Belastingdienst noemt financiële tegemoetkoming loondoorbetalingskosten onuitvoerbaar

Wouter Koolmees 2017

De Belastingdienst vindt de door minister Koolmees aangekondigde financiële tegemoetkoming loondoorbetalingskosten onuitvoerbaar. Koolmees wil nu de gedifferentieerde Aof-premie, al in 2022 laten ingaan in plaats van zoals beoogd in 2024. Hoe het in het overgangsjaar 2021 moet, is nog onderwerp van gesprek.

Koolmees: "De Belastingdienst heeft gesteld dat de premievermindering (van 450 miljoen, red.) een substantiële toename van de handhavingswerkzaamheden betekent, die nog hoger kan uitvallen en extra risico’s voor de capaciteitsinzet voor de handhaving inhoudt. Aangezien daarnaast het risico op procesverstoringen groot is, heeft de Belastingdienst de maatregel onuitvoerbaar bevonden.

"Uit nader overleg met de Belastingdienst en UWV is gebleken dat bij de gedifferentieerde Aof-premie, in tegenstelling tot bij de premievermindering, aangesloten kan worden bij bestaande processen in het kader van de vaststelling van de Werkhervattingskaspremie waardoor er een tijdpad is voor een eerdere invoering van de gedifferentieerde Aof-premie. Ik zet daarom nu in op een invoering per 2022. De Belastingdienst en UWV zullen de uitvoerbaarheid uiteraard nog toetsen middels een uitvoeringstoets. Ik verwacht voor de zomer van 2020 over deze maatregel een wetsvoorstel bij uw Kamer te kunnen indienen. Voor het overgangsjaar 2021 ben ik nog in gesprek met MKB-NL. In het voorjaar zal ik uw Kamer informeren over de uitkomsten hiervan."

Half jaar later

Koolmees streeft ernaar voor de zomer van 2020 een wetsvoorstel voor de andere twee maatregelen te kunnen indienen. De minister: "Daarin zal ik ten eerste voorstellen dat per 2021 het advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend wordt bij de toets op de re-integratie-inspanningen door UWV. Ten tweede verwacht ik in dit wetsvoorstel voor te stellen dat het arbeidsongeschiktheidspercentage van WIA-gerechtigden vijf jaar lang niet verlaagd kan worden vanwege inkomsten uit arbeid. UWV heeft in de uitvoeringstoets met betrekking tot een aantal punten gesteld dat dit tweede voorstel niet of moeilijk uitvoerbaar zou zijn. Omdat ik, mede indachtig de motie Heerma c.s., de uitvoerbaarheid van beleid wil waarborgen, ben ik nog met UWV in gesprek om de genoemde tweede maatregel zodanig vorm te geven dat zij  uitvoerbaar wordt. Ik streef naar invoering per 1 januari 2021."

Het gedurende vijf jaar niet verlagen van het arbeidsongeschiktheidspercentage van WIA-gerechtigden vanwege inkomsten uit arbeid wilde Koolmees aanvankelijk invoeren per 1 juli 2020.

Het Regeerakkoord voorzag aanvankelijk in terugbrengen voor het MKB van de loondoorbetalingstermijn bij ziekte van twee naar een jaar. Het kabinet zag hier uiteindelijk van af. Om de pijn te verzachten, werden bovenstaande maatregelen aangekondigd. De planning was eind dit jaar een wetsvoorstel terzake naar de Tweede Kamer te sturen. Deze planning is dus niet haalbaar gebleken.

 

 

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Ondernemers getroffen sectoren coronavirus kunnen tegemoetkoming aanvragen

Ondernemers getroffen sectoren coronavirus kunnen tegemoetkoming aanvragen

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft vrijdag de eerder aangekondigde regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)...

Tijdelijke noodregeling voor zelfstandige ondernemers van start

Tijdelijke noodregeling voor zelfstandige ondernemers van start

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) zijn vrijdag bekend gemaakt. De regeling, die speciaal...

Coronavirus en Noodfonds

Coronavirus en Noodfonds

Werkgevers worden opgeroepen tijdig aangifte te doen. De gegevens uit de loonaangifte worden namelijk gebruikt door het UWV voor de Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid...

Coronavirus en premiedifferentiatie WW

Coronavirus en premiedifferentiatie WW

Werkgevers krijgen vanwege de coronacrisis van het kabinet meer tijd om arbeidscontracten voor onbepaalde tijd schriftelijk vast te leggen volgens de geldende voorwaarden....

NOW "onder stoom en kokend water" uitgewerkt

NOW "onder stoom en kokend water" uitgewerkt

De voorwaarden voor de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) worden op het moment onder stoom en kokend water uitgewerkt. Aldus minister Koolmees...

Kennisdocument premiedifferentiatie WW

Kennisdocument premiedifferentiatie WW

De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is op 5 februari 2019 aangenomen door de Tweede Kamer en op 28 mei 2019 is het wetsvoorstel door de Eerste Kamer aanvaard....

Coronavirus: WTV vervangen door Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

Coronavirus: WTV vervangen door Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

Het kabinet stelt zo snel mogelijk de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) open. Dit in de plaats van de huidige regeling werktijdverkorting....

Coronavirus: ziek of werkloos maakt enorm veel verschil voor werkgever

Coronavirus: ziek of werkloos maakt enorm veel verschil voor werkgever

Financieel adviseur Wilfred Mooij (Geijsel Kroon) wijst ondernemers die de gevolgen van het coronavirus bespeuren op het voordeel van werktijdverkorting ten opzichte...

Acture: 300 procent meer ziekmeldingen uit Brabant

Acture: 300 procent meer ziekmeldingen uit Brabant

"Het aantal ziekmeldingen wat wij binnen krijgen is alleen in Brabant al de laatste dagen met 300 procent gestegen." Aldus Maudie Derks, CEO van Acture (private...

"Blijf rekening kinderopvang betalen"

"Blijf rekening kinderopvang betalen"

De Belastingdienst adviseert ouders de rekening van de kinderopvang te betalen, ook al mogen kinderen tot 6 april niet naar de opvang toe maar moeten thuis blijven...