Aon: rijbewijsverzekering stimuleert veiliger rijgedrag

Deelauto zakelijk

Een rijbewijsverzekering stimuleert veiliger rijgedrag en zorgt voor een betere verdeling van de stijgende verzekeringskosten als je een auto huurt of met anderen deelt. Ook geeft het een impuls aan bereikbaarheid, duurzame mobiliteit en betaalbaar vervoer voor iedereen. Dit stelt Aon op basis van onderzoek in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

De innovatie van deze oplossing zit in het verleggen van het aansprakelijkheidsrisico van de eigenaar van het voertuig naar degene die ook daadwerkelijk het voertuig bestuurt. De bestuurder kan vervolgens dit zogenaamde verkeersrisico verzekeren en invloed uitoefenen op de hoogte van zijn of haar verzekeringspremie.

Verhuurbedrijven en aanbieders van deelauto's (deelplatforms) hebben te maken met een hoge schadelast en zijn daardoor lastig te verzekeren. "Zorgelijk", aldus Evert-Jeen van der Meer, industry director Mobility bij Aon. "Omdat de elektrische deelvoertuigen een belangrijke bijdrage vormen aan het verminderen van de CO2-uitstoot, met name in steden. Daarom is het moment aangebroken om anders naar de verzekering van aansprakelijkheid in deze groeiende markt te kijken. Een rijbewijsverzekering kan de oplossing vormen. Hierbij wordt degene die het voertuig bestuurt namelijk aansprakelijk. De verzekering dekt schade aan het gehuurde voertuig en schade die door dit voertuig aan derden is veroorzaakt.”

Uit het onderzoek blijkt dat er vier belangrijke aanknopingspunten zijn om de rijbewijs verzekering te lanceren:

  • Een verhoogde verkeersveiligheid. Uit een groep van 791 respondenten geeft 30 procent aan veiliger te gaan rijden als hun premie door het rijgedrag wordt bepaald.
  • Lagere (verzekerings-)kosten. Commerciële verhuurders en deelplatforms van deelvoertuigen zien deze verzekeringsoplossing als een kans om de kosten te beheersen.
  • Een verbeterde verzekerbaarheid. De verhuurmarkt wordt aantrekkelijker voor meer verzekeraars wanneer de schadelast hierdoor afneemt.
  • Stimulans van (het gebruik van) deelmobiliteit. Gebruikers sluiten online een verzekering af en worden beloond (met een lagere premie) voor goed rijgedrag. Het idee om afgerekend te worden op het eigen rijgedrag, sprak 75 procent van de respondenten aan.

Van der Meer: “De uitkomsten van het onderzoek gaven aan dat het noodzakelijk is om een proeftuin te starten. Ook het inrichten van een robuust registratiesysteem door de RDW vergde veel tijd. In dit systeem wordt de gebruiker van de verzekering geregistreerd met een koppeling naar het rijbewijs. In de kern is deze verzekeringsoplossing een pay-how-you-drive-verzekering. Door veilig rijgedrag en zorgvuldige omgang met het deelvoertuig heeft de gebruiker namelijk zelf invloed op de verzekeringskosten per rit. Door het verkeersrisico te verleggen naar de gebruiker verwachten wij dat er veiliger wordt gereden en het voertuig netjes wordt geparkeerd.”

In de publiek- private proeftuin, met 700 deelnemers, die binnenkort start, wil Aon het berichtenverkeer tussen de hiervoor ontwikkelde deelmobiliteitsapp en de database van de RDW testen. Daarnaast is het doel om op grote schaal te leren wat de proefpersonen ervaren nu ze zelf het ‘verkeersrisico’ verzekeren maar ook aansprakelijk worden voor schade aan het deelvoertuig. De verzamelde data uit onder andere de voertuigen en de app worden geanalyseerd en genereren een actueel risicoprofiel per gebruiker.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Kees Bergman - Kees Bergman Verz. Hyp Pens. 17 februari 2023

Heel goed en aardig, dat AON hiervoor ingeschakeld is. Waarom zit dit niet bij het verbond? Krijgt AON straks ook de vervolgcontracten die hieruit voort kunne komen.?

Paul Schoo - Platter-Schoo FD 17 februari 2023

En dan betaalt de niet hurende automobilist ook voor voor het risico van de verhuurder? Hoe gaat dit dan met de wisselende voertuigen, qua gewicht en catalogus waarde? Zwaardere auto's geven meer schade. Je kan met een rijbewijs dan in elk willekeurig voertuig stappen. Van Panda tot Porsche. Of moet je dan iedere keer melden welk voertuig je gaat besturen? Lijkt mij lastig om een premie vasttestellen voor het risico.

Meer over
Aon: cybercriminaliteit grootste uitdaging bedrijfsleven

Aon: cybercriminaliteit grootste uitdaging bedrijfsleven

Het Nederlandse bedrijfsleven beschouwt cybercriminaliteit als de grootste risico van deze tijd, gevolgd door bedrijfsstilstand, het tekort aan arbeidskrachten en...

Organisaties vergroten cyberweerbaarheid onder druk verzekeraars

Organisaties vergroten cyberweerbaarheid onder druk verzekeraars

Het bedrijfsleven neemt in vergelijking met eerdere uitkomsten uit 2020 meer maatregelen en is beter voorbereid op de toegenomen cyberdreiging. Dat blijkt uit het...

Jochem Kort nieuwe Chief Broking Officer bij Aon Nederland

Jochem Kort nieuwe Chief Broking Officer bij Aon Nederland

Jochem Kort wordt per 1 oktober aangesteld als Chief Broking Officer voor Aon Nederland. Hij volgt Mandy van der Zalm op, die Aon onlangs verliet. Kort begon na...

Leidy Timmerman nieuwe Industry Director Business Services bij Aon Nederland

Leidy Timmerman nieuwe Industry Director Business Services bij Aon Nederland

Leidy Timmerman is benoemd tot Industry Director Business Services bij Aon Nederland. ​Zij stuurt het team Business Services aan dat zich richt op een breed scala...

Chief Broking Officer Mandy van der Zalm vertrekt bij Aon

Chief Broking Officer Mandy van der Zalm vertrekt bij Aon

Mandy van der Zalm heeft besloten Aon per 1 september te verlaten. De laatste drie jaar was zij werkzaam als Chief Broking Officer bij Aon Nederland. Van der Zalm...

Pensioenfondsen moeten keuzebegeleiding beter invullen

Pensioenfondsen moeten keuzebegeleiding beter invullen

Recent bleek dat de sinds 1 juli verplichte keuzebegeleiding maar minimaal wordt ingevuld door pensioenfondsen. “Gegeven het feit dat pensioenfondsbestuurders...

Aon over Wtp: kom snel in actie

Aon over Wtp: kom snel in actie

Nu de Wet toekomst pensioen een feit is, zullen alle bedrijven in 2028 de overstap moeten hebben gemaakt naar het nieuwe pensioenstelsel, aldus Aon. "Na 15 jaar...

Nog lang geen volwassen markt

Nog lang geen volwassen markt

(Marie-Louise de Smit en Maarten de Jonge van Aon en Ruud de Pont van Klap in Katern Cyber in VVP 2) Terwijl het risico van een cyberaanval elk jaar groter wordt,...

Deelnemers Pensioenfonds Aon kiezen voor opt-out mogelijkheid Zwitserleven

Deelnemers Pensioenfonds Aon kiezen voor opt-out mogelijkheid Zwitserleven

Het bestuur van Pensioenfonds Aon heeft oud-deelnemers en pensioengerechtigden een opt-out mogelijkheid bij Zwitserleven geboden bij de overdracht van de gesloten...

Nieuw pensioenstelsel: uitkomsten nieuwe scenarioset minder rooskleurig

Nieuw pensioenstelsel: uitkomsten nieuwe scenarioset minder rooskleurig

Een stuk minder rooskleurig zijn volgens Aon de uitkomsten voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel op basis van de onlangs gepubliceerde P-set gebaseerd...