Actieve provisietransparantie nominaal en per product per persoon

Transparantie glazen pui via Pixabay 2018

De actieve provisietransparantie bij schadeverzekeringen wordt nominaal en geldt per product per persoon. Aldus minister Hoekstra. De minister: "Ik ben mij bewust van enkele zorgpunten die daarbij leven. Ik zal het voorstel daarom aanvullen met een evaluatiebepaling om deze maatregel drie jaar na inwerkingtreding te evalueren. Op dat moment kan worden overwogen of er aanleiding is om de bepalingen aan te passen en/of uit te breiden naar de zakelijk markt. Bovendien vraag ik de AFM om met de tussenpersonen in gesprek te gaan over een wijze van invoering die zo praktisch mogelijk uitvoerbaar is."

In zijn eerdere consultatievoorstel was een plicht opgenomen voor adviseurs en bemiddelaars om consumenten voorafgaand aan het afsluiten van een schadeverzekering actief te informeren over het gemiddelde bedrag van de eventuele afsluit- en doorlopende provisie per productcategorie en de dienstverlening die daar tegenover staat.

Overwegingen

Nominale bedragen zijn volgens de minister "voor consumenten makkelijker te begrijpen dan percentages en het is interessanter voor een consument om te weten wat hij/zij concreet zelf aan provisie moet betalen dan wat het gemiddelde provisiebedrag voor een niet bestaande ‘standaard-consument’ is.

"Een andere overweging ziet op de optimale omvang van de hoeveelheid informatie die een consument tot zich moet en kan nemen om een goede keuze te (kunnen) maken. Daarbij staat wat mij betreft niet de rationele mens centraal, maar de consument die beperkt is in zijn tijd, kennis en wil om veel informatie tot zich te nemen voor het maken van een keuze. Meer informatie kan inzichten voor een consument vergroten, maar ook tot zoveel - extra - informatie leiden dat keuzes worden uitgesteld. Ik wil voorkomen dat de aandacht van de consument te veel wordt afgeleid van andere belangrijke elementen van zijn productaanschaf, zoals de verzekeringswaarde, dekking, looptijd, uitkering, etcetera. Dat neemt niet weg dat inzicht in provisie belangrijk is om het gesprek over de dienstverlening van de adviseur of bemiddelaar goed te kunnen voeren. Ik vind deze informatie dan ook essentieel voor de keuze van het distributiekanaal en aanschaf van het product. Daarbij laat ik het aan de adviseur en/of bemiddelaar om te bepalen wat de beste vorm van informeren is. Dit kan zowel via een mondelinge als een schriftelijke mededeling.

"Het gelijke speelveld is een derde overweging waar ik graag bij stil sta. Uitgangspunt bij de vormgeving van de actieve provisietransparantie is dat het niet leidt tot een verstoring van het gelijke speelveld tussen de distributiekanalen. Bij tussenpersonen zijn er zorgen dat het actief transparant maken van het provisiebedrag leidt tot het beeld dat tussenpersonen duurder zijn dan directe aanbieders, waardoor er een marktverschuiving optreedt. Daarnaast is er ook een zorg dat wanneer consumenten wel naar een tussenpersoon gaan, deze alsnog voor het directe kanaal kiezen op het moment dat de consument de mededeling over het provisiebedrag ontvangt. De consument heeft immers dan al een groot deel van de dienstverlening ontvangen, namelijk de hulp bij de selectie van een passend product. Juist daarom vind ik het belangrijk dat de consument tijdig en goed over zowel de provisie als over de dienstverlening wordt geïnformeerd. Daarbij is het aan de tussenpersoon om de meerwaarde van zijn dienstverlening, ook na afsluiting van de verzekering, bij de consument goed over het voetlicht te brengen. Tegelijkertijd moet een directe aanbieder ook transparant zijn over de kenmerken van zijn of haar dienstverlening en moet dus ook inzicht bieden in hun ‘self service’ model. Daarbij is er geen aanvullende ondersteuning na het afsluiten van het product, bijvoorbeeld bij het afhandelen van een schade."

Reactie toevoegen

 

Reacties

Chris de Bruin - Bureau mr. de Bruin 8 juni 2021

Het gaat er dus van komen! Na jarenlange touwtrekkerij, ontwijkgedrag en daarmee voortzetting van een mistige wereld van financiële dienstverlening, moeten we nu dan toch onze klantjes gaan vertellen wat we aan ze verdienen en wat we daarvoor doen. Waarom ligt dit toch zo vreselijk gevoelig? Waarom vertellen we niet open en eerlijk wat we doen, waarom we dat doen, hoe we dat doen en wat dat moet kosten? Dat gebeurt toch overal in de dienstverleningswereld al jaren? Alleen al het feit dat dit resultaat pas bereikt is na overheidsbemoeienis, is geen reclame voor ons. We hadden er zelf mee moeten komen, en al tien jaar geleden. En dat had ook best gekund. Ons provisiestelsel dateert uit de periode van net na de oorlog. De samenleving moest opnieuw opgebouwd worden en solidariteit overheerste. De sterkste schouders zouden de zwaarste lasten dragen. Inmiddels ziet het er allemaal een beetje anders uit. Niet de solidariteit, maar het individuele belang staat bij de moderne Nederlander voorop. “Wat moet ik betalen en wat krijg ik daar voor” is de vervanger geworden van “ik zorg ook voor mijn medemens en betaal daar ook graag voor. Want hij doet dat ook voor mij”. Je kunt er wat van vinden, maar dit is wat het is. Het oude provisiestelsel bleek in de loop van de tijd niet alleen meer de basis voor een solidaire verzekeringswereld, maar ook een tool voor allerlei ingewikkeld en ondoorzichtig opgetuigde financiële producten en constructies, waar menig gewiekste tussenpersoon niet bepaald slechter van werd (laat mensen geld verdienen met geld en je kunt wachten op het gelazer vroeg of laat, is nog nooit anders geweest). En dus kwam er, nu alweer een jaartje of tien geleden, een verbod op provisie op dat soort producten. We moesten de klant een factuur sturen voor onze bewezen diensten en hem gaan uitleggen wat we deden. Dat hebben we allemaal gedaan en dat moeten we nu dus weer gaan doen. En ook dat zal wel gaan lukken. Wat wél een puntje is, is dat hoe je het ook wendt of keert, zo’n provisietransparantie de discussie verplaatst naar daar waar hij volgens mij ook hoort, namelijk het verkeer tussen ons en onze klanten en dus niet die tussen de overheid en ons. Want als die klant wil dat wij hem de dienstverlening geven die hij zoekt, zal hij daar ook voor moeten betalen. En daar waar in dat oude stelsel, de verliesgevende handel in particuliere schadeverzekeringen, werd gecompenseerd door de hoge provisies op complexe producten, is die balans allang verstoord, is de omzet in die complexe producten gedaald (zo niet weggevallen), en resteert die verlieslatende schadehandel. En als nu, door de laatste fase in transparantie, de klant zou kiezen voor die goedkopere direct writer, dan geeft dat aan dat het de klant geen biet interesseert dat verzekeringsadvies een vak apart is. Je kunt je afvragen, of en hoe lang je dat soort klanten wilt blijven bedienen. Maar het kon allemaal ook nog wel eens meevallen. Want wat niet is veranderd in al die jaren, is dat verzekeringsproducten brengproducten zijn. De particuliere klant heeft ze liever niet dan wel maar zal zoals ik het inschat niet massaal de moeite nemen een paar tientjes per jaar te besparen.

Jeroen Monshouwer - Monshouwer Assurantiën 8 juni 2021

Hallo bakker... oh... u verdient € 0,30 aan dit brood? Ik was al zooo benieuwd. Hier is maar één woord voor: doorgeslagen!

Paul Schoo - Platter-Schoo 8 juni 2021

Dit is zoeken naar argumenten om het intermediair buitenspel te kunnen zetten. Er klopt helemaal niets van. Het effect is van voren af aan wel duidelijk. Daar is geen farce evaluatie voor nodig. Dergelijke evaluatierondes hebben tot nog toe nooit iets aan besluiten veranderd. Zoethoudertjes om de politiek om de tuin te leiden. Het is wel duidelijk wie hier de broek aan heeft.

Consumentenbond: “Uitwerking provisietransparantie moet concreter”

Consumentenbond: “Uitwerking provisietransparantie moet concreter”

De Consumentenbond is blij dat de Tweede Kamer een motie heeft aangenomen waarin minister Kaag wordt opgeroepen haast te maken met de invoering van actieve provisietransparantie...

Consumentenbond: vraag naar exacte beloning adviseur

Consumentenbond: vraag naar exacte beloning adviseur

De Consumentenbond roept Nederlanders op te vragen naar de exacte beloning die hun financieel adviseur ontvangt. De nieuwste Consumentengids gaat in op de ontwikkelingen...

“Fijnmazige gemiddelden belachelijk”

“Fijnmazige gemiddelden belachelijk”

De Consumentenbond noemt de weg die minister Kaag bewandelt bij actieve provisietransparantie belachelijk. Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: “Het...

Kaag verwacht actieve inzet branche bij uitwerking provisietransparantie

Kaag verwacht actieve inzet branche bij uitwerking provisietransparantie

Minister Kaag rekent er op dat de brancheorganisaties actief meehelpen haar aanpak bij actieve provisietransparantie – fijnmazige gemiddelden van diverse typen...

Adfiz: minister luistert naar zorgen over onuitvoerbaarheid transparantieregels

Adfiz: minister luistert naar zorgen over onuitvoerbaarheid transparantieregels

Met haar keuze voor fijnmazige gemiddelden, geeft minister Kaag volgens Adfiz “de zorgen over onuitvoerbaarheid serieus te nemen. Het is nu belangrijk de optie...

OvFD: fijnmazige gemiddelden mooi compromis

OvFD: fijnmazige gemiddelden mooi compromis

De OvFD is “blij dat de minister exact nominale transparantie heeft losgelaten voor een systeem van een fijnmazig gemiddelde. We gaan nog in gesprek over de...

Exacte nominale provisiebedragen van de baan

Exacte nominale provisiebedragen van de baan

Minister Kaag kiest de middenweg bij actieve provisietransparantie bij particuliere schadeverzekeringen. Er wordt overgegaan op fijnmazige gemiddelden van diverse...

CFD: “Actieve transparantie dient niet het klantbelang”

CFD: “Actieve transparantie dient niet het klantbelang”

In een open brief roept CFD de Tweede Kamer op niet te morrelen aan de huidige regeling van passieve provisietransparantie. CFD: “Voor veel consumenten zijn...

Commissiedebat provisietransparantie geannuleerd

Commissiedebat provisietransparantie geannuleerd

Het debat tussen minister en Kamer dat donderdagmiddag zou plaatsvinden over onder meer de vormgeving van actieve provisietransparantie bij particuliere schadeverzekeringen...

Actieve provisietransparantie niet genoemd in introductiedossier Kaag

Actieve provisietransparantie niet genoemd in introductiedossier Kaag

Het introductiedossier voor de nieuwe minister van Financiën, Sigrid Kaag, vermeldt nergens actieve provisietransparantie. Dit terwijl andere belangrijke thema’s...