Aon: maak meters met WTP

Frank Driessen AON

"Nu het vrijwel zeker lijkt dat de Wet Toekomst Pensioen (Wtp) doorgang vindt, moeten de pensioenfondsen meters maken, zegt Frank Driessen, CEO Aon Wealth Solutions Nederland.

De ingangsdatum van het wetsvoorstel is weliswaar opgeschoven naar 1 juli 2023, maar de uiterste transitiedatum van 1 januari 2027 en de tussentijdse mijlpalen blijven in tact. Dit betekent dat er 1 juli 2024 in concept overeenstemming moet zijn tussen de sociale partners over de contractkeuze, het invaren en de compensatie. “Sociale partners en pensioenfondsen moeten flink aan de bak, als ze dat niet al zijn”, zegt Driessen. “Er is veel te doen. Vergis je niet in de hoeveelheid werk. Dit is een enorme verandering en resources zijn beperkt. Ook het invaarproces en de hele implementatie zullen de nodige doorlooptijd kosten. Als je te laat begint, loop je het risico er niet op tijd met elkaar uit te zijn of geen aanspraak meer te kunnen maken op bijvoorbeeld capaciteit bij de uitvoerders. Neem iedereen daarom goed en tijdig mee in het proces. Goed inzicht hebben is belangrijk om alle keuzes te kunnen maken.”

Voor wat betreft de indexaties hebben de pensioenfondsen de grenzen opgezocht in 2022 en Aon verwacht voor 2023 geen tweecijferige indexatiecijfers. "Daarnaast zal er geld nodig zijn voor de afschaffing van de doorsneepremie. Momenteel betalen ouderen en jongeren evenveel voor hun pensioen. Achter de schermen wordt de premie herverdeeld, want pensioen voor ouderen is duurder dan voor jongeren. In het nieuwe stelsel wordt er voor iedereen evenveel toegezegd, maar dit gaat nu rechtstreeks naar de eigen pensioenpotjes. Dat betekent dat de deelnemers die jaren betaald hebben voor de ouderen en inmiddels 45 jaar of ouder zijn, nu minder pensioen kunnen gaan opbouwen. Er is namelijk geen aanvulling meer vanuit de jongeren. Deze middengroep moet gecompenseerd worden. “Door de gestegen rente is de benodigde compensatielast gestegen”, zegt Driessen. “Dit is iets waar sociale partners en pensioenfondsen goed rekening mee moeten houden. De overgang moet voor alle deelnemers evenwichtig uitpakken en nu er extra geld is uitgegeven aan indexaties is dit wel een zorg. Dit betreft een groep die je weinig of niet hoort in de media of het politieke debat. Wij adviseren pensioenfondsen om in ieder geval een deel van de buffers die er nu zijn achter de hand te houden voor deze problematiek."

Na de parlementaire behandeling is de Wtp ingewikkeld geworden, een stuk ingewikkelder dan aanvankelijk beoogd. “Het pensioenbewustzijn is veelal laag en met de omzetting naar persoonlijke potjes is het gevaar dat veel deelnemers niet goed begrijpen wat er gebeurt. Daarbij komt dat deelnemers ook bepaalde keuzes dienen te maken zoals een eenmalige uitkering, moment van ingang pensioen en uitruil van nabestaandenpensioen. De invoering van de keuze voor een bedrag ineens is wederom uitgesteld, vooralsnog tot 1 januari 2024. Juist de keuzebegeleiding is hier een punt van aandacht. Een bedrag ineens kan forse impact hebben op bijvoorbeeld toeslagen, zoals huurtoeslag of zorgtoeslag, maar ook op het latere pensioen. Er wordt daarom gedacht aan een centraal informatiepunt. Ook is het de bedoeling dat er een tool komt vanuit het Nibud waarmee deelnemers zelf hun persoonlijke situatie inzichtelijk kunnen maken. Dit sluit aan bij ons advies om veel aandacht te besteden aan communicatie. “Wij willen zelfs nog een stap verder gaan en pleiten ervoor dat iedere deelnemer en werknemer het recht heeft op een persoonlijk pensioengesprek om goed voorgelicht te worden over de verandering naar de nieuwe situatie en de te maken keuzes en de gevolgen daarvan”, zegt Driessen.

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Nieuwe subregio Aon onder leiding van Philip Alliet

Nieuwe subregio Aon onder leiding van Philip Alliet

België, Nederland en Luxemburg gaan bij Aon per 1 september een nieuwe Benelux subregio vormen die onder leiding komt te staan van Philip Alliet (de huidige...

Aon: pensioentransitie vraagt rust, voldoende tijd en energie

Aon: pensioentransitie vraagt rust, voldoende tijd en energie

“We staan aan de vooravond van de grootste transitie in ons pensioenstelsel ooit. Er zijn veel berekeningen nodig, een goed onderbouwd proces en er moeten...

Opnieuw stijgende dekkingsgraden pensioenfondsen

Opnieuw stijgende dekkingsgraden pensioenfondsen

De indicatieve gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in april gestegen naar 118 procent. De indicatieve beleidsdekkingsgraad, gebaseerd...

Aon: "Lastig dat bij pensioentransitie nog zaken ter discussie staan"

Aon: "Lastig dat bij pensioentransitie nog zaken ter discussie staan"

“De deadlines naderen met rasse schreden en de sector moet door met de voorbereidingen.” Aldus Frank Driessen, Director Wealth Solutions bij Aon Nederland,...

Dekkingsgraden pensioenfondsen verder gestegen

Dekkingsgraden pensioenfondsen verder gestegen

De indicatieve gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen steeg in februari naar 118 procent.  De indicatieve beleidsdekkingsgraad, gebaseerd...

Dekkingsgraden pensioenfondsen in januari gestegen

Dekkingsgraden pensioenfondsen in januari gestegen

Goede aandelenrendementen en de opgekrabbelde rente zorgden in januari voor een stijging van de dekkingsgraden. De indicatieve gemiddelde dekkingsgraad steeg naar...

Aon: helft werkgevers nauwelijks bezig met voorbereiding Wtp

Aon: helft werkgevers nauwelijks bezig met voorbereiding Wtp

Bijna de helft (45 procent) van de werkgevers is niet of nauwelijks bezig met de noodzakelijke veranderingen in hun pensioenregeling, zo blijkt uit de pensioensurvey...

Indexatie pensioen fors minder dan vorig jaar

Indexatie pensioen fors minder dan vorig jaar

De indicatieve beleidsdekkingsgraad, gebaseerd op de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden, daalde in 2023 van 120 naar 119 procent. Pensioenkortingen...

Aon: cybercriminaliteit grootste uitdaging bedrijfsleven

Aon: cybercriminaliteit grootste uitdaging bedrijfsleven

Het Nederlandse bedrijfsleven beschouwt cybercriminaliteit als de grootste risico van deze tijd, gevolgd door bedrijfsstilstand, het tekort aan arbeidskrachten en...

Organisaties vergroten cyberweerbaarheid onder druk verzekeraars

Organisaties vergroten cyberweerbaarheid onder druk verzekeraars

Het bedrijfsleven neemt in vergelijking met eerdere uitkomsten uit 2020 meer maatregelen en is beter voorbereid op de toegenomen cyberdreiging. Dat blijkt uit het...