing

Binnen mijn kantoor los ik voor hypotheekklanten de beloningskwestie voor de risicoverzekeringen (ORV en woonlastenbeschermers) als volgt op: iedere klant die via mij een compleet hypotheektraject afneemt (dus niet alleen het adviesdeel), krijgt een Beperkte Financiële Planning daarbij. Daarin kijk ik naar de betaalbaarheid van de nieuwe hypotheek in alle doemscenario’s en het langlevenscenario, rekening houdend met alle producten die de klant al heeft. Stel ik tekorten vast, dan bespreek ik die met de klant. Wil hij mijn aanbevelingen opvolgen, dan verzorg ik de bemiddeling in de door mij geadviseerde risicoverzekeringen. Voor dit gehele traject (dus risicoanalyse, advies en bemiddeling) betaalt de klant geen cent extra bovenop de fee voor het hypotheektraject. Volgt hij mijn adviezen niet op dan is dat prima, maar dat levert hem geen korting op in de fee voor het hypotheektraject.

 

Reactie toevoegen

 

Reacties

geert sijbring - admicon 9 september 2020

Ik heb jaren geleden al een stuk laten schrijven in de VVP over de gevolgen van het provisieverbod . Maar zoals in bijna alle gevallen van bemoeienissen van de overheid, AFM, en minister van financiën, ( die luisteren naar het verbond van verzekeraars, en bobo,s ) En niet luisteren naar de door de wol geverfde praktijk mensen . Die worden weg gezet als oplichters en ondeskundig Maar zoals vaak is het net andersom , Veel verstand hebben meegekregen , wil niet zeggen dat deze mensen slim zijn en ergens verstand van hebben . Maar ja zo houden we weer duizenden ambtenaren en beleidsbepalers aan het werk , met hun zeer ruim inkomen, Gestolen van de burger. Er is geen hoop meer . ze willen en kunnen werkelijk niets goed doen.

Patrick Betman - TMA Consultancy 7 september 2020

Dit was voor het provisieverbod al bekend, dat dit ging gebeuren. Iedere actieve adviseur heeft toen al aangegeven dat de klant geen honderden euro's gaat betalen voor overlijdensrisico-planning etc. Het is destijds allemaal zorgvuldig genegeerd, dus nu ook niet zeuren dat de minder bedeelde klant geen advies kan betalen en het probleem bij de adviseur neerleggen.

JURJEN OOSTERBAAN MARTINIUS - DFO 7 september 2020

Dag Chris, Veel misverstanden! Goed om het rapport te lezen in plaats korte samenvatting in pers. Daar gaan we dan 1. Vergoeding adviseur staat niet ter discussie. 2. Goed ORV advies zal zijn prijs hebben waarbij een bedrag tussen de 250 en 500 logischer is dan een bedrag van 100 3. Gesignaleerd probleem is niet wat DFO van oordeel is maar wat collega's van jou signaleren: consumenten hebben aarzeling om (bijvoorbeeld) 350 euro te betalen voor een advies terwijl premie 12.50 per maand is 4. Dat consumenten hier verkeerde afweging maken is ook niet ter discussie maar wel fact of life 5. Onbetaalde rekeningen omdat klant van adviseur wisselt vind ik geen sterk argument: a. Hoeveel klanten hebben in de afgelopen jaren jou ingewisseld voor een collega (ik gok heel weinig) b. Juridisch blijft nota dan gewoon in stand. 6 ORV wordt niet alleen in kader hypotheek afgesloten.Maar los daarvan. Automatische koppeling hoogte verzekerde som aan hoogte lening lijkt iets te simpel. Belang advies op basis van netto besteedbaar inkomen wordt niet altijd even goed belicht en toegepast. Rechtvaardigt overigens wel een verschil in adviesvergoeding 7. Advies in verlengde van hypotheek is een stuk overzichtelijker inclusief vergoeding dan buiten hypotheek (bijvoorbeeld bij huur) 8. Stelling: wanneer klant mijn adviezen niet opvolgt is dat prima zou mijn stelling niet zijn. Ik ken je inmiddels goed genoeg om te weten dat klant bij jou ook niet wegkomt met "laat maar". Klant zal ook door jou indringend worden geconfronteerd met mogelijke consequenties van zijn eigenwijsheid. Kortom: Het verslag van de opvattingen van jouw collega's is genuanceerder dan je wellicht hebt opgemaakt op grond van publicatie in pers.

Anton Bruijns - Bruijns Assurantien 7 september 2020

Ik ben het compleet eens met de uiteenzetting van de heer de Bruin. We laten ons te veel leiden door een aantal partijen.

Meer over
Economische ontwikkelingen drukken nieuwe productie De Hoop

Economische ontwikkelingen drukken nieuwe productie De Hoop

Door de economische ontwikkelingen mocht De Hoop in 2023 minder nieuwe aanvragen en polissen noteren dan in 2022. Het deze week verschenen jaarverslag maakt gewag...

Scildon beloont stoppen met roken direct met niet-rokerstarief bij ORV

Scildon beloont stoppen met roken direct met niet-rokerstarief bij ORV

Scildon hanteert bij de Lifestyle ORV voortaan meteen het niet-rokerstarief bij rokers die beloven binnen negen maanden te stoppen. Na negen maanden vraagt Scildon...

Dazure "Een orv is geen grapje"

Dazure "Een orv is geen grapje"

"Met de cynische ondertoon die wij zeker op 1 april gepast vinden", heeft Dazure gewezen op het belang van de steeds minder gesloten overlijdensrisicoverzekering....

ORV splijt ex-partners

ORV splijt ex-partners

(Kifid-uitspraak GC 2024-0062) Consument is het niet eens met het feit dat zijn ex-echtgenote een overlijdensrisicoverzekering op zijn leven heeft gesloten. Hij...

Een ORV, daar red je levens mee!

Een ORV, daar red je levens mee!

(Partner in kennis Dazure in katern Veilig Wonen in VVP 6-2023) Veilig wonen, dat is in het huidige tijdperk iets wat helaas steeds minder mensen kunnen beamen....

Bescherming van inkomen verdient aandacht adviseur

Bescherming van inkomen verdient aandacht adviseur

(Uit katern Veilig Wonen in VVP 6-2023) Blijf weg uit je persoonlijke aannames: dat de klant het niet wil of te duur vindt. Maak inkomensbescherming een belangrijk...

Beroepsfout van bijna 90 mille, maar consument klaagt te laat

Beroepsfout van bijna 90 mille, maar consument klaagt te laat

(Rechtspraak) De adviseur sloot abusievelijk geen ORV af voor de consument, maar deze klaagde te laat. Tot dat oordeel komt de Rechtbank Noord-Holland. De consument...

Verzaken zorgplicht inzake ORV kost adviseur 156.000 euro

Verzaken zorgplicht inzake ORV kost adviseur 156.000 euro

(Kifid-uitspraak GC 2023-0898) Heeft de adviseur uitvoering gegeven aan zijn waarschuwingsplicht? Uit de beschikbare documentatie blijkt niet dat de adviseur de...

De Hoop ontwikkelt Maatwerkroute

De Hoop ontwikkelt Maatwerkroute

De Hoop lanceert in 2024 de Maatwerkroute. Gilbert Pluym, algemeen directeur van De Hoop: "Mensen met een (complexe) medische aandoening die geen aanbod krijgen...

Slimme advieskantoren verduurzamen nú

Slimme advieskantoren verduurzamen nú

(Blog door Dirk Kooiman, Kooiman-Advies) Het is aan te raden dat advieskantoren anticiperen op een voorspelbare verandering in het klantcontact. Immers, het zou...