Adviseur moet nadrukkelijk (blijven) wijzen op risico onderverzekering

Brandweer grote brand via Pixabay

(Rechtspraak) Niet voldoende wijzen op het risico van onderverzekering, komt een adviseur op een schadepost van bijna twee ton te staan. Wel meent de Rechtbank Midden-Nederland dat de eigenaar van het door brand verwoeste bedrijfspand ook niet alert genoeg is geweest en laat hem opdraaien voor de andere helft van de schade (ruim 375.000 euro volgens de eis).

De rechtbank is van oordeel dat de adviseur in de gegeven omstandigheden niet had kunnen volstaan met een enkele e-mail die slechts de algemene waarschuwing bevatte dat bij onderverzekering niet de volledige schade wordt vergoed door de verzekeraar. De rechtbank: “De gevolgen van onderverzekering kunnen aanzienlijk zijn, zoals in deze zaak ook is gebleken, en het ligt op de weg van de assurantietussenpersoon om er voor te waken dat een verzekerde hier niet door wordt overvallen. Als [procesdeelnemer I] een waarschuwing had ontvangen die meer was toegespitst op zijn specifieke situatie, dan was dat voor hem mogelijk aanleiding geweest om wel nadere vragen te stellen. Een herhaling van een dergelijke waarschuwing had vervolgens mogelijk het effect gehad dat hij in actie was gekomen en (een) taxatie(s) had laten uitvoeren.”

Naar het oordeel van de rechtbank kon daarom van de adviseur worden gevergd dat hij met enige regelmaat was blijven waarschuwen voor het risico van onderverzekering en was blijven wijzen op de mogelijkheid om een taxatie te laten uitvoeren om te kunnen bepalen of de lopende polissen nog naar wens waren. Hij had er bij het uitblijven van een reactie na de e-mail van 26 februari 2015 dus niet zonder meer van uitgaan dat de verzekeringen van [procesdeelnemer I] (nog steeds) passend waren.”

Gelijke delen

De rechtbank is wel van oordeel dat het aan partijen voor gelijke delen te wijten is dat ten tijde van de brand de verzekerde sommen niet waren opgehoogd. De rechtbank: “Als hij alerter was geweest - wat van een gemiddelde verzekernemer verwacht kan worden - had hij zich bewust kunnen zijn van de risico’s van onderverzekering voor zowel de opstal als de inventaris/goederen en had hij hierover contact kunnen opnemen met zijn tussenpersoon. De rechtbank gaat er daarom vanuit dat de omstandigheid dat [procesdeelnemer I] onderverzekerd was mede een gevolg is van zijn eigen handelen.”

De rechtbank komt tot de conclusie dat de vordering van [procesdeelnemer I] wordt toegewezen tot het bedrag van 188.742,62 euro (89.975,29 euro met betrekking tot de opstal en 98.767,33 euro met betrekking tot de inventaris/goederen).

Reactie toevoegen

 

Reacties

Paul Schoo - Platter-Schoo FD 13 oktober 2022

Wie is er verantwoordelijk voor onderverzekering agv de stijgende inflatie? De index loopt hier op achter. Mag de klant en het intermediair verwachten dat de index de inflatie volgt?

Meer over
Aon moet ruim 30 mille vergoeden na schending zorgplicht

Aon moet ruim 30 mille vergoeden na schending zorgplicht

(Rechtspraak) Aon moet ruim 30 mille vergoeden aan een horlogeverzamelaar wegens schending van de zorgplicht. Tot dat oordeel komt het Gerechtshof Den Haag in hoger...

Adviseur liet verzekering na brand te lang doorlopen

Adviseur liet verzekering na brand te lang doorlopen

(Rechtspraak) Financieel adviseur Venhorst Verzekeringen moet 1.750 euro aan de klant betalen wegens het onnodig lang laten doorlopen van de verzekering na brand....

Verkoopopbrengst onjuist ingeschat: hypotheekadviseur moet alsnog bloeden

Verkoopopbrengst onjuist ingeschat: hypotheekadviseur moet alsnog bloeden

(Kifid-uitspraak CvB 2023-0021) De Kifid Commissie van Beroep laat een hypotheekadviseur alsnog bloeden na schending van de zorgplicht. De adviseur (Zeevat Hypotheken...

Adviseur onderzocht niet of aansluiting bij bpf verplicht was

Adviseur onderzocht niet of aansluiting bij bpf verplicht was

(Rechtspraak) De Rechtbank Rotterdam oordeelt dat NVO Groep niet aan haar zorgplicht heeft voldaan, nu zij bij de overname van de taken van Asro eind oktober 2013...

Adviseur komt niet op proppen met adviesrapport

Adviseur komt niet op proppen met adviesrapport

(Kifid-uitspraak GC 2023-0363) De consument stelt dat de adviseur niet als een goed opdrachtnemer heeft gehandeld, waardoor zij geen hypothecaire geldlening heeft...

Fout advies, maar geen schade

Fout advies, maar geen schade

(Kifid-uitspraak GC 2023-0353) Partijen zijn het erover eens dat de adviseur een fout heeft gemaakt door een hypotheek met NHG te adviseren, terwijl de kostengrens...

Niet informeren over bereidstellingsprovisie is schending zorgplicht

Niet informeren over bereidstellingsprovisie is schending zorgplicht

(Kifid-uitspraak GC 2023-0354) Het staat vast dat de adviseur de consumenten niet heeft geïnformeerd over de mogelijke kosten (bereidstellingsprovisie) van...

Adviseur hoefde niet te weten van muntenverzameling

Adviseur hoefde niet te weten van muntenverzameling

(Rechtspraak) Van de financieel adviseur kan en mag in algemene zin worden gevergd dat hij actief waakt voor onderverzekering. Onder de gegeven omstandigheden had...

Bewaken voortgang offertetraject taak van adviseur

Bewaken voortgang offertetraject taak van adviseur

(Kifid-uitspraak GC 2023-0346) Voor de financiering van bestaande woningen heeft Florius andere documenten nodig dan voor nieuwbouwwoningen. Florius is volgens de...

ING moet 25 mille betalen na dubbel zorgplichtverzuim rond KEW

ING moet 25 mille betalen na dubbel zorgplichtverzuim rond KEW

(Kifid-uitspraak GC 2023-0338) ING Bank moet 25.000 euro schadevergoeding betalen wegens zorgplichtverzuim. De bank verzuimde de KEW te betrekken bij haar advisering...