Aanhoudend lage rente risico voor sector

Klaas Knot 2015

Een aanhoudend lage rente vormt één van de belangrijkste risico’s voor de Nederlandse financiële sector. Dit blijkt uit het Overzicht Financiële Stabiliteit (OFS) Voorjaar 2017. 

Dit OFS vormt de inbreng van DNB voor het jaarlijkse openbare gesprek tussen de Vaste Kamercommissie Financiën, de president van DNB en de directeur van het CPB over macro-economische risico’s voor het financiële stelsel. Dit gesprek vindt op 14 juni plaats.
Het OFS: "De rente is gedaald naar een historisch laag niveau. Deze rentedaling is een reflectie van macro-economische omstandigheden, waarbij structurele factoren een rol spelen. Daarnaast is het monetaire beleid gericht op het stimuleren van de groei en de inflatie. Voor de overheid, huishoudens en bedrijven met veel schuld heeft de rentedaling in het algemeen gunstig uitgepakt, doordat hun rentelasten zijn gedaald. Tegelijkertijd heeft de rentedaling ongunstig uitgepakt voor met name pensioenfondsen en levensverzekeraars, die hun financiële positie hebben zien verslechteren.
"Een aanhoudend lage rente gaat gepaard met risico´s voor de financiële sector en de reële economie. In een dergelijk scenario komt de winstgevendheid van banken naar verwachting onder druk te staan, terwijl het voor pensioenfondsen en verzekeraars lastiger wordt om hun verplichtingen na te komen. Hierdoor zijn zij mogelijk geneigd beleggingsmogelijkheden met meer risico’s op te zoeken. In de reële economie kan een aanhoudende lage rente bovendien leiden tot misallocatie van kapitaal. Naarmate de rente langer laag blijft, treedt gewenning op en verliezen huishoudens, bedrijven en de overheid de prikkel om schulden omlaag te brengen. De lage rente biedt echter ook kansen. Structurele aanpassingen, zoals de afbouw van de hypotheekrente-aftrek en de verduurzaming van de economie, kunnen bij een lage rente versneld worden doorgevoerd."

Reactie toevoegen

 
Meer over
"Banken hebben poortwachtersfunctie nog te vaak onvoldoende op orde"

"Banken hebben poortwachtersfunctie nog te vaak onvoldoende op orde"

"Nog te vaak zien we dat banken hun poortwachtersfunctie onvoldoende op orde hebben. Het is noodzakelijk dat het eigenaarschap voor de uitvoering van antiwitwasbeleid...

Vrijwillige aflossingen dragen bij aan verlaging hypotheekrisico’s

Vrijwillige aflossingen dragen bij aan verlaging hypotheekrisico’s

Gezinnen die vrijwillig aflossen op hun hypotheekschuld zijn volgens DNB-onderzoek beter bestand tegen de gevolgen van een stijging van de rente. Bij een renteverhoging...

Alleen partijen met resolutieplan adviseren?

Alleen partijen met resolutieplan adviseren?

(door redactie VVP) Verzekeraars zijn niet zo belangrijk voor het financiële systeem als systeembanken. Toch gaat DNB resolutieplannen opstellen voor verzekeraars...

DNB focust op beheersing klimaatrisico's

DNB focust op beheersing klimaatrisico's

Beheersing van de klimaatrisico's is een van de speerpunten in het toezicht van DNB in 2019. Andere speerpunten zijn: toezicht houden met geautomatiseerd verworven...

Klaas Knot: eigen woning belasten in plaats van subsidiëren

Klaas Knot: eigen woning belasten in plaats van subsidiëren

Zowel de vraagkant als de aanbodkant van de woningmarkt vertonen momenteel kenmerken die garant staan voor onstuimigheid, aldus DNB-president Klaas Knot tijdens...

Waarom spaarrente maar niet stijgt

Waarom spaarrente maar niet stijgt

Het rentepercentage dat momenteel over spaarrekeningen wordt vergoed, kruipt steeds dichter naar nul procent. Per half september bedraagt het gemiddelde nog maar...