Belangrijkste wijzigingen Voorwaarden en Normen NHG in 2023

Hypotheek rekenmachine via Pixabay

NHG heeft de belangrijkste wijzigingen Voorwaarden en Normen (V&N) per 1 januari 2023 op een rij gezet:

NHG heeft nieuwe criteria opgesteld waar een erfpacht- of kortingsconstructie aan moet voldoen in combinatie met NHG. Een risicodragend grond- of kortingsdeel wordt voortaan meegenomen bij bepaling van de kostengrens en berekening van de borgtochtprovisie. Daarnaast mogen erfpacht- en kortingsconstructies niet samenlopen met een (deels) aflossingsvrije hypotheek met NHG. Voor erfpachtconstructies waarbij de erfverpachter een overheidsinstantie is geldt een overgangsperiode.  

Onderpand en waarderingsmaatregelen 

Bouwkundig rapport en bouwkundige opnamestaat worden gelijkgeschakeld. NHG: “Om de V&N beter te laten aansluiten bij het model Taxatie Woonruimte 2021 passen we de Norm aan, zodat duidelijk is wanneer we verwachten dat een bouwkundige keuring uitgevoerd wordt.”

Borging kwaliteitsniveau bouwkundig adviseur 

Taxateurs treden zo nu en dan op als bouwkundige om het onderpand te boordelen. Om de onafhankelijkheid van de bouwkundige te waarborgen en om ook de kwaliteit van de bouwkundige rapporten te verhogen, mogen de bouwkundige en de taxateur vanaf 1 januari 2023 niet dezelfde persoon zijn en er mag geen sprake zijn van (in)directe betrokkenheid. 

Huidige waarde bepaalt aflosvrij in beheer  

Het aflossingsvrije gedeelte van een lening wordt nu bij het wijzigen of vervangen van die lening vastgesteld op basis van de oorspronkelijke waarde van de woning. NHG past dit aan naar de huidige waarde van de woning. Zo kan niet alleen in meer situaties woningbehoud gerealiseerd worden, ook wordt de mate van aflossingsvrij meer passend bij de woningmarkt, en blijft zo dus verantwoord. De mogelijkheden om aflossingsvrij te lenen worden niet uitgebreid. Dat mag nog steeds alleen bij een bestaande eigenwoningschuld.   

Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid mogelijk met ontruimingsverklaring 

In de huidige woningmarkt is het vinden van een andere passende woning na een relatiebreuk moeilijk. Vanaf 1 januari 2023 vervalt daarom de eis dat een vertrekkende partner een woning vóór ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid (OHA) moet hebben verlaten, mits er een ontruimingsverklaring wordt getekend door de vertrekkende partner. Zo krijgt de vertrekkende partner meer tijd om andere woonruimte te vinden, terwijl de ex-partners niet meer noodzakelijk financieel aan elkaar gebonden blijven. 

Brondata in de V&N 

NHG stimuleert het gebruik van brondata in de hypotheekketen omdat dit bijdraagt aan meer efficiëntie, minder foutgevoeligheid en een hogere voorspelbaarheid in het hypotheekproces. Sinds juni 2021 staat NHG het gebruik van brondata toe in haar Voorwaarden. In de Normen, die het meest door de adviseur en geldverstrekker geraadpleegd worden, wordt er alleen nog over documenten gesproken. In de V&N 2023 staat expliciet vermeld wanneer men ook voor brondata kan kiezen.  

Extra leenruimte voor energiebesparende maatregelen bij woonwagens  

De extra leenruimte die het bij woningen mogelijk maakt om energiebesparende voorzieningen te treffen, zal in 2023 ook bij woonwagens toegepast worden. In het geval van energiebesparende voorzieningen verhoogt NHG de maximale LTV voor woonwagens van 100 naar 106 procent.  

Kostengrens en borgtochtprovisie

Voor het vaststellen van de NHG-kostengrens in 2023 is dezelfde methode gebruikt als in 2022. Hierdoor stijgt de kostengrens van 355.000 euro naar 405.000 euro en blijft NHG toegankelijk voor veel woningkopers. Met Energie Besparende Voorzieningen is de kostengrens in 2023 429.300 euro. De borgtochtprovisie blijft 0,6 procent.

Reactie toevoegen

 
"Hypotheekadviseur van de toekomst is een hologram"

"Hypotheekadviseur van de toekomst is een hologram"

"De hypotheekadviseur van de toekomst is een hologram." Aldus futurist Richard van Hooijdonk tijdens het 30-jarige jubileumevent van NHG. Van Hooijdonk: "Jullie...

Belangrijkste wijzigingen Voorwaarden en normen NHG in 2024

Belangrijkste wijzigingen Voorwaarden en normen NHG in 2024

NHG heeft de Voorwaarden & Normen 2024 gepubliceerd. Naast de inhoudelijke wijzigingen zijn de V&N dit jaar herschreven in heldere en begrijpelijke taal....

"NHG is verdienmodel voor het Rijk geworden"

"NHG is verdienmodel voor het Rijk geworden"

Vereniging Eigen Huis wil dat minister Kaag de premie voor een hypotheek met Nationale Hypotheekgarantie (NHG) volgend jaar verlaagt. Eigen Huis: "NHG heeft overvloedige...

NHG-grens stijgt naar 435.000 euro in 2024, provisie blijft 0,6 procent

NHG-grens stijgt naar 435.000 euro in 2024, provisie blijft 0,6 procent

De NHG-grens voor hypotheekleningen wordt per 1 januari 2024 verhoogd naar 435.000 euro. Voor mensen die de woning willen verduurzamen is extra leenruimte beschikbaar....

NHG en vijf marktpartijen stoppen met pilot 'Duurhuur’

NHG en vijf marktpartijen stoppen met pilot 'Duurhuur’

De pilot ‘Duurhuur’, van NHG, Aegon, BLG Wonen, Florius, ING en Vereniging Eigen Huis is geen succes geworden en is beëindigd. Er was onvoldoende...

NHG-toolkit voor woningbehoud

NHG-toolkit voor woningbehoud

NHG verbetert vanaf 1 januari 2024 de mogelijkheden voor de geldverstrekker om woningbehoud te realiseren voor een lening met NHG. Carla Muters, voorzitter bestuur...

Meer energiebesparende maatregelen in minder hypotheken met NHG

Meer energiebesparende maatregelen in minder hypotheken met NHG

In 2022 daalde het aantal verstrekte hypotheken met NHG met achttien procent. De afname is met name veroorzaakt door de gestegen hypotheekrentetarieven en de hoge...

Hypotheekbezitter met financiële stress zoekt geen hulp

Hypotheekbezitter met financiële stress zoekt geen hulp

Een op de vijf Nederlanders met een koopwoning en hypotheek maakt zich zorgen over zijn financiële situatie. Ondanks die zorgen schakelt de helft van alle huiseigenaren...

Onderzoek NHG en SVn: weinig oog voor startersoplossingen woningmarkt

Onderzoek NHG en SVn: weinig oog voor startersoplossingen woningmarkt

Er zijn 31 oplossingen ontwikkeld om starters aan een koopwoning te helpen waarvan er op dit moment 18 beschikbaar zijn, maar deze oplossingen worden tot op heden...

Marktaandeel NHG gestegen

Marktaandeel NHG gestegen

NHG zag in het eerste kwartaal een stijging van het aantal garanties voor de aankoop van een woning van 39 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2022....