AFM wil duidelijk moment vaststellen vergelijkingsrente

afm gebouw

De AFM consulteert een aanvulling op de 'Leidraad vergoeding voor vervroegde aflossing van de hypotheek’. De toezichthouder: “Wij zien aanleiding om in de leidraad te verduidelijken op welk moment de vergelijkingsrente wordt vastgesteld. Omdat de hypotheekrente recent een aantal keer is gestegen en sommige aanbieders de vergelijkingsrente vaststellen op een datum voorafgaand aan de aflosdatum, hebben wij hierover vragen ontvangen van consumenten en adviseurs. Een onjuist gehanteerde datum voor het vaststellen van de vergelijkingsrente kan ertoe leiden dat een aanbieder een hogere vergoeding in rekening brengt dan het door haar geleden financiële nadeel.”

De consultatie loopt tot 6 januari 2023.

De AFM: “Om klanten zekerheid te bieden zouden aanbieders als volgt om kunnen gaan met situaties waarin de rente daalt. 1) Een aanbieder kan een proces inrichten waarbij hij een voorlopige berekening aan de klant verstrekt op basis van een vergelijkingsrente die een aantal basispunten lager ligt dan de daadwerkelijke vergelijkingsrente, waarbij de aanbieder communiceert dat hij dit doet om een marge in te bouwen. De aanbieder zal vervolgens op de aflosdatum een definitieve vergoeding berekenen en deze in rekening brengen bij de klant met een maximum van de eerder berekende voorlopige vergoeding. Op deze manier kan een klant niet verrast worden met een hogere vergoeding.
“2) Een aanbieder kan er ook voor kiezen om bij dalende rentes de vergoeding zoals vermeld in de aflosnota niet meer te verhogen na het versturen van deze aflosnota aan de klant. Op deze manier neemt de aanbieder het risico van een dalende rente op zich.”

Rentemiddelen en intern oversluiten

Bij rentemiddelen en intern oversluiten wordt de vergoeding in principe op dezelfde wijze berekend als bij vervroegd aflossen. De processen van rentemiddeling en intern oversluiten verschillen echter wezenlijk van het proces van vervroegd aflossen, waardoor de AFM van mening is dat bij rentemiddelen en intern oversluiten een andere datum het financiële nadeel beter benadert. Dit is de aanboddatum.

Enkele aanbieders hebben aangegeven dat het doorvoeren van een structurele oplossing de nodige tijd zal vergen. De AFM is zich hiervan bewust en heeft hier begrip voor, “mits klanten van deze aanbieders in de tussentijd niet worden benadeeld. Wij verwachten van deze aanbieders dat zij met tijdelijke oplossingen borgen dat zij niet meer dan het financiële nadeel in rekening brengen”.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Toezichthouders breiden samenwerking digitaal toezicht uit

Toezichthouders breiden samenwerking digitaal toezicht uit

Het Samenwerkingsplatform Digitale Toezichthouders (SDT) richt twee extra Kamers op voor het afstemmen van toezicht op online platforms en op kunstmatige intelligentie. Bij...

Website VIP-congres ACT NOW! live

Website VIP-congres ACT NOW! live

De website voor het VIP-congres ACT NOW! is live! Binnen een dag hadden zich meer dan honderd bezoekers aangemeld. Net als vorig jaar is er ruimte voor ruim 600...

Drempels voor consumenten bij zelf opbouwen pensioen

Drempels voor consumenten bij zelf opbouwen pensioen

De AFM roept de sector op om te werken aan de bekendheid, toegankelijkheid en vergelijkbaarheid van de derde pensioenpijler. De toegang tot het derdepijlerpensioen...

Handvatten AFM voor adequaat communicatieplan tijdens pensioentransitie

Handvatten AFM voor adequaat communicatieplan tijdens pensioentransitie

De AFM heeft de leidraad communicatieplan gepubliceerd. De Wet toekomst pensioenen omschrijft een aantal specifieke momenten en onderwerpen waarover pensioenuitvoerders...

Geen zorgen over AFM-onderzoek naar hypotheekadvies

Geen zorgen over AFM-onderzoek naar hypotheekadvies

Brancheverenigingen maken zich geen zorgen over het door de AFM aangekondigde onderzoek naar de werkpraktijk van hypotheekadviseurs. De NVHP, Adfiz en OvFD laten...

Marktmonitor 2023 voor 6.500 adviseurs en bemiddelaars van start

Marktmonitor 2023 voor 6.500 adviseurs en bemiddelaars van start

De eerste groep adviseurs en bemiddelaars kan vanaf maandag 13 februari de Marktmonitor (MMAB) van de AFM voor 2023 invullen. Groep 2 kan dit vanaf 20 februari en...

AFM: "Pertinent niet de bedoeling dat alle deuren naar maatwerk dichtslaan"

AFM: "Pertinent niet de bedoeling dat alle deuren naar maatwerk dichtslaan"

“Wij zijn niet tégen maatwerk, we willen alleen dat het verantwoord gebeurt.” Dat zegt Zdenka van Schaik, bij de AFM verantwoordelijk voor het...

AFM: "Toegang tot financiële dienstverlening niet vanzelfsprekend"

AFM: "Toegang tot financiële dienstverlening niet vanzelfsprekend"

De AFM roept in een nieuw rapport de financiële sector op om onderzoek te doen onder moeilijk bereikbare doelgroepen en kennis uit te wisselen om de toegankelijkheid...

AFM-bestuursvoorzitter: data en AI kunnen leiden tot discriminatie

AFM-bestuursvoorzitter: data en AI kunnen leiden tot discriminatie

"Niet iedereen is gebaat bij digitalisering van het financiële leven. Dat moeten we niet vergeten in ons enthousiasme voor de kansen", aldus AFM-bestuursvoorzitter...

AFM: we moeten samen aan de bak

AFM: we moeten samen aan de bak

De AFM ziet dat de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, duurzaamheid en internationalisering elkaar raken en versterken. En ze raken niet een enkeling,...