Adviseur hoeft niet proactief te reageren bij echtscheiding of faillissement

Rechtershamer via Pixabay

(Rechtspraak) Een assurantietussenpersoon die in algemene zin van gewijzigde persoonlijke omstandigheden van een verzekeringsnemer kennis neemt – zoals een echtscheiding of zakelijke problemen - hoeft niet enkel en uitsluitend op grond daarvan in contact te treden met deze verzekeringsnemer. Voor zover veranderingen in het leven van de verzekeringsnemer voor hemzelf wel aanleiding zijn tot aanpassing van het verzekerde pakket of het stellen van vragen daarover, ligt het op zijn weg om daarover contact op te nemen met zijn assurantietussenpersoon.

Aldus het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in hoger beroep, dat daarmee het oordeel van de kantonrechter bekrachtigt.

Het hof: “Onbestreden is dat [appellant’s] toenmalige echtgenote de verzekeringsportefeuille beheerde en daarover contact heeft opgenomen met De Graaf van Vilsteren toen haar echtscheiding met [appellant] aan de orde was. Die scheiding en de gevolgen daarvan zijn toen dus wel besproken met deze contactpersoon. Dat heeft ertoe geleid dat de verzekering van de woning werd beëindigd vanaf het moment dat deze op 1 november 2015 werd verkocht en dat [appellant] niet langer de ziektekostenpremie voor zijn kinderen en ex-echtgenote hoefde te betalen. De zorgplicht van De Graaf van Vilsteren gaat niet zo ver dat dit aanleiding had moeten zijn om bij [appellant] te controleren of de voor hem afgesloten ziektekostenverzekering, avp, doorlopende reisverzekering en bootverzekering aangepast zouden moeten worden.

“In beginsel heeft de assurantietussenpersoon de taak de verzekerde opmerkzaam te maken op de gevolgen voor de dekking van de tot zijn portefeuille behorende verzekeringen als hem feiten bekend zijn geworden of bekend behoorden te zijn die daarop van invloed kunnen zijn. Dat zal met name van belang zijn bij gewijzigde omstandigheden die tot gevolg hebben dat schades die voorheen verzekerd waren niet langer of in mindere mate voor vergoeding in aanmerking komen. Een echtscheiding of bedrijfsfaillissement heeft echter geen invloed op de dekkingsgraad van de genoemde particuliere verzekeringen en hoeft op zichzelf ook geen aanleiding te zijn tot aanpassing daarvan. Immers: (i) een opstalverzekering wordt veelal door de hypotheeknemer voorgeschreven. Er zal dan geen reden zijn die te beëindigen zolang de opstal niet is verkocht, (ii) de ziektekostenverzekering is wettelijk verplicht. Wijziging in de persoonlijke omstandigheden hebben niet zonder meer effect op het gekozen verzekeringspakket, en het staat de verzekerde vrij jaarlijks over te stappen of een ander pakket te kiezen. Bovendien (iii) is een reis/annulerings- en avp-verzekering gangbaar. In dit geval was de avp bovendien ten behoeve van de kinderen van [appellant] afgesloten. Mededelingen over de verkoop van de boot ten slotte (iv), zijn aan De Graaf van Vilsteren indertijd niet gedaan, en een assurantietussenpersoon mag ervan uitgaan dat de eigenaar van een verzekerde boot bij de verkoop daarvan zelf bedenkt dat de verzekering kan worden opgezegd.”

Jarenlang geen premienota's gehad

[Appellant] heeft in het verleden via De Graaf van Vilsteren een aantal verzekeringen afgesloten. De Graaf van Vilsteren droeg de premies aan de verzekeraars af en bracht die bij [appellant] in rekening. Door een administratieve fout heeft De Graaf van Vilsteren de premies echter jarenlang niet geïncasseerd bij [appellant] en hem evenmin herinneringen gestuurd. Toen zij daar achter kwam, heeft zij hem verzocht alsnog de openstaande facturen te voldoen. De premies, uitgezonderd de pensioenverzekering, waren intussen door De Graaf van Vilsteren wel aan de verzekeringsmaatschappijen betaald. De facturen voor de pensioenverzekering werden door de verzekeraar direct naar (het bedrijf van) [appellant] verstuurd.

Op 23 april 2018 heeft de gemachtigde van De Graaf van Vilsteren geschreven dat haar client in verband met voorgeschoten verzekeringspremies een opeisbare vordering had van in totaal € 22.695,87 euro (facturen met factuurdata in de periode 3 december 2007 tot en met 14 december 2016).

[Appellant] stelde daar – tevergeefs dus - tegenover dat De Graaf van Vilsteren volgens hem haar zorgplicht tegenover hem heeft geschonden door in september 2010 geen contact te zoeken om de persoonlijke situatie van [appellant] te bespreken en zijn verzekeringsportefeuille af te stemmen op zijn persoonlijke situatie.

Overigens merkt het hof op dat de situatie anders zou kunnen zijn als afspraken zijn gemaakt om de verzekeringsportefeuille regelmatig door te nemen, maar [appellant] zegt zelf dat hij zich niet kan herinneren dat dergelijke afspraken zijn gemaakt.

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Bank hoefde niet mee te werken aan afsluiten twee nieuwe leningen

Bank hoefde niet mee te werken aan afsluiten twee nieuwe leningen

(Kifid-uitspraak CvB 2021-0039) Consument heeft in 2008 een hypothecaire geldlening bij de Rabobank afgesloten voor oorspronkelijk 270.000 euro. Aan de lening is...

Vernietiging van bindend Kifid-advies toegewezen

Vernietiging van bindend Kifid-advies toegewezen

(Rechtspraak) Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft in hoger beroep de vernietiging van een bindend Kifid-advies toegewezen. Volgens het hof heeft de Kifid Commissie...

PG: kredietregistratie niet aan juiste artikel getoetst

PG: kredietregistratie niet aan juiste artikel getoetst

(Rechtspraak) Het bepaalde in art. 6 lid 1, aanhef en onder c, AVG leent zich volgens de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden - bij de huidige stand...

Adviseur moet bewijzen dat hij zijn oude relaties niet heeft benaderd

Adviseur moet bewijzen dat hij zijn oude relaties niet heeft benaderd

(Rechtspraak) Een adviseur moet van het Gerechtshof Den Haag aantonen dat hij geen contact met zijn klanten meer heeft gehad na verkoop van de portefeuille. Het...

Tussenpersoon gaf geen verkeerd advies

Tussenpersoon gaf geen verkeerd advies

(Kifid-uitspraak GC 2021-0880) De consument heeft de tussenpersoon gevraagd om zijn uitvaartverzekeringen (kapitaalverzekeringen) te beëindigen en nieuwe uitvaartverzekeringen...

Achmea mocht wagenparkpolis in eigen beheer nemen

Achmea mocht wagenparkpolis in eigen beheer nemen

(Rechtspraak) Artikel 4:103 Wft beoogt niet om iedere concurrentie aan het eind van een verzekeringsperiode uit te sluiten. Het is aan de verzekeringstussenpersoon...

Kifid wijst beroep tussenpersoon op niet-behandelbaarheid af

Kifid wijst beroep tussenpersoon op niet-behandelbaarheid af

(Kifid-uitspraak GC 2021-0874) De auto van de consument staat op naam van zijn eenmanszaak. De auto wordt gestolen. De gevolmachtigde heeft dekking onder de autoverzekering...

Toebrengen letsel evident niet gebruikelijke functie motorrijtuig

Toebrengen letsel evident niet gebruikelijke functie motorrijtuig

(Rechtspraak) Bestuurder heeft auto verlaten. In auto is ander gestapt die bestuurder heeft overreden. Bestuurder doet beroep op dekking onder WAM-verzekering. Het...

Bank hoefde niet te wijzen op eigen verzekeringspakket

Bank hoefde niet te wijzen op eigen verzekeringspakket

Kifid-uitspraak GC 2021-0850) De consument vindt (onder andere) dat ABN Amro, als verzekeringsadviseur, hem had moeten informeren dat het mogelijk was om al zijn...

AGCS moet alsnog schade van ruim 1,2 miljoen dollar vergoeden

AGCS moet alsnog schade van ruim 1,2 miljoen dollar vergoeden

(Rechtspraak) Allianz Global Corporate & Speciality moet van het Gerechtshof Amsterdam een door een klant zelf bereikt schikkingsbedrag van ruim 1,2 miljoen...