Bedrijfseconomisch ontslag mag in NOW 2.0

Wouter Koolmees nieuw 2020

In de woensdag aangekondigde NOW 2.0 blijft de correctie op de subsidie bij ontslag bestaan, maar de subsidie wordt niet meer extra verlaagd bij bedrijfseconomisch ontslag. Bedrijven verklaren bij de nieuwe NOW-aanvraag wel dat zij overleggen met vakbonden als zij voor meer dan 20 medewerkers bedrijfseconomisch ontslag willen aanvragen. Dit sluit aan bij de regelgeving rondom collectief ontslag. Ook blijft de wettelijke bescherming bij ontslag gewoon van kracht.

Werkgevers die de NOW aanvragen, worden verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af. Ter ondersteuning van initiatieven van sociale partners trekt het kabinet daarvoor 50 miljoen euro uit via het crisisprogramma NL leert door waarmee mensen vanaf juli kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen kunnen volgen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie.

Vanaf 6 juli aanvragen

Een ondernemer die minstens 20 procent omzetverlies verwacht, kan vanaf 6 juli de tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij UWV voor juni, juli en augustus. In NOW 2.0 wordt de vaste (forfaitaire) opslag verhoogd van 30 naar 40 procent. Daarmee levert de NOW ook een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten. De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020. Daarnaast wordt in de al lopende NOW-regeling maart ook als uitgangspunt genomen als de loonsom in de maanden maart-mei hoger is dan in januari-maart. Dit is van belang voor seizoensgebonden bedrijven. Verder mag een bedrijf dat gebruik maakt van de NOW over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen. 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Handleiding Privacy Inkomensverzekeringen geactualiseerd

Handleiding Privacy Inkomensverzekeringen geactualiseerd

Het Verbond van Verzekeraars en de brancheorganisatie van arbodiensten OVAL hebben de Handleiding Privacy Inkomensverzekeringen geactualiseerd. De nieuwe versie...

Wetsvoorstel AOV ZZP begin 2021

Wetsvoorstel AOV ZZP begin 2021

Het kabinet streeft ernaar om begin 2021 een uitgewerkt voorstel AOV ZZP naar de Tweede Kamer te verzenden. Dat schrijft minister Koolmees in zijn begroting 2021....

Vanaf 2021 gaat de zelfstandigenaftrek verder omlaag

Vanaf 2021 gaat de zelfstandigenaftrek verder omlaag

De zelfstandigenaftrek wordt stapsgewijs teruggebracht. Hiermee worden de fiscale verschillen tussen zelfstandigen en werknemers kleiner. Zelfstandigen worden komend...

Tweede bonus voor zorgmedewerkers

Tweede bonus voor zorgmedewerkers

Van zorgmedewerkers wordt het komende jaar waarschijnlijk opnieuw veel gevraagd. Het kabinet trekt daarom ook voor 2021 extra geld uit voor een bonus. Zorgmedewerkers...

Transitievergoeding en toeslagen

Transitievergoeding en toeslagen

Een transitievergoeding kan leiden tot een hoger toetsingsinkomen en daarmee doorwerking hebben naar de toeslagen. Een transitievergoeding kwalificeert als loon...

Accountantsprotocol NOW 1

Accountantsprotocol NOW 1

Minister Koolmees publiceerde deze week het accountantsprotocol NOW 1. Accountantsverklaringen en derdenverklaringen zijn volgens de minister belangrijk met het...

Extra geld voor arbeidsmarkt en economie

Extra geld voor arbeidsmarkt en economie

Door de coronacrisis raken mensen hun baan of bedrijf kwijt en moeten zij omschakelen naar ander werk. Dat betekent dat zij nieuwe vaardigheden moeten aanleren....

Wab blijft belangrijkste thema voor salarisprofessionals

Wab blijft belangrijkste thema voor salarisprofessionals

De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is voor salarisprofessionals het belangrijkste beleidsthema in hun werkzaamheden. Ruim drie op de vijf noemt de Wab als thema...

UWV verwacht meer WW-uitkeringen dan tijdens top financiële crisis

UWV verwacht meer WW-uitkeringen dan tijdens top financiële crisis

In 2021 verwacht UWV meer WW-uitkeringen dan tijdens de top van de financiële crisis. UWV: "Hoewel het aantal WW-beslissingen in 2020 sterk stijgt, wordt die...

Wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen ingediend

Wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen ingediend

Minister Koolmees heeft het wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen ingediend bij de Tweede Kamer. Het voorstel bevat drie flankerende maatregelen die...