Aanbieding advies Vergemakkelijking Schadeafhandeling bij Beroepsziekten uitgesteld

Werker via Pixabay cirkelzaag

Wegens de strijd tegen het coronavirus is de aanbieding van het advies van de commissie Vergemakkelijking Schadeafhandeling bij Beroepsziekten uitgesteld. Het advies zou eigenlijk uiterlijk 31 maart aan de staatssecretaris worden aangeboden.

Staatsscretaris Van Ark schrijft de Tweede Kamer: "Zodra de situatie het toelaat hiervoor een nieuw moment te vinden, zal het advies zo spoedig mogelijk worden aangeboden en vervolgens doorgeleid naar de Kamer. Ik merk nog op dat ik, tijdens het Algemeen Overleg over Arbeidsomstandigheden van donderdag 20 februari, uw Kamer uiterlijk in de tweede helft van 2020 een Kabinetsreactie op het advies heb toegezegd. Gezien het grote belang van het onderwerp is het evenwel mijn bedoeling om, nadat het advies is aangeboden, zo snel mogelijk met de Kabinetsreactie te komen. Ik streef ernaar en doe mijn uiterste best u deze reactie voor het zomerreces toe te sturen."

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Regels WW-premiedifferentiatie niet verder versoepeld

Regels WW-premiedifferentiatie niet verder versoepeld

Minister Koolmees vindt het momenteel niet nodig de regels rondom de premiedifferentiatie in de Werkloosheidswet verder te versoepelen. De minister in antwoord op...

Toch uitkering uitgezonderd van vermogenstoets toeslagen

Toch uitkering uitgezonderd van vermogenstoets toeslagen

Bij een uitkering uit het steunfonds ZWiC wijkt het kabinet af van zijn principe geen uitkeringen uit te zonderen van de vermogenstoets van de toeslagen. Financiën:...

NOW: loonsombepaling aangepast

NOW: loonsombepaling aangepast

Minister Koolmees past de loonsombepaling in de NOW-regeling aan. Geregeld wordt dat de loonsom van maart tot en met mei gehanteerd kan worden bij de subsidievaststelling....

Financieel welzijn omvat meer dan alleen het salaris

Financieel welzijn omvat meer dan alleen het salaris

De bereidheid om persoonlijke informatie te delen met de salarisadministrateur of werkgever om financiële begeleiding te krijgen, is onder millennials nog 68...

Kabinet: ernstige twijfels over invoeren regeling flexwerkers

Kabinet: ernstige twijfels over invoeren regeling flexwerkers

Het kabinet twijfelt aan de wenselijkheid van de onlangs aangekondigde Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA, een vaste tegemoetkoming...

Verlenging belastingmaatregelen

Verlenging belastingmaatregelen

De periode waarin door de coronacrisis getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 september. Eventuele verzuimboetes voor het niet...

Bedrijfseconomisch ontslag mag in NOW 2.0

Bedrijfseconomisch ontslag mag in NOW 2.0

In de woensdag aangekondigde NOW 2.0 blijft de correctie op de subsidie bij ontslag bestaan, maar de subsidie wordt niet meer extra verlaagd bij bedrijfseconomisch...

Partnerinkomenstoets in Tozo 2

Partnerinkomenstoets in Tozo 2

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) krijgt een vervolg. De noodregeling voor zelfstandig ondernemers die eind mei afloopt, wordt met...

Nieuwe coronaregeling: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

Nieuwe coronaregeling: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen tijdens de coronacrisis - bovenop de tegemoetkoming loonkosten...

Grote toename aantal WW-uitkeringen in april

Grote toename aantal WW-uitkeringen in april

Het aantal lopende WW-uitkeringen is in april flink gestegen, naar 292.100. Dat zijn 41.700 WW-uitkeringen meer (16,7 procent) dan in maart. Dat meldt het UWV in...