AFM: "Aandacht voor integere en beheerste bedrijfsvoering noodzakelijk"

AFM gebouw

Een deel van de financieel dienstverleners voldoet niet aan de minimale vergunningseisen. Dit gaat ten koste van de beheerste en integere bedrijfsvoering en kan het belang van klanten schaden. Dit constateert de AFM op basis van diverse toezichtonderzoeken en de Marktmonitor adviseurs en bemiddelaars (MMAB).

Het onderzoek naar de bedrijfsvoering heeft plaatsgevonden onder 31 vergunninghouders. Slechts vier vergunninghouders voldeden op het moment van het onderzoek aan alle wettelijke vereisten. Twee FD’ers waren niet aangesloten bij Kifid. Zes FD’ers beschikten niet over een BAV of hadden een BAV met een te laag verzekerd bedrag.

De AFM verder: "Wij hebben vastgesteld dat bij vier FD’ers voor een of meerdere adviesvergunningen
geen adviserende klantmedewerkers met een geldig Wf-tdiploma aanwezig waren. Wij hebben vastgesteld dat vier FD’ers niet beschikten over een incidentenbeleid en/ofeen incidentenregister. Vijf FD’ers hadden hun beloningsbeleid niet gepubliceerd op hun website; vier FD’ers beschikten in het geheel niet over een schriftelijk beloningsbeleid terwijl zij dit wel hadden moeten hebben. In het onderzoek zaten vijf FD’ers die samenwerkten met freelancemedewerkers. Bij vier van de vijf FD’ers bleek de samenwerkingsovereenkomst niet te voldoen aan de wettelijke eisen. In die vier gevallen bleek bij alle sprake te zijn van een volledig variabele beloning."

De toezichthouder: "Dit jaar hebben wij onderzoek gedaan naar de bedrijfsvoering. Met name bij vergunninghouders die al eerder een handhavingsmaatregel kregen opgelegd voor het onvoldoende voldoen aan vergunningseisen. Het doel hiervan was om het effect van deze maatregelen te toetsen. De uitkomsten zijn teleurstellend. Er zijn nog steeds FD’ers die niet voldoen aan alle wettelijke eisen zoals onder meer het hebben van een Kifid-aansluiting of een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Een professionele sector moet voldoen aan de basisvereisten. Wij verwachten dat iedere FD’er die een vergunning heeft en wil behouden voldoet aan de basisvereisten. Daarom is de naleving van ‘integere en beheerste bedrijfsvoering’ ook in 2024 een speerpunt van het toezicht.

"Vanuit de jaarlijkse Marktmonitor kunnen wij zien hoeveel vergunninghouders samenwerken met freelancers. Deze samenwerking verloopt nog steeds niet altijd volgens de regels.  Vooral de beloning van freelancemedewerkers heeft onze aandacht omdat uit onderzoek blijkt dat in veel gevallen volledig variabel wordt beloond. Dit is niet toegestaan.

"In 2023 bleek ook weer dat een groep FD’ers niet voldoet aan de diplomaplicht. Er zijn dan bijvoorbeeld geen adviserende klantmedewerkers voor de adviesvergunningen die zij hebben. De AFM wijst de betreffende FD’ers dringend op hun verantwoordelijkheden.

"Daarnaast constateren wij dat een deel van de sector het lastig vindt om de kennis te vergroten op voor klanten relevante transities en specifieke nieuwe diensten. Zoals bijvoorbeeld bij schadeverzekeringen op het gebied van cybersecurity en klimaat."

 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Bestuur CFD - Brancheorganisatie CFD 22 november 2023

Dat een kantoor aan de basisvereisten moet voldoen is natuurlijk duidelijk. Toch kun je vraagtekens bij deze AFM-resultaten zetten. Een onderzoek onder slechts 31 vergunninghouders is niet echt representatief te noemen. De vraag is ook of het onderzoek openbaar is? Zodat iedereen kan vaststellen hoe het onderzoek is uitgevoerd. En dan svp niet aankomen met, vanwege privacy kunnen we...... Ook wordt niet voldoende duidelijk welke constateringen uit welke hoek komen (onderzoek, toezichtzaken of MMAB) en of er overlap is in de constateringen (meerdere overtredingen bij hetzelfde bedrijf). Mogelijk dat de schrijver van dit artikel dat meer kan duiden. En zo zijn er nog een aantal uitspraken die eerder vragen oproepen, dan duidelijkheid geven. Van onze toezichthouder mogen we verwachten dat alles specifieker is en volledig transparant. Als dit de basis is om de gehele branche weer op te zadelen met nieuwe regels en duurder toezicht, dan zitten we op de verkeerde weg. Ook voor de AFM geldt, volgens stevige leidraden inventariseren, analyseren en adviseren, en als laatste corrigeren. En natuurlijk volledige transparantie in dat proces, zodat de toezichthouder ook toetsbaar wordt. Ons belang is namelijk hetzelfde. De consument zo goed mogelijk helpen.

Kees Bergman - Kees Bergman Verz. Hyp Pens. 22 november 2023

Het is te droef voor woorden, als je als adviseur in de financiële wereld en vaak toegespitst op verzekeringen , los van het feit of je alleen in staat bent om een AVP te verkopen of een geheel veel omvattend financieel advies te verstrekken, transparant, genderneutraal of iets anders bent, dat je dan te beroerd bent of niet in staat om een AVB/BAV met het juiste verzekerde bedrag af te sluiten. Ik begrijp niet, dat de AFM dit soort types/bedrijven nog een kans geeft. Laten we hopen, dat iedereen vandaag de goede bal kiest.

Meer over
AFM: "Informeer pensioengerechtigde minstens maand vóór aanpassing variabel pensioen"

AFM: "Informeer pensioengerechtigde minstens maand vóór aanpassing variabel pensioen"

Van de huidige pensioenuitvoerders die een variabele uitkering bieden, informeert het merendeel zijn deelnemers nog steeds te laat voor de nieuwe uitkering. De AFM...

Ongeveer helft particuliere beleggers let op duurzaamheid

Ongeveer helft particuliere beleggers let op duurzaamheid

Bij particuliere beleggers die zelfstandig of met advies beleggen let ongeveer de helft soms of (bijna) altijd op de duurzaamheid van beleggingen die zij doen. Om...

Marktmonitor 2024 voor 6.300 adviseurs en bemiddelaars van start

Marktmonitor 2024 voor 6.300 adviseurs en bemiddelaars van start

De eerste groep adviseurs en bemiddelaars kan vanaf 12 februari de Marktmonitor (MMAB) voor 2024 invullen. Groep 2 vanaf 19 februari en groep 3 vanaf 26 februari....

Oplichting door nep AFM-medewerker blijft probleem

Oplichting door nep AFM-medewerker blijft probleem

Oplichting door een persoon die zich voordoet als AFM-medewerker blijft een probleem. De toezichthouder: "In 2023 gingen de meeste ontvangen signalen over mogelijke...

AFM: niet doorschieten bij personaliseren premie en winstmarge

AFM: niet doorschieten bij personaliseren premie en winstmarge

Personaliseren van premies en winstmarges mag de solidariteit en eerlijke behandeling van klanten niet ondermijnen. Die waarschuwing geeft de AFM in haar Agenda...

AFM: "Versnelling noodzakelijk in duurzaamheidstransitie financiële sector"

AFM: "Versnelling noodzakelijk in duurzaamheidstransitie financiële sector"

De duurzaamheidstransitie van de financiële sector gaat volgens de AFM minder snel dan gewenst. Zowel nationaal als internationaal groeit de maatschappelijke...

AFM-boete van 94.000 euro voor Zwaan Finance

AFM-boete van 94.000 euro voor Zwaan Finance

De AFM heeft een boete van 94.000 euro opgelegd aan Zwaan Finance uit Lisse.  Het bedrijf heeft tussen juli 2018 en oktober 2022 als beheerder van zeven beleggingsinstellingen...

Positief oordeel EBA over toezicht op betalingsachterstanden bij hypotheken

Positief oordeel EBA over toezicht op betalingsachterstanden bij hypotheken

De Europese autoriteit voor de bankensector EBA heeft een vergelijkend onderzoek gedaan onder 7 landen, naar de implementatie van de Europese Hypothekenrichtlijn...

Duidelijker informatie vereist bij spaarproducten

Duidelijker informatie vereist bij spaarproducten

Financiële ondernemingen houden zich niet altijd aan de wettelijke voorschriften voor reclame en overige informatie bij sparen/vermogensopbouw. Zo is het onder...

AFM legt twee lasten onder dwangsom op voor niet invullen Marktmonitor 2023

AFM legt twee lasten onder dwangsom op voor niet invullen Marktmonitor 2023

De AFM heeft op 25 juli 2023 lasten onder dwangsom opgelegd aan twee ondernemingen die de Marktmonitor Adviseurs & Bemiddelaars (MMAB) 2023 niet tijdig hebben...